niedziela, 15 lipca 2012

PRZEPOWIEDNIA

1 ) Nastąpi początek zmiany świadomości ,że jakakolwiek religia , kościół , sekta czy związek wyznaniowy prowadzi do Boga . Relacja Bóg- człowiek będzie oparta na Biblii i sumieniu człowieka , które jest cząstką Boga w każdym człowieku. W 2015 roku ta relacja Bóg-człowiek będzie powszechna na świecie.
2 ) .....opis usunięty..........
3 ) 2010 roku powstanie światowa koalicja antyżydowska w celu zapobieżenia wybuchowi III Wojny Światowej.
III Wojny Światowej nie będzie w rozumieniu wojen jakie świat już przeszedł . Nastąpi I Światowy Holocaust Żydów. Państwa , które nie wpuściły na swoje terytorium Żydów nie zaznają wojny.
Powodem Pierwszego Światowego Holocaustu Żydów będzie upadek dolara .