sobota, 7 lipca 2012

Polskim odpowiednikiem UFO jest: NOL - Niezidentyfikowany Obiekt Latający.

Coś więcej o UFO

UFO.
Chyba każdy wie, co to za skrót i on oznacza. Unidenified Flying Object - pojęcie to sformułowano po raz pierwszy w wojskowej agencji "Blue Book" mającej na celu wyjaśnienie fenomenu UFO. Polskim odpowiednikiem UFO jest: NOL - Niezidentyfikowany Obiekt Latający.
Bliskie spotkania

a) Pierwszego rodzaju Są to zjawiska zwykle o bardzo małym prawdopodobieństwie. Głównie zalicza się tu tzw. światła nocne czyli jasne punkty poruszające po sklepieniu nieba po niezwykłych torach ruchu często o bardzo dużych prędkościach nie osiągalnych dla typowych pojazdów pochodzenia ziemskiego. Można tu też zaliczyć małe obiekty widziane na niebie w dzień.

b) Drugiego rodzaju W tym przypadku mamy najczęściej do czynienia ze zgłoszeniami o największym prawdopodobieństwie. (Należny pamiętać, iż nigdy nie ma 100% pewności, a przynajmniej nigdy nie opublikowano informacji o obserwacji na temat której istniałyby wystarczające dowody potwierdzające z całą pewnością prawdziwość zdarzeń). Obserwacje najczęściej dotyczą obiektów dziennych które widziano z dość bliskich odległości (Obserwator jest w stanie dostrzec kształt obiektu).

c) Trzeciego rodzaju Najbardziej kontrowersyjne obserwacje. Mamy tu do czynienia przede wszystkim ze spotkaniami tzw. pasażerów zwanych też humanoidami.Jeżeli istnieje pewna teoria na temat jakiegoś zjawiska, a nie ma dowodów na jej obalenie, to należy uznać iż jest prawdziwa nawet, jeśli niema wystarczających dowodów na jej poparcie. W fizyce można spotkać się z wieloma teoriami, które oparte są głównie na przypuszczeniach. Mimo to nie są odrzucane jeśli nie ma dowodów je obalających. Przykładem może być sam fakt jak w ciągu stuleci zmieniały się poglądy o budowie naszego Układu Słonecznego.
Cechy obcych


Z dostępnych materiałów można wyodrębnić kilka cech obcych:• wzrost od 3,5 do 4,5 stopy (106-137cm)• głowa duża w stosunku do ciała• brak owłosienia, być może lekki meszek na głowie• duże oczy, głęboko ulokowane, szeroko rozstawione, trochę skośne• brak uszu i innych zewnętrznych części z wyjątkiem szczelin po bokach głowy bezkształtny nos• usta w kształcie małej szczeliny, prawdopodobnie nie służące do pobierania pokarmu• długa i cienka szyja• długie kończyny (do kolan)• czteropalczaste dłonie, nie ma kciuka, długie paznokcie, lekka błona między palcami• ciekła krew w kolorze niepodobnym do ludzkiej i zwierzęcejniektóre źródła podają, iż nie ma płci, inne, że występuje podział na mężczyzn i kobiety
Zdjęcie to przedstawia istotę (a raczej część) odnalezioną (podobno) w pokładach łupków. Według pewnych źródeł szkielet tej istoty został wysłany na uniwersytet w Pensylwanii (nie sprecyzowano, na który) przez siły powietrzne w celu przeprowadzenia szczegółowych, a z zarazem tajnych badań.Na zdjęciu po prawej widać, że pomiędzy palcami są błony, a jeżeli do tego dodać łuskowatą skórę, to prawdopodobnie stworzenie prowadziło ziemnowodny tryb życia. Można tu przytoczyć bardzo ryzykowną teorię ogłoszoną przez dr Dale Russella w roku 1981, a mianowicie hipotezę "człowieka dinozaura". Hipoteza ta głosi, że załoganci UFO mogą być potomkami bardzo inteligentnych dinozaurów, podobnych do tych, jakie żyły na Ziemi przed milionami lat. Dr. Russell powiedział: "Można założyć, że dinozaury żyły również na innych planetach i z czasem stały się człekopodobne, a także rozwinęły dużą inteligencją potrzebną do podróży międzyplanetarnych."Rysunek po prawej przedstawia hipotetyczny.

źródła: na podstawie innych artykułów i książek / Darin