poniedziałek, 30 czerwca 2014

Rasistowscy żydzi już niemal otwarcie realizują scenariusz opisany w książce Andrzeja Leszka Szcześniaka


Język żydowski oficjalnym językiem urzędowym w Polsce ! – Takie prowokacje propagandy antypolskiej promuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego(nadesłane e-mailem)


To hańba ! Widać wyraźnie, kto nas Polaków niszczy ?!
Polska. Po przedstawieniu Państwu 12 czerwca 2014 roku sprawy propagowania antypolskiego filmu pt. „Żydowskie odrodzenie w Polsce – Antypolski film propaguje i promuje Ministerstwo III RP” – mamy kolejny antypolski film pt. „Język żydowski oficjalnym językiem urzędowym w Polsce !”, który propaguje i promuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to kolejny dowód na antypolskie działanie tam pracujących urzędników.

W ramach wyszukiwania tematów ważnych dla interesu Polaków natrafiliśmy na ten film. Będziemy poszukiwali kolejnych tego typu.
Przeczytaj koniecznie artykuł pt. „Minister promuje antypolskie filmy w Europie” http://wolnapolska.pl/index.php/Antykultura/2011021313314/minister-promuje-antypolskie-filmy-w-europie/menu-id-232.html

Zapraszamy Państwa do jego obejrzenia. Zobacz ten film natychmiast i podziel się informacją z innymi Polakami. http://wtube.com/watch?v=QSWbClKxhhk

Z racji tej prosimy wszystkich Polaków o składnie Zawiadomień o przestępstwie do Prokuratury w tej sprawie – przez: osoby prywatne, stowarzyszenia i fundacje, ruch narodowy oraz wszelkie inicjatywy patriotyczne, nacjonalistyczne etc. Wszelkie takie akty działań antypolskich należy zgłaszać do organów ścigania.
Nie możemy pozwalać na trwające bezprawie wobec narodu polskiego !

Polskie Media Niezależne
Historia – Edukacja – Informacja – Prawo
Zapis historycznej prawdy dla pokoleń
System Global Infoekspres 1998-20

Źródło informacji: http://www.infoekspres.pl/2014/06/30/jezyk-zydowski-oficjalnym-jezykiem-urzedowym-w-polsce-takie-prowokacje-propagandy-antypolskiej-promuje-ministerstwo-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/

Podobnej prowokacji antypaństwowej dokonano 27 stycznia 2014 roku w Krakowie z udziałem polskich polityków: http://www.youtube.com/watch?v=FUJ43-cj1EoW temacie tym pisało też Stowarzyszenie Klub Inteligencji Polskiej do władz polskich – List Otwarty, który możemy zobaczyć w artykule pt. „Dlaczego obrady Knesetu w Polsce ?” na http://3obieg.pl/obrady-knesetu-polsce

Polskie Media Niezależne

Pocztę przesłano z alternatywnego adresu dla:
Portal Infoekspres.pl | Centrum Prasowe Info-24h | Niezależna Grupa Informacyjna

„Siłą najpotężniejszą narodu polskiego i jego niezniszczalność jest zawsze: nauczenie języka polskiego, prawdziwej historii, nauczanie kultury i tradycji, nauczanie chrześcijańskie. Naród polski nauczany od zarania dziejów w duchu patriotyzmu i nacjonalizmu, nadto o korzeniach chrześcijańskich – jest potęgą !”
„Media jako IV Władza – mają stać na straży porządku prawnego. Winne są zawsze działać dla dobra całej ludzkości !
Jeżeli media głównego nurtu lub inne występują przeciwko ludziom – ramię w ramię z politykami, kolaborantami i zdrajcami, to w kraju rządzi dyktatura. W ramach ogólnego bojkotu służalczych mediów i powrotu do normalności potrzeba: media służące władzy, reżimom, prywacie i innym układom – zdelegalizować, majątek ich skonfiskować, następnie w całości przekazać ludziom i podmiotom, którzy są godni działać w interesie narodu.” – Piotr Moskwa

=========================================================

Komentarz Monitor-Polski. To nie są żarty. Rasistowscy żydzi już niemal otwarcie realizują scenariusz opisany w książce Andrzeja Leszka Szcześniaka „Judeopolonia”. W sprawie języka hebrajskiego jako oficjalnego, Szcześniak powołuje się na Feliksa Konecznego:

(…) na przełomie XIX i XX wieku żydowskie partie polityczne miały wobec Polski ten sam program, przedstawiony jasno i wyraźnie. Ponadto w programie Cejre Syjon zdecydowanie podkreślono „równorzędność języków żydowskich” w liczbie mnogiej, co oznaczało równouprawnienie języka hebrajskiego i
żargonu jidysz z językiem polskim i powstanie dziwolągu państwowego z zasadą trójję-zyczności. Na razie głosiła to niezbyt duża grupa Żydów, większość ograniczała się do żądań równouprawnienia tylko żargonu. Jak miało to wyglądać w praktyce, przedstawia Feliks Koneczny:

„Żargon ma tedy być w Polsce językiem urzędowym obok polskiego i na równi z nim. Znaczy to, że marszałek sejmu ma otwierac Izbę w obu językach, a posłowie przemawiać mogą w żargonie. Dziennik Ustaw Państwa musi być ogłaszany w obu językach. Każdy urzędnik winien znać oba języki urzędowe. Na razie warunek ten posiadają sami tylko Żydzi. Jeżeli Polacy nie mają być wykluczeni od stanowisk publicznych w Polsce, muszą się uczyć żargonu i zdawać z niego egzaminy przed odpowiednią komisją. W swym własnym interesie wprowadzą tedy naukę żargonu w szkołach. Na uniwersytetach wykłady dwujęzyczne, zwłaszcza dla prawników. O co bardzo łatwo, gdyż nie władający żargonem nie może być w ogóle profesorem. Teatry subwencjonowane muszą posiadać obok»trupy« polskiej drugą żargonową; repertuar równo po połowie – etc., etc. Są to proste konsekwencje »współgospodarstwa« i równouprawnienia obu języków w szkole, w sądzie i w urzędach. Tylko naiwni mogą niedowidzieć, o co chodzi” (F. Koneczny, op. cit., s. 360).


Książkę Szcześniaka „Judeopolonia” można ściągnąć >tutaj

Także inaczej należy się patrzeć na sprawę „wyzwolenia” Ukrainy, jak to nam przedstawiają w większości kontrolowane przez syjonistów media – w rzeczywistości nie jest to „wyzwolenie” lecz przejęcie totalnej kontroli przez wąską grupę oligarchów żydowskich, którzy zaczęli już realizować plany niszczenia elit ukraińskich w celu wprowadzenia niewolniczego, rasistowskiego systemu jak w Izraelu.
Filmy, o których mowa powyżej i stanowisko „polskiego” ministerstwa, są dowodem na to, że podobne plany są realizowane odnośnie Polski. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że afera taśmowa jest jednym z elementów tego planu – ważnym, bowiem w rezultacie dojdzie w Polsce do gruntownego przetasowania sił. Pod pozorem czystek może dojść (sądzę, że właśnie o to chodzi) do usunięcia głównej przeszkody w ataku na Polskę – patriotów i ludzi dobrze zorientowanych w tym co się naprawdę na świecie dzieje.
Nowe kodeksy opracowane m.in. przez prof. Andrzeja Zolla, są wyraźnym znakiem, że już począwszy od 2015 roku planowany jest totalny zamordyzm (zob: Jerzy Jachnik o stalinizacji Kodeksu Postępowania Karnegohttps://www.youtube.com/watch?v=Q2sgfNGoNgU ). Przypadek? Nie sądzę.Zob. też:W Rosji powstają prywatne armieRosyjskie ministerstwo obrony i Duma Państwowa pracują nad projektem ustawy "O prywatnych firmach wojskowych". Będzie ona dotyczyła prawnych ram istnienia w Federacji Rosyjskiej komercyjnych organizacji militarnych mogących posługiwać się bronią typu wojskowego.

Jak podaje agencja Ria Novosti, nowe prawo miałoby dotyczyć niepaństwowych, komercyjnych organizacji o charakterze militarnym. Projekt zakłada nie tylko uregulowanie zadań jakie mogłyby wykonywać takie firmy, ale też rozszerzenie gamy broni, uzbrojenia i wyposażenia o charakterze wojskowym, jakie byłyby dla nich dostępne.

Ministerstwo Obrony Narodowej i Duma Państwowa pracują nad pojektem ustawy o rozwoju prywatnych firm wojskowych, jak powiedział zastępca przewodniczącego komisji obrony Dumy Franc Klincewicz. Zdaniem posła, do ustawy zostaną wpisane różne funkcje, jakie będą mogły pełnić prywatne firmy wojskowe.

Sam Władimir Putin, wówczas jeszcze premier, już dwa lata temu mówił w rosyjskim parlamencie o powołaniu rosyjskich prywatnych firm wojskowych. Miałyby one w pierwszej kolejności świadczyć usługi ochrony rosyjskich obiektów, instalacji i interesów poza granicami Federacji Rosyjskiej.

Nowe prawo ureguluje nie tylko ich działanie poza Federacją, ale też na jej terytorium. Pierwszym miejscem w którym takie firmy mogą zostać wykorzystane jest Krym. Takie organizacje to skuteczne narzędzie „kolonizacyjne”, pozwalające państwu zachować czyste ręce. W przyszłości prywatne firmy wojskowe mogą zostać wykorzystane na innych terytoriach które „przyłączą się” do Federacji Rosyjskiej. Będą też dobrym narzędziem ochrony interesów rosyjskich koncernów.

Za takimi planami mogą przemawiać argumenty zwolenników nowego prawa w Dumie, którzy przekonują, że jest to rozwiązanie powszechnie stosowane np. w Afganistanie. Służy tam około 140 tys. żołnierzy i niemal drugie tyle pracowników firm wojskowych i ochroniarskich. Realizują oni wiele pomocniczych zadań, odciążając w tym zakresie siły zbrojne.

http://www.defence24.pl/news_w-rosji-powstaja-prywatne-armie

Hitler zgromadził majątek sięgający 1 biliona reichmarek, czyli 18,5 biliona złotych!

GDZIE SIĘ PODZIAŁY MILIONY ADOLFA ?


Pieniędzy dorobił się na oszustwach podatkowych i poukrywał je na kontach szwajcarskich banków. Majątek miał w tajemniczych okolicznościach wypłynąć ze Szwajcarii za granicę. 

h

Do dziś nie wiadomo, gdzie został schowany. Poszukiwacze skarbu twierdzą, że pieniądze ukryto w Alpach, ale niewykluczone, że majątek Hitlera można znaleźć również w Polsce.

niedziela, 29 czerwca 2014

Na Litwie odbywa się referendum w sprawie zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom.Referendum rozpisano na wniosek grupy inicjatywnej na czele z przewodniczącym Związku Litewskiej Młodzieży Narodowej Juliusem Panką i przewodniczącym Litewskiego Związku Narodowego Gintarasem Songailą. Pod petycją w tej sprawie zebrali oni wymagane 300 tys. podpisów.
1 maja br. skończył się dziesięcioletni okres przejściowy, przewidziany w umowie o przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej, podczas którego obcokrajowcy nie mogli swobodnie nabywać litewskiej ziemi. W obawie, że obecnie cudzoziemcy zaczną masowo kupować ziemię, która jest tu znacznie tańsza niż w krajach Europy Zachodniej, zwolennicy referendum chcą wprowadzić do konstytucji zapis, iż ziemia na Litwie jest wyłączną własnością obywateli tego państwa, co ma ich zdaniem zagwarantować jedność terytorialną państwa.

Przeciwnicy zakazu sprzedaży ziemi obcokrajowcom uważają, że byłby on sprzeczny z konstytucją Litwy i jej zobowiązaniami wobec UE, gdzie obowiązuje swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. Jeśli Litwini opowiedzą się za zakazem, ich krajowi groziłyby poważne sankcje finansowe ze strony Brukseli.


Wilno, podpisując umowę akcesyjną z UE, zgodziło się bowiem na okres przejściowy, ograniczający sprzedaż ziemi obcokrajowcom do maja 2014 roku. Konsekwencją niewywiązania się z umowy może być cofnięcie unijnych dotacji dla litewskich rolników.

Premier Algirdas Butkeviczius uważa, że referendum już zaszkodziło rolnikom, ponieważ spadła wartość ich ziemi.

Zainteresowanie plebiscytem w kraju jest bardzo nikłe, co zdaniem ekspertów może przełożyć się na niską frekwencję i w rezultacie - doprowadzić do nieuznania wyników referendum za wiążące. Aby plebiscyt był ważne, musi w nim uczestniczyć co najmniej połowa wszystkich uprawnionych do głosowania.

Szacuje się, że na Litwie jest 2,8 mln hektarów ziemi rolnej.

W plebiscycie Litwini będą też odpowiadać na drugie pytanie, dotyczące zmniejszenia z obecnych 300 tys. do 100 tys. wymaganej do zorganizowania referendum liczby głosów poparcia pod wnioskiem o jego rozpisanie.

Obama prosi Kongres o pieniądze dla terrorystów

Prezydent USA Barack Obama zwrócił się do Kongresu o przyznanie 500 milionów dolarów na wzmocnienie sił „umiarkowanych rebeliantów” w Syrii. Według mediów ma to być efektem przeanalizowania zbliżenia się do siebie ekstremistycznych grup terrorystycznych walczących w Syrii i Iraku. Propozycja Obamy przekazania pieniędzy na szkolenie i broń dla popieranych przez USA rebeliantów ma ograniczyć wpływy grup ekstremistycznych. W Syrii terroryści walczą nie tylko z wojskami rządowymi ale także między sobą
.

Szkolenie i zbrojenie terrorystów „umiarkowanych” miałoby odbyć się pod nadzorem Pentagonu. Wspierani mają być ci, którzy walczą zarówno przeciwko prezydentowi Al-Assadowi jak i grupom powiązanym z Al-Kaidą i innymi sunnickim grupami zbrojnymi. W Syrii walczą obywatele wielu państw świata, w tym wielu z Europy, mimo wszystko w mediach opisywani są oni od początku konfliktu jako bojownicy „syryjscy”.

W ostatnim czasie nasiliły się obawy amerykańskiej administracji odnośnie zbrojenia terrorystów. Obawiają się oni, że broń może trafić w ręce ugrupowań antyamerykańskich, które destabilizują sytuację w Iraku. Jak przyznają urzędnicy, ciężko jest odróżnić ekstremistów od rebeliantów „umiarkowanych”. Rzeczniczka Białego Domu Caitlin Haydel powiedziała, że zbrojenie opozycji walczącej przeciwko Assadowi ma zapewnić Syryjczykom bezpieczeństwo, uchronić ich przed „atakami reżimu” oraz rosnącą liczbą ekstremistów pokroju ISIL.

Program destabilizacji Syrii poprzez zbrojenie i opłacanie opozycji jest częścią szerokich militarnych operacji USA, które pochłoną 65,8 miliarda dolarów. Część pieniędzy zostanie przekazana na przywrócenie kontroli nad krajami, które zmagają się z walkami wewnętrznymi jak Irak. Początkowe obawy Obamy przed zbrojeniem terrorystów w Syrii zostały skrytykowane przez wielu amerykańskich polityków, którzy twierdzili, że opieszałość w pomocy dla „umiarkowanych rebeliantów” daje możliwość rośnięcia w siłę ekstremistom.

Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że siły Assada rozpoczęły naloty na cele ISIL znajdujące się w Iraku. Podobną operację rozpatruje także USA. Obama wyklucza jednak ponowne wysłanie armii do Iraku. Obecnie w kraju tym i na jego obrzeżach znajduje się 600 amerykańskich wojskowych, którzy mają szkolić lokalne wojska. Jedną z opcji dla Syrii jest zlokalizowanie bazy szkoleniowej w Jordanii, gdzie Amerykanie prowadziliby treningi opozycyjnych terrorystów.

Na podstawie: Belfast Telegraph

sobota, 28 czerwca 2014

POLSKA: Antychrześcijańska prowokacja .

GOLGOTA PIKNIK -  CO TO JEST ?  JEST TO ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIE WYSTĄPIENIE PRZECIWKO OBYCZAJNOŚCI WYZNANIOWEJ W NASZYM KRAJU.

POLACY TO GODNI POŻAŁOWANIA PSEUDO KATOLICY , KTÓRZY NIE POTRAFIĄ SIĘ UPORAĆ Z TAK DRAŻLIWYM PROBLEMEM WE WŁASNYM KRAJU. 
BEZRADNOŚĆ I BRAK DETERMINACJI W DĄŻENIU DO OBALENIA UWŁACZAJĄCEGO NAM OBRAZU ZNIEWAŻA I UDERZA BEZPOŚREDNIO W NASZĄ WIARĘ. 
CO SIĘ TAKIEGO WYDARZYŁO ?
ZMIESZANIE KATOLIKA Z PASZĄ I KARMĄ DLA POWIEDZMY ŚWIŃ.  
POLACY WIERZĄCY JAK WIDAĆ NIE SĄ ORTODOKSAMI PRAKTYKUJĄCYMI W SENSIE DOSŁOWNYM . CZYLI PRZEWAŻNIE WIĘKSZOŚĆ TO WIERZĄCY NIE PRAKTYKUJĄCY. (NIE MYLIĆ TEGO Z CHODZENIEM DO KOŚCIOŁA)

BO W INNYM PRZYPADKU TEN PARSZYWY EPIZOD NIE ZOBACZYŁBY ŚWIATŁA DZIENNEGO , A TWÓRCA TEJ PLUGAWOŚCI SPIERDALAŁBY JAK SZARY ZAJĄC NIE BACZĄC NA TO CO SIĘ DZIEJE ZA NIM .

ALE W POLSCE JAK TO W POLSCE TO DOBRY OMEN DLA TYCH WSZYSTKICH , KTÓRZY CHCĄ SIĘ POKAZAĆ PUBLICZNIE  I KRZYCZEĆ TAK TO JA ZWOŁAŁEM TEN WIEC NIENAWIŚCI DO ...  I TU NALEŻY WYMIENIĆ NAZWISKA OSÓB KTÓRE SIĘ POKAZUJĄ TAK ABY RESZTA SZYNSZYLI ZAPAMIĘTAŁA WIZERUNEK DOBROCZYŃCY. DO TEGO TEZ MOŻNA SIĘ POMODLIĆ W INTENCJI NIKCZEMNOŚCI I TO WSZYSTKO

LUDZIE TEN PRZYKŁAD UKAZUJE NAM SMUTNĄ PRAWDĘ O NASZYM ZAANGAŻOWANIU  W TO CO ROBIMY I  DO JAKIEGO STOPNIA JESTEŚMY WSTANIE BRONIĆ SIEBIE I SWOICH RACJI .
NIE POTRAFIMY !  TAKI JEST FINAŁ TEGO PRZEDSTAWIENIA.

NIE ZROBILIŚCIE NIC - W TYM WYPADKU NARZUCONY SCENARIUSZ JUŻ WYGRAŁ !

A OTO CYTAT WYRWANY Z CAŁOŚCI TEJ PLUGAWOŚCI, która miała ukazać waszą słabość, a to że obejrzały to tysiące ludzi jest ową przegraną NIE POTRAFICIE JUŻ BRONIĆ SWOICH WARTOŚCI:

Zaprawdę powiadam wam, że kto nie ma poczucia humoru, nie rozumie życia.
 Że kogo nie dziwią cudze pomysły, ten nie potrafi żyć.
Upadek jest słodki, ja jestem tym, który upada, mogę uczynić moment upadku nieskończonym i robię to. Pośród chmur czuję się dobrze.
Nie chcę stąpać po Ziemi.
Siać zamętu nie chcę: już wy to uczyniliście.
 Rozmieszczać broni na Ziemi nie mogę: już wy to uczyniliście.
Nauczyć was ruchać dzieci nie mogę: już wy to uczyniliście. 
Nauczyć was zabijać z głodu nie mogę: już wy to uczyniliście. 
Nie mogę wprowadzić więcej obsceniczności, ponieważ byście mnie wyśmieli, powiedzielibyście: już to umiemy.
 Nie mogę nauczyć was niszczyć miast i całych nacji, nie mogę nauczyć was technik dokonywania holokaustu: już wy to uczyniliście.
Nie mogę sprawić, by ziemia trzęsła się od bomb rzucanych z nieba: zrobione jest to przez was.

Nie mogę zesłać na was nowych chorób, nie mogę tracić czasu, spadając na ziemię jak ogień, plaga i pogrom, aby was dręczyć: już sami dobrze to robicie przeciwko sobie samym.
http://wyborcza.pl/1,75475,16231860,Co_mowi_Chrystus_w_spektaklu__Golgota_Picnic___Przeczytaj_.html


Ostatnimi obrońcami wiary byli niestety Templariusze !

piątek, 27 czerwca 2014

Ostateczna rozgrywka rozpoczęła się. New World Order

NATURA WŁADZY WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
SYSTEM BANKU CENTRALNEGO
Przypuszczalnie najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o władzy w dzisiejszym świecie jest to, że większość państw nie ma kontroli nad własnymi walutami. Zamiast tego prywatne, nastawione na zyski banki centralne - takie jak Bank Rezerw Federalnych w USA - tworzą pieniądze z niczego, a następnie z doliczonymi odsetkami pożyczają je rządom państw. Jest to niebywale opłacalne oszustwo, ale to nie jest jeszcze najgorsze w tym wszystkim.

Banki centralne nie tylko mają prawo do tworzenia pieniędzy z niczego, ale również mają prawo ustalania stóp procentowych, decydując ile kredytu jest emitowane i ile pieniędzy jest wprowadzane do obrotu. Dzięki tej władzy banki centralne mogą - i robią to - dokonywać cykli wzrostów i kryzysów gospodarczych, umożliwiając super-bogatym właścicielom banków osiągać zyski z inwestycji w okresie boomu i wykupywać aktywa po zaniżonych cenach podczas kryzysów. I to nadal jeszcze nie jest cała historia.

Najbardziej opłacalnym ze wszystkich działań banku centralnego jest finansowanie wielkich wojen, w szczególności dwóch Wojen Światowych. Gdy kraje są zaangażowane w działania wojenne, kiedy wchodzi w grę samo ich przetrwanie, rządy wykorzystują do granic możliwości swoje zasoby. Walka, aby uzyskać więcej finansowania staje się równie ważna, jak rywalizacja na polu bitwy. Lichwiarze uwielbiają zdesperowanych kredytobiorców i ogromne fortuny zostały zbite przez udzielanie kredytu obu stronom konfliktów: im dłużej trwa wojna, tym więcej zysków dla bankierów centralnych.


SCENTRALIZOWANE BOGACTWO PROWADZI DO SCENTRALIZOWANEJ WŁADZY


"Niektórzy z najpotężniejszych ludzi w Stanach Zjednoczonych czegoś się boją. Wiedzą oni, że jest gdzieś władza tak zorganizowana, tak subtelna, tak czujna, tak powiązana, tak kompletna, tak wszechobecna, że ​​lepiej mówić szeptem, kiedy się ją potępia" - Woodrow Wilson
Nasze systemy polityczne, oparte na partiach konkurujących, by zostać wybranymi, są z natury podatne na korupcję. Podobnie jak walka o finansowanie jest ważna w kampaniach wojskowych, tak samo ważne jest to w kampaniach politycznych. Zamożni darczyńcy są w stanie uzyskać specjalne traktowanie, jeśli chodzi o ustawodawstwo i regulacje, które wpływa na ich interesy. Ten rodzaj korupcji jest jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej.

Bardziej efektywnym sposobem, w który bogactwo przekłada się na władzę, polega na wprowadzaniu agentów - osób lojalnych wobec bogatych sponsorów - na pozycje wpływów i władzy. Na przykład, kiedy Rothschildowie i Rockefellerowie połączyli siły, aby ustanowić Rezerwę Federalną, zrekrutowali nieznanego profesora, Woodrowa Wilsona, obiecali mu uczynić go prezydentem i zabezpieczyli sobie jego obietnicę wywdzięki tym, że podpisze ustawę ustanawiającą Rezerwę Federalną, gdy nadejdzie na to czas. Z ich wpływem na szefów partii politycznych, ich kontrolą gazet i nieograniczonym finansowaniem, byli w stanie doprowadzić do wyboru Wilsona na prezydenta. Być może później żałował targu z diabłem, jak sugeruje powyższy cytat.

Bardziej nowoczesnym przykładem jest Obama, długoletni protegowany Henry'go Kissingera, kluczowego agenta Rockefellerów. Podobnie jak Wilson, Obama wyskoczył nagle z politycznego niebytu, został wystrzelony do prezydentury i udowodnił swoją lojalność na stanowisku. W przypadku Obamy, polegało to na szybkim przekształceniu Białego Domu w siedlisko agentury bankierów centralnych z Wall Street - Timothy Geithnera i jego kolesi. Oni robią politykę, Obama robi przemowy.

Tego rodzaju stan rzeczy trwa już od wieków, najpierw w Europie, a później w Stanach Zjednoczonych. To, co zaczęło się od umieszczenia kilku kluczowych agentów w odpowiednich miejscach, ewoluowało w czasie. To co mamy obecnie to międzynarodowa sieć kontroli, z kluczowymi agentami umieszczonymi w partiach politycznych, rządach i ich agencjach, mediach, zarządach spółek, służbach wywiadowczych i wojskowych. W centrum sieci są dynastie rodzin kontrolujących banki centralne - Bogowie Pieniądza, którzy pozostają głównie za kulisami, pociągając stamtąd za sznurki realnej władzy.

TECHNIKA TRANSFORMACJI

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co byś robił, gdybyś był bogaty i miał władzę? Dla niektórych odpowiedzią byłoby życie bez konieczności pracowania, natomiast myśli wielu skierowałyby się w kierunku zmiany świata - uczynienia świata "lepszym".

Bogowie Pieniądza posiadają bogactwo i władzę. W wielkich ilościach. Od pokoleń. I w przeciwieństwie do ciebie i mnie, mogą zrobić znacznie więcej niż tylko pomarzyć na jawie. Zajęcie w które są zaangażowani od ostatnich kilku stuleci nie polega jedynie na gromadzeniu większego bogactwa, polega ono raczej na przekształcaniu świata we własne prywatne lenno. Osiągają to za pomocą serii projektów przekształceniowych na skalę globalną. To co nazywane jest "Nowym Porządkiem Świata" jest po prostu ostatnim z serii tych projektów.

PROJEKT WIELKIEJ AMERYKI

Kiedy kolonie amerykańskie osiągnęły niepodległość od Wielkiej Brytanii, powstał nowy naród, który miał wyraźny potencjał stania się prawdziwą wielką światową potęgą. Ogromny kontynent, większy od całej Europy, z ogromnymi zasobami był dostępny do przejęcia i wykorzystania. Jeśli Rothschildom udałoby się uzyskać kontrolę nad Ameryką, mogli użyć jej jako bazy operacyjnej do konsolidacji władzy w skali globalnej.

BUDOWA PRZEMYSŁOWEGO GIGANTA

Przez lata 1800-1900 Stany Zjednoczone urosły, by stać się wielką potęgą przemysłową. Kojarzy nam się ten wzrost potęgi z nazwiskami takimi jak Carnegie, Mellon, JP Morgan i Rockefeller, którzy stali się znani jako "wyzyskiwacze" ("robber barons"). Jednak to pieniądze Rothschilda i powiązane z Rothschildem banki odegrały główną rolę w finansowaniu tego projektu uprzemysłowienia. Rothschildowie starannie przygotowali swoją przyszłą bazę operacyjną. JD Rockefeller był największym z wyzyskiwaczy i był w stanie dołączyć do panteonu Bogów Pieniądza na mniej więcej równej stopie z Rothschildami.

ZAMACH STANU REZERWY FEDERALNEJ

Po osiągnięciu przez Stany Zjednoczone pozycji wielkiej potęgi przemysłowej, następnym krokiem dla Bogów Pieniądza było objęcie zdecydowanej kontroli nad tym gigantem, którego pomogli stworzyć. Zostało to osiągnięte, z typowymi zakulisowymi machinacjami, poprzez utworzenie Rezerwy Federalnej w 1913 roku.

PROJEKT I WOJNY ŚWIATOWEJ

Następnym krokiem było rozegranie europejskich potęg przeciwko sobie. Przy wsparciu Rothschildów, tajna kabała brytyjskich elit zaplanowała i zorganizowała "Wielką Wojnę" z Niemcami, których przemysłowa i finansowa potęga zaczynała dławić potęgę Imperium Brytyjskiego1. Intencją kabały było zachowanie brytyjskiej supremacji. Władcy Pieniądza rozgrywali jednak znacznie głębszą grę. Niemcy przegrali wojnę, ale to Stany Zjednoczone, a nie Wielka Brytania, stały się głównym beneficjentem tej porażki.

Podczas gdy europejskie mocarstwa wyczerpywały się w wojnie, Stany Zjednoczone dostarczały im do tego środki, a materiały te były opłacane przez pożyczki umożliwiane przez nowo utworzoną Rezerwę Federalną - w samą porę ustanowioną do tego celu. Kiedy wojna się skończyła, mocarstwa europejskie były winne Stanom Zjednoczonym astronomiczne sumy pieniędzy, a USA znacznie rozszerzyły swój potencjał przemysłowy w procesie dostarczania materiałów wojennych.

Przed wojną, USA, Wielka Brytania i Niemcy były mniej więcej na równi pod względem potęgi przemysłowej. Z uwagi na znikome zaangażowanie wojskowe, USA wyszły z wojny jako zdecydowanie największa potęga przemysłowa i najbogatszy naród na świecie. Jednak Stany Zjednoczone były tylko jedną z wielu wielkich potęg. Nie miały floty światowej klasy, ani nie miały światowej klasy armii.

EKSPERYMENT FASZYZMU I KOMUNIZMU

Wielkim Projektem Bogów Pieniądza zawsze było, jak wspomniano wyżej, przekształcenie świata w swoje własne prywatne lenno. Poprzez projekt Wielkiej Ameryki zbudowali geopolityczną podstawę władzy, która była potrzebna, aby osiągnąć ten cel. Ale pozostawało pytanie - jak będą rządzić swoim lennem, kiedy je osiągną? Ponieważ chcą mieć absolutną kontrolę nad populacją, musieli eksperymentować z różnymi środkami sprawowania tej kontroli.

Pierwszą okazję do eksperymentowania dostrzegli w rewolucyjnych ideach Marksa, Engelsa, Trockiego i Lenina. Reżim carski słabł i został zmuszony przez rewolucję 1905 roku do wprowadzenia poważnych reform. Wskutek jeszcze większego osłabienia reżimu carskiego przez klęski militarne początku I wojny światowej, druga rewolucja komunistyczna miała wszelkie prawdopodobieństwo sukcesu. Istniało jednak niebezpieczeństwo, że druga rewolucja doprowadzi do demokratycznej formy socjalizmu, który nie byłby rodzajem reżimu, który Bogowie Pieniądza pragnęli dla swojego przyszłego lenna.

Widzieli w Leninie i Trockim przywódców z autokratycznymi pomysłami, pasującymi do ich celów. Zorganizowali Leninowi transport ze Szwajcarii, a Trockiemu z Nowego Jorku - obydwojgu do Petersburga, gdzie ci stworzyli frakcję bolszewicką i przejęli kontrolę nad rewolucją. Bogowie Pieniądza sfinansowali następnie rozwój Związku Radzieckiego, a tym samym uruchomili eksperyment z autokratycznym reżimem opartym na kolektywistycznych wartościach.

Bogowie Pieniądza dostrzegli drugą możliwość eksperymentowania ze sprawowaniem kontroli w ideach znakomicie charyzmatycznego Adolfa Hitlera. Gdy Hitler został aresztowany za przewodzenie puczowi Beer Hall w 1923 roku, zorganizowali dla niego pobyt w wygodnym więzieniu, gdzie mógł rozwijać swoje pomysły w swoim opus magnum "Mein Kampf", które wyartykułowało propozycję manifestu, między innymi, poszukiwania Lebensraumu (przestrzeni życiowej) i zniewolenia Słowian. Idee Hitlera skupiały się wokół nacjonalizmu, rasizmu, ekspansjonizmu, eugeniki, ludobójstwa i brutalnych metod kontroli populacji.

Jeśli Hitler doszedłby do władzy w Niemczech, dostarczyłoby to sposobności do eksperymentowania z całkiem innego rodzaju autokratycznym reżimem. Dodatkowo, ze względu na jego ekspansjonistyczne pomysły i nienawiść do komunizmu, zapewniało środki do realizacji kolejnego projektu transformacji geopolitycznej - Drugiej Wojny Światowej. Hitler był również atrakcyjny dla niemieckich elit, którzy widzieli w nim szansę na przywrócenie Niemcom pozycji wielkiego mocarstwa.

Reszta, jak mówią, jest historią. Poprzez zorganizowanie upadku gospodarczego Republiki Weimarskiej i za pomocą innych środków, Hitlerowi dopomożono w dojściu do władzy w Niemczech. On jednak nie był pionkiem, a wiele z jego nienawiści, częściowo ze względu na fakt, że Rothschildowie są Żydami, skierowało się przeciwko samym Bogom Pieniądza, których określał jako "gnomów z Zurychu". Ta nienawiść nie umniejsza jednak wartości eksperymentu nazistowskiego dla Bogów Pieniądza.

PROJEKT II WOJNY ŚWIATOWEJ


"Jeśli zobaczymy, że Niemcy wygrywają, powinniśmy pomóc Rosji, a jeśli Rosja będzie wygrywać, powinniśmy pomóc Niemcom i w ten sposób pozwolić im pozabijać się w jak największej ilości."
- Harry S. Truman, NY Times, 24 czerwca, 1941 (dwa dni po ataku Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki)
Kolejnym krokiem w projekcie Wielkiej Ameryki było rozegranie wszystkich innych wielkich mocarstw przeciwko sobie, na większą skalę niż w pierwszej wojnie światowej. Tym razem jednak Stany Zjednoczone miały odegrać ważną rolę militarną, tak aby mogły wyjść z wojny nie jako jedna z wielkich potęg, ale jako jedyna na świecie globalna super potęga. Ważna rola militarna - tak, ale wsparta w dużym stopniu przez innych, tak że Stany Zjednoczone poniosły nieznaczne straty w porównaniu do astronomicznych ofiar większości pozostałych stron.

Ze swojej bezpiecznej amerykańskiej bazy operacyjnej, Bogowie Pieniądza pomogli zorganizować remilitaryzację Niemiec i szybki wzrost Japonii jako nowoczesnej potęgi przemysłowej i militarnej, jednocześnie wspierając rozwój Związku Radzieckiego. W ten sposób, jak to mówią, kaczki zostały ustawione w rzędzie do odstrzału. Stany Zjednoczone udawały następnie życzliwą neutralność i przyglądały się jak Japonia walczyła z Chinami, a Niemcy ze Związkiem Radzieckim.

Stany Zjednoczone licytowały swój czas i czekały na najbardziej dogodny moment, aby przyłączyć się do wojny. Kiedy nadszedł czas, USA systematycznie prowokowały Japonię i nie próbowały się bronić przed atakiem na Pearl Harbor, mimo że Roosevelt znał dokładny czas, kiedy atak miał nastąpić. Amerykanie byli zdecydowanie przeciwko udziałowi w wojnie i Pearl Harbor, zgodnie z planem, szybko zmienił opinię publiczną, umożliwiając Stanom Zjednoczonym przystąpienie do wojny z przytłaczającym poparciem własnych obywateli. "Dzień Hańby" - rzeczywiście hańby, ale tak samo hańby Roosevelta, jak i Japonii.

Ponownie, reszta jest historią. Pod koniec wojny Stany Zjednoczone miały 40% światowego bogactwa i potencjału przemysłowego, dominację nad siedmioma morzami, stałe bazy wojskowe rozsiane po całym świecie oraz monopol na broń jądrową. Wszystkie inne potęgi stały w gruzach i tonęły w długach - zgodnie z planem. Ze Stanami Zjednoczonymi ustanowionymi jako pierwsza globalna super potęga, Bogowie Pieniądza przystąpili do stworzenia powojennego porządku świata, zdominowanego przez Stany Zjednoczone.


REŻIM POWOJENNY
USTANOWIANIE FUNDAMENTÓW PAŃSTWA GLOBALISTYCZNEGO


W 1944 roku zwołana została międzynarodowa konferencja w Bretton Woods, ustanawiająca nowe instytucje globalistyczne, w tym ONZ, MFW i Bank Światowy, według projektu, który został w czasie wojny opracowany przez należącą do Bogów Pieniądza Radę Stosunków Zagranicznych (CFR). Pod pozorem ustanowienia reżimu pokoju i stabilności na świecie, Stany Zjednoczone przygotowały innym mocarstwom zachodnim militarne wykastrowanie. Ze swojej strony USA utrzymały i rozszerzyły własną potęgę wojskową.

PROJEKT ZIMNEJ WOJNY


Podczas gdy eksperyment nazistowski został zakończony przez wojnę, Związek Radziecki przeżył jako wielkie mocarstwo. Jako pierwszoplanowy sojusznik wojenny Ameryki oraz w świetle wyznawanych harmonijnych intencji systemu z Bretton Woods, Sowieci oczekiwali pokojowego współistnienia z Zachodem, mimo znacznych różnic ideologicznych. To nie miało jednak nastąpić, ponieważ nie pasowało do planów Bogów Pieniądza, którzy kontynuowali swój Wielki Projekt Globalnej Dominacji.

Ameryka i Wielka Brytania, obydwa państwa będące pod butem Bogów Pieniądza, wymyśliły mit o "zagrożeniu komunistycznym" i ogłosiły Zimną Wojnę, która służyła do wielu celów. Po pierwsze, towarzyszyła jej polityka powstrzymywania, która miała na celu zapobieżenie uczestniczenia Sowietów i ich chińskich kuzynów ideologicznych w powojennym boomie gospodarczym, a także uniemożliwienie krajom takim jak Korea i Wietnam naśladowania socjalistycznej drogi. Po drugie, Zimna Wojna dostarczyła USA pretekstu do kontynuowania rozszerzania swojej potęgi militarnej i programów interwencji wojskowych.

PROJEKT IMPERIALIZMU KOLEKTYWNEGO

Ze Stanami Zjednoczonymi jako niepowstrzymaną super potęgą, reżim Pax Americana panował w jak to eufemistycznie się nazywa "Wolnym Świecie". Nie mając potrzeby obrony swych odrębnych imperiów byłe europejskie mocarstwa były w stanie uczestniczyć wraz z Ameryką w wielkim programie neo-imperializmu. To doprowadziło do największej ery wzrostu gospodarczego, jaki świat kiedykolwiek widział.

ZACHODNI DOBROBYT I POSTĘP SPOŁECZNY

Powojenny boom doprowadził do bezprecedensowego wzrostu dobrobytu na całym Zachodzie, a także w Japonii, którą w okresie powojennym można uznać za część Zachodu. Ponadto wprowadzono rozległe programy reform społecznych, takich jak National Health Service w Wielkiej Brytanii, a nawet bardziej daleko idące ustanowienie państwa opiekuńczego w Europie Zachodniej.

Częściowo z powodu rozpadu tradycyjnych imperiów, a częściowo ze względu na społeczne reformy, istniało w powojennym świecie poczucie, że wartości demokratyczne wzrastały. Rządy były bardziej dostosowane do potrzeb i życzeń ludzi. Wartości oświecenia osobistej wolności i praw obywateli zostały zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Wydawało się, że nowy złoty wiek demokracji i ciągłej poprawy warunków socjalnych nadszedł.

ZBYT PIĘKNE (JEDNAK), ABY MOGŁO BYĆ PRAWDZIWE


Stabilność gospodarcza oraz nieustanny wzrost gospodarczy wraz z pokojem gwarantowanym przez dobrotliwego Wuja Sama: jakie to słodkie! Ze swoim powojennym reżimem Bogowie Pieniądza uwiedli "wolny świat" w bańkę podporządkowania. Karta Narodów Zjednoczonych gwarantowała zasadę suwerenności narodowej i nikt (wyjątek: Charles de Gaulle) nie wydawał się sobie uświadamiać, że jeśli ktoś inny gwarantuje twoją suwerenność, nie masz już suwerenności. Wzrost stał się nowym opium dla ludu i nikt nie wydawał się zdawać sobie sprawy z tego, że nieskończony wzrost na skończonej planecie jest matematyczną niemożliwością.

Z większością krajów świata chętnie przywiązanych do smyczy uzależnienia od amerykańskiego przywództwa, a także z Ameryką mocno trzymaną pod butem Rezerwy Federalnej, Bogowie Pieniądza mogli teraz kontynuować prowadzenie świata drogą do całkowitego podporządkowania.


PROJEKT GLOBALNEJ DESTABILIZACJI
NIXON I STANDARD ZŁOTA


Przez prawie 30 lat, od 1944 do 1971 roku, system z Bretton Woods działał mniej więcej tak, jak go reklamowano. Dolar powiązany ze złotem, a inne waluty powiązane sztywno z dolarem, dostarczały obiecanej stabilności finansowej. Wzrost trwał nadal, zapewniając oczekiwany dobrobyt i wzrost stopy życiowej. Jednakże wraz ze Stanami Zjednoczonymi uwikłanymi w kosztowną i niemożliwą do wygrania wojnę w Wietnamie, gospodarka amerykańska zaczęła słabnąć. W 1971 roku, w celu dalszego finansowania wojny, Nixon odłączył dolara od standardu złota.

Projekt Zimnej Wojny dostarczył okazji do porzucenia projektu stabilności. Wartości walut mogły się teraz wahać, umożliwiając spekulacje walutowe i wprowadzając niepewność do wyceny transakcji międzynarodowych. Z początku nie spowodowało to wielkich szkód, ale główny filar stabilności finansowej został usunięty. Obecnie tylko niewielki procent transakcji walutowych ma jakikolwiek związek z realną gospodarką, a reszta to nieokiełznane i destabilizujące spekulacje.

REWOLUCJA REAGANA I THATCHER

W 1980 Bogowie Pieniądza wprowadzili swój projekt destabilizacji na wyższy bieg. Zorganizowali dla swoich agentów, Reagana i Thatcher, objęcie przywództwa w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i rozpoczęta została medialna kampania propagandowa w celu ponownego przywrócenia dawno zdyskredytowanej doktryny ekonomii leseferyzmu, która wytworzyła przerażające dickensowskie warunki życia w epoce wiktoriańskiej.

Na podstawie fałszywej analizy ekonomicznej szerzonej przez Chicago School of Economics Miltona Friedmana, przedstawiono wniosek, że zmniejszenie podatków i regulacji korporacyjnych doprowadzi do silniejszej gospodarki i korzyści dla wszystkich, w tym nawet budżetów rządowych. Charyzmatyczny Ronald Reagan mówił o "zdjęciu rządu z naszych pleców" i ogłosił, że "rząd nie jest rozwiązaniem, rząd jest problemem".

Istnieje oczywiście wiele prawdy w tych słowach, ale zwiększanie siły korporacji kosztem władzy rządu nie było wcale drogą ani do dobrobytu, ani do wolności osobistej. Można by się zastanowić, jak kariera aktora filmowego i telewizyjnego kwalifikowała kogoś do bycia prezydentem, ale tajemnica znika, gdy uświadomimy sobie, że głównym zadaniem prezydenta jest kłamać przekonująco łatwowiernemu społeczeństwu, wspierając agendę Bogów Pieniędzy.

Wraz ze zmniejszeniem podatków i regulacji korporacyjnych, nowa polityka gospodarcza zawierała zachęcanie korporacji do przenoszenia swojej działalności do krajów o niskich płacach, co doprowadziło do ​​de-industrializacji zarówno Ameryki, jak i Wielkiej Brytanii. System z Bretton Woods był systematycznie podkopywany, a spadek zarówno stabilności jak i dobrobytu był w ten sposób zapewniony.

PROJEKT UNII EUROPEJSKIEJ

Populacje kontynentalnej Europy Zachodniej, które doświadczyły na własnej skórze spustoszenia faszyzmu i wojny, były mniej podatne na tego rodzaju płytką propagandę, która tak duży sukces odniosła w bardziej chronionej populacji Wielkiej Brytanii i Ameryki. Dlatego bardziej subtelna kampania była potrzebna do zdestabilizowania Europy kontynentalnej.

Kampania propagandowa w celu sprzedania traktatu z Maastricht nie mówiła o "zdjęciu rządu z naszych pleców", ponieważ nie poszła by ona zbyt dobrze w tych gospodarkach, w których państwo opiekuńcze było zarówno popularne jak i skuteczne. Zamiast tego stwierdzono, że Unia Europejska postawi Europę na równi z potężnymi Stanami Zjednoczonymi, a nawet twierdzono, że UE jest konieczna, aby zapobiec przyszłym wojnom między europejskimi potęgami.

W rzeczywistości Unia Europejska wprowadziła Europę bezpośrednio w ręce Bogów Pieniędzy. W przeciwieństwie do samych państw europejskich, które są rządzone przez wybierane w wyborach parlamenty i premierów, reżim w Brukseli jest zdominowany przez Komisję Europejską, która nie pochodzi z wyborów i którą Bogowie Pieniądza mogą łatwo organizować, obsadzając wskazanymi przez siebie agentami.

Centralną częścią pro-unijnej kampanii propagandowej były obietnice o "subsydiarności" - że niby decyzje będą podejmowane na możliwie najniższym poziomie, w zależności od zagadnień: utraty suwerenności, nie należy się więc obawiać. Bruksela miała podejmować decyzje tylko w sprawach, które wpływały na ​​UE jako całość. Jednak, gdy tylko Unia Europejska powstała, termin subsydiarności zaczął znikać z użycia oraz z czasem coraz więcej władzy zostało przesunięte od rządów krajowych do Brukseli. Dzisiaj na każdy aspekt życia w UE wpływają ryzy nieczytelnych przepisów unijnych.

Gwoździem do trumny europejskiej suwerenności i stabilności finansowej było przyjęcie euro w 1999 roku. Bez możliwości kontrolowania własnych walut, narody nie mają rzeczywistej kontroli nad własną kondycją finansową. Obecnie szaleństwo wspólnej waluty wśród narodów o zupełnie różnych warunkach gospodarczych jest dobrze opisane w prasie finansowej. Ale prawda o tym szaleństwie była znana od początku i Bogowie Pieniądza byli doskonale jej świadomi.

PROJEKT NEOLIBERALNY I GLOBALIZACJA BIEDY


W 1994 r. Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA) został podpisany przez USA, Kanadę i Meksyk. Traktat ten podważył gospodarkę i suwerenność wszystkich trzech narodów. Pod płaszczykiem "wolnego handlu", w rzeczywistości chodziło o zwiększenie władzy korporacji kosztem narodów - rewolucja Reagana-Thatcher na sterydach. W ramach takich umów korporacje mają prawo do pozywania rządów, jeżeli przepisy podważają zyski korporacji. Bezpieczeństwo konsumentów, ochrony środowiska i prawa pracownika nie są troskami kontrolowanych przez korporacje procesów w WTO (Światowej Organizacji Handlu), która wydaje werdykty w takich sprawach. Od tego czasu szereg podobnych traktatów "stref wolnego handlu" zostało podpisanych z udziałem różnych kombinacji narodów.

Projekt Neoliberalny znacznie przyspieszył w 1995 roku wraz z utworzeniem Światowej Organizacji Handlu (WTO), która zastąpiła Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT). WTO niezwłocznie rozpoczęła systematyczną kampanię w celu zwiększenia siły korporacji, poprzez traktaty o "wolnym handlu", które są wiążące dla wszystkich członków WTO, w tym oczywiście UE. Łącznym celem Projektu Neoliberalnego było obniżenie standardu życia, podważenie suwerenności narodowej państw, destabilizacja krajowych finansów i generalnie zniszczenie wszystkiego, co system z Bretton Woods miał teoretycznie chronić.

W krajach trzeciego świata, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej, spustoszenia Projektu Neoliberalnego zostały jeszcze bardziej pogłębione przez działania MFW i inne środki - co zostało udokumentowane przez Johna Perkinsa w książce "Wyznania ekonomiczego zabójcy"2. Rządy zachęcano albo zmuszano do zaciągania długów, których nie były w stanie spłacić. Gdy rządy zwracały się następnie o pomoc do MFW, udzielano im dodatkowe kredyty, ale obwarowane drakońskimi warunkami. Zgodnie z nimi rządy są zmuszane do cięcia świadczeń socjalnych i muszą sprzedać narodowe aktywa korporacjom, na przykład prawa do źródeł wody po cenach znacznie poniżej wartości rynkowej. Wprowadza się drakońskie regulacje zwiększające uprzywilejowanie korporacji - na przykład nielegalne czyni się zbieranie i gromadzenie wody deszczowej, co uważa się za okradanie z zysków korporacji, które wykupiły prawa do źródeł wody. Za pomocą takich środków tworzy się systematyczne ubóstwo, wszędzie gdziekolwiek MFW udało się wbić swoje szpony.

DESTABILIZOWANIE WARTOŚCI OŚWIECENIOWYCH - "WOJNA Z TERROREM"

11 września 2001 r. Bogowie Pieniądza zorganizowali i przeprowadzili kontrolowane wyburzenie World Trade Center i zrzucili za to winę na wyimaginowany spisek Al-Kaidy, mający na celu "zniszczyć naszą wolność". W rzeczywistości nasze wolności zostały zniszczone - ale nie przez Al-Kaidę, tylko przez samych Bogów Pieniędzy.

Bogowie Pieniądze zastosowali lekcję wyciągniętą z eksperymentu nazistowskiego: wyburzenie World Trade Center było powtórką Pożaru Reichstagu, który również był operacją fałszywej flagi, w tamtym przypadku winę zrzucono na "spisek komunistyczny". Podobnie jak Pożar Reichstagu spowodował uchwalenie nazistowskiej "Ustawy o pełnomocnictwach", tak w wyniku 11 września uchwalono Patriot Act. Obie ustawy zniszczyły wszystkie konstytucyjne gwarancje wolności obywatelskich, prowadząc w obu przypadkach do obozów koncentracyjnych, legitymizacji tortur, bezterminowego aresztowania bez procesu sądowego i ustanowienia nie odpowiadających przed nikim reżimów państwa policyjnego. Częściowo z powodu psychologicznych skutków 9/11, częściowo z powodu ukrytego wpływu Bogów Pieniądza, a częściowo z powodu dodatkowych operacji fałszywej flagi (np. zamach bombowy z 7 lipca 2005 w Londynie) rządy na całym świecie wprowadziły ustawodawstwo "anty-
terrorystyczne", które poważnie narusza swobody obywatelskie dotąd uważane za święte.

DESTABILIZACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - "UZASADNIONY" INTERWENCJONIZM
Oprócz umożliwienia ograniczenia swobód obywatelskich, "wojna z terroryzmem" stała się również pretekstem do interwencjonizmu wojskowego - jako jeden z wielu pretekstów. Dodatkowo ujrzeliśmy pojawienie się "interwencji humanitarnych" oraz fabrykowanie pretekstów takich jak nieistniejąca "broń masowego rażenia". Takie preteksty spowodowały wojnę w Iraku i Afganistanie.

Inną interwencjonistyczną taktyką, użytą na przykład w Kosowie i Libii, była rekrutacja najemników-terrorystów do odgrywania roli lokalnych "bojowników o wolność". To dostarczało pretekstu do interwencji "humanitarnej". W przypadku Syrii najemnicy terroryści sami byli podstawowym środkiem destabilizacji. Trudno nadążyć za wszystkimi interwencjami. W Afryce Stany Zjednoczone ustanowiły AFRICOM, dowództwo wojskowe stworzone w celu ułatwienia interwencji i destabilizacji w całej Afryce.

Można zidentyfikować różne geopolityczne i ekonomiczne powody dla tych wszystkich interwencji, takie jak kontrola nad zasobami energetycznymi i mineralnymi. Jednak z szerszej perspektywy, głównym celem jest podważenie zasady suwerenności narodowej, a także stworzenie dużej liczby "państw upadłych" (tj. rozbitych).

PRZEKSZTAŁCENIE EKONOMII - KONTROLOWANE WYBURZENIE KAPITALIZMU

Jak wspomniano wcześniej, wzrost gospodarczy nie może trwać wiecznie na skończonej planecie. Całkiem wyraźnie paradygmat kapitalizmu i nieustannego wzrostu musi się zakończyć prędzej czy później. Na podstawie tych faktów wielu analityków przewiduje upadek cywilizacji. Niektórzy widzą w tym coś dobrego, okazję do budowania nowego społeczeństwa od podstaw.

Tacy analitycy albo nie rozumieją do jakiego stopnia władza w dzisiejszym świecie jest scentralizowana, albo zakładają, że ci, którzy mają władzę są ślepi i głupi. Bogowie Pieniądze nie są jednak ani ślepi, ani głupi. Planują następcę paradygmatu wzrostu od czasu powstania Klubu Rzymskiego w 1968 roku, jeśli nie wcześniej. Zamiast pozwolić kapitalizmowi upaść chaotycznie, zorganizowali kontrolowany upadek, tak że mogą ukształtować wynik tego upadku według własnego życzenia.

Upadek finansowy z 2008 r. nie wydarzył się przez przypadek. Był to plan zaprojektowany przez Bogów Pieniądza. Nie będzie wyjścia z zapaści, ponieważ odrodzenie z niej nie jest planowane. Zamiast gospodarki opartej na działalności rynku, mamy mieć globalnie zarządzaną gospodarkę, którą zwiastuje rozpowszechnienie "inteligentnych liczników". Wnioski wyciągnięte z eksperymentu sowieckiego mają być zastosowane globalnie.

Gruntem pod projekt kolapsu finansowego z 2008 roku było ustanowienie zasady "mark-to-market", znanej jako "Bazylea II". To był edykt Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), banku centralnego banków centralnych, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii. Zasada ta wymaga od banków wyceny swoich aktywów według ceny za jaką mogą one być natychmiastowo sprzedane na rynkach.

Oznacza to, że tymczasowy spadek wartości aktywów obniża wartość wszystkich powiązanych aktywów. Stanowi to niewielkie zmartwienie na rosnących rynkach, ale podczas jakiejkolwiek poważnej dekoniunktury może niepotrzebnie uczynić bank niewypłacalnym. Rynki ulegają zmianie, a banki rutynowo pokonują wyboje w postaci wahań wartości. Zasada mark-to-market oznacza, że ​​możliwe do przetrwania zawirowanie na rynku doprowadza do wykolejenia banku: bomba z opóźnionym zapalnikiem została umieszczona w światowym systemie finansowym.

Poprzez umieszczenie tej bomby na właściwym miejscu, został przygotowany grunt pod projekt wyburzenia. Pierwszym krokiem, zorganizowanym przez agentów Wall Street pracujących dla Bogów Pieniędzy, było uchylenie ustawy Glass-Steagall. To dało Wall Street swobodę potrzebną do kontynuowania dalszej części projektu. Następnie globalne linie kredytowe zostały szeroko otwarte, tworząc różnego rodzaju pożyczki, które nigdy nie mogły być zwrócone, w szczególności na rynku nieruchomości w USA. Te złe kredyty hipoteczne były następnie łączone w instrumenty pochodne, a fałszywe ubezpieczenia dołączane do nich, aby derywaty te mogły otrzymać rating potrójnego A. Te toksyczne pochodne zostały następnie agresywnie wprowadzone do obrotu na rynkach światowych.

Stworzona została bańka na rynku nieruchomości, toksyczne derywaty rozprzestrzeniły ryzyko po całym systemie bankowym, a bomba z opóźnionym zapalnikiem zapewniała, że gdy bańka pęknie, system bankowy stanie się niewypłacalny. W 2008 roku bańka pękła i nastąpiły zaplanowane od samego początku upadłości banków. Ale nie to było najgorsze.

Kiedy bank lub jakiekolwiek inne przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne, rozsądną rzeczą jest postawienie go w stan upadłości i przeprowadzenie uporządkowanego rozdysponowania jego aktywów i zobowiązań. W przypadku niewypłacalnego banku oznacza to zamknięcie go w piątek i ponowne otwarcie w poniedziałek po przejęciu przez państwo. Złe kredyty mogą być przekazane niezabezpieczonym wierzycielom i normalne operacje bankowe mogą zostać wznowione. Bank może być następnie prowadzony przez państwo lub może być sprzedany z powrotem sektorowi prywatnemu.

Zupełnie jakby ta powszechnie znana procedura uporządkowanego upadku przedsiębiorstw nigdy nie istniała, Bogowie Pieniądza byli w stanie rozkrzewić nonsensowną doktrynę o nazwie "zbyt duże, by upaść". W celu ułatwienia tego oszustwa, urzędnicy i media zgodnie twierdziły, że banki nie cierpią z powodu niewypłacalności, ale tylko na tymczasowy kryzys płynności. Na podstawie tego kłamstwa, szalony program ratowania banków został uruchomiony. Ponieważ banki były niewypłacalne, rządy nie mogły wypełniać swojego zobowiązania przyjętego w drodze oszustwa ich ratowania. Kiedy płatności związane z ratowaniem banków stały się wymagalne, rządy były zmuszone pożyczać, aby je spełnić. Bogowie Pieniądza mieli teraz rządy dokładnie tam, gdzie chcieli.

Wynikiem, zgodnie z planem, była transformacja niewypłacalności banku w niewypłacalność rządu. Rządy otrzymały swoje niezbędne pożyczki, ale z powiązanymi z nimi uciążliwymi warunkami - tego samego rodzaju warunkami, jakimi MFW obciążał pożyczki dla krajów trzeciego świata przez dziesiątki lat. Zamiast poddać banki upadłości, rządy były zmuszone do upadłości, poczynając od tych z największą ekspozycją na obciążenia spowodowane ratowaniem banków - Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania.

Bogowie Pieniądza wysłali do tych krajów swoich agentów (trojkę), przejmując kontrolę nad krajowymi budżetami. Ogłoszony został reżim oszczędności, gwarantujący że nie może być ożywienia gospodarczego i rozpoczęła się wyprzedaż majątku narodowego - po okazyjnych cenach. Kraje takie jak Francja i Niemcy były ekonomicznie wystarczająco silne, aby przetrwać początkowy atak, ale wraz z dalszym pogarszaniem się stanu światowej gospodarki również one zostaną ostatecznie wciągnięte w pułapkę niewypłacalności. Im bardziej starają się uratować strefę euro, tym bardziej będą pogrążone w długach. USA już siedzą w długach powyżej czubka głowy, częściowo z powodu ratowania banków, a częściowo z powodu własnego rozrostu militarnego.

Na całym świecie został rozwinięty następujący scenariusz: zamiast niepodległych narodów działających według sił rynkowych, będziemy mieli narody posiadane na własność przez Bogów Pieniądza, działających na podstawie budżetów krajowych alokowanych przez banki centralne. Cel w postaci centralnego rządzenia zostanie w praktyce osiągnięty poprzez dług. Podobnie cel w postaci reżimu gospodarczego mikro-zarządzania zostanie osiągnięty, jak to ma już obecnie miejsce w przypadku słabszych gospodarek.


CEL OSTATECZNY: DE-AMERYKANIZACJA I WZMOCNIENIE WŁADZY ONZ

"Kryzys w Zatoce Perskiej jest rzadką okazją do nawiązania nowych więzi z dawnymi wrogami (Związkiem Radzieckim). Z tych niespokojnych czasów New World Order może wyrosnąć w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, która działa tak, jak przewidzieli jej założyciele." - prezydent George Bush Senior w przemówieniu do narodu o stanie państwa, 29 stycznia 1991.

WYCOFANIE OBAMY W SYRII - GRA OSTATECZNA ROZPOCZYNA SIĘ

W kontekście wielu interwencji wojskowych, wojen, ataków z dronów, itp., w które USA, zwykle z pomocą Wielkiej Brytanii, rutynowo się angażuje - z małym lub zupełnym brakiem troski o prawo międzynarodowe, opinię publiczną lub konsekwencje dla ludności cywilnej - było niezwykle zaskakujące, że najpierw Cameron, a potem Obama porzucił swoją obietnicę zareagowania na przekroczenie określonej przez Obamę tzw. "czerwonej linii", zwracając się do Parlamentu Europejskiego i Kongresu, w których głosowanie przeciwko interwencji było nieomal pewne.

Nie wszyscy od razu spostrzegli, jak doniosły moment zmiany sygnalizowany został przez ten bezprecedensowy odwrót, ale doniosłość zmiany szybko stała się widoczna dla wszystkich wraz z następującymi po niej wydarzeniami. Pierwszym niezwykłym wydarzeniem następczym był nagły wzrost dyplomatycznej ważności Władimira Putina. Ale nawet to zostało przyćmione przez ogłoszenie, że Waszyngton i Iran mają rozpocząć wyglądające bardzo obiecująco negocjacje twarzą w twarz w kwestii jądrowej, ku skrajnemu niezadowoleniu Netanjahu, który do tej pory wydawał się ogonem machającym amerykańskim psem na Bliskim Wschodzie.

Takie doniosłe zmiany w skali globalnej nie zdarzają się przez przypadek. Takie wydarzenia muszą być interpretowane w kontekście agendy Bogów Pieniędzy, w szczególności z kontekście ich Wielkiego Projektu przekształcenia świata we własne prywatne lenno. "Przygotowali plac budowy" poprzez destabilizację świata na wiele sposobów opisanych powyżej i już zaczęli mikro-zarządzać budżetami krajowymi. Nadszedł czas, zdaje się, aby rozpocząć formalną instalację Nowego Porządku Świata. Nie siłą, tylko przy powszechnych oklaskach.

NAGŁE POJAWIENIE SIĘ PUTINA, JAKO ŚWIATOWEGO LIDERA

Od pewnego już czasu trwa walka między USA z jednej strony, a Rosją, Chinami i państwami BRICS z drugiej strony, dotycząca pragnienia przez tę drugą grupę wielobiegunowego świata, a nie zdominowanego przez USA świata jednobiegunowego. Utrzymywanie dolara jako światowej waluty rezerwowej i wyjątkowość Stanów Zjednoczonych w ogóle, były poważnym problemem i zawsze USA strzegły tego, co postrzegały jako swoje prawowite prerogatywy.

W przypadkach Syrii i Iranu, na przykład, apele Putina i innych o rozsądek były ignorowane lub spotykały się tradycyjną arogancją USA. Nagle wszystko to się zmieniło. W szczególności Putin został wyniesiony do statusu szanowanego światowego lidera i byłoby nie do pomyślenia jeszcze kilka miesięcy temu, aby USA dopuściły Rosję do zarządzania demontażem broni chemicznej Syrii. Putin nie zmienił swojej narracji ani stylu. Mówi to samo, co zawsze mówił. To co się zmieniło, to że teraz nie jest on odrzucany przez Waszyngton i globalne media, kontrolowane oczywiście przez Bogów Pieniędzy, które teraz przedstawiają go nieomal w heroicznych barwach. Wielobiegunowość świata stała się rzeczywistością w ciągu nocy.

DE-AMERYKANIZACJA

Amerykański interwencjonizm i oburzenie przeciwko niemu to oczywiście nic nowego. Ale szczególnie po 9/11 takie przypadki stają się coraz bardziej niebezpieczne. Z groźbami wojny z Iranem, "zwrotem na Wschód" skierowanym przeciwko Chinom i innymi niedawnymi ruchami, wydawało się, że balansujemy ku sytuacji, która może nawet wywołać pełnowymiarową konfrontację nuklearną w skali globalnej - spełnienie złowieszczego "Projektu dla Nowego Amerykańskiego Stulecia".

Świat, jak widzieliśmy w doniesieniach mediów od momentu wycofania USA z "czerwonej linii", jest bardziej niż gotowy na przyjęcie de-amerykanizacji. Amerykańskie przywództwo, z zadowoleniem przyjęte po II wojnie światowej, od dawna już popadło w niełaskę. Można niemal usłyszeć westchnienie ulgi po przeczytaniu niektórych optymistycznych słów analityków w ostatnich dniach. A kto może zostać wypuszczony z butelki poprzez ten obrót wydarzeń, który widzimy odkąd Waszyngton nie wydaje się dalej pociągać za sznurki? Kiedy Obama mówi, słyszymy zazwyczaj retorykę polityka, kiedy mówi Putin, słyszymy rozsądne słowa przenikliwego męża stanu.

WZMOCNIENIE WŁADZY ONZ

Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby dostrzec, w jakim kierunku te zmiany idą. Dyplomacja zajmuje centralne miejsce i słychać nowe głosy w dyskursie "społeczności międzynarodowej". Oczekiwania rosną co do tego, że długotrwałe napięcia i kryzysy mogą w końcu stać się możliwe do rozwiązania. Gdy rzeczywiste wydarzenia zaczynają karmić te oczekiwania, co się stanie, gdy kryzys irański zostanie rozwiązany, a media zaczną mówić właściwe rzeczy? Pojawi się publiczne wezwanie do kontynuowania tego procesu, aby zapewnić, że rozsądek i dyplomacja staną się normą w stosunkach międzynarodowych.

Ze sztucznie wytworzonego kryzysu amerykańskiej wyjątkowości, zostaniemy potraktowani "rozwiązaniem" - nadaniem procesowi ONZ większego znaczenia i władzy. Nigdy więcej amerykańskiego weta wbrew globalnym nastrojom! Nigdy więcej amerykańskiego (lub izraelskiego) awanturnictwa wojskowego! Niech ONZ wykona zadanie do którego wykonania zostało powołane - usłyszymy, w celu stworzenia forum, gdzie można naprawdę rozwiązać problemy oraz zapewnić możliwość wprowadzenia w życie wynikających stąd decyzji. "Zreformowane" ONZ nie będzie nazwane rządem światowym, ale rodzaj uprawnień przyznanych ONZ przez "reformy" oznaczać będzie dokładnie to samo. Słowo „subsydiarność” może się pojawić ponownie, jeśli to konieczne, aby uciszyć głosy sprzeciwu, ale podobnie jak to było w przypadku UE, takie zapewnienia będą bez znaczenia.

ONZ JAKO KOŃ TROJAŃSKI"Rodzenie dzieci powinno być karalnym przestępstwem wobec społeczeństwa, chyba że rodzice posiadają licencję rządową. Wszyscy potencjalni rodzice powinni być zobowiązani do używania antykoncepcyjnych chemikaliów, a rząd powinien wydawać antidotum obywatelom wybranym do rodzenia dzieci." - David Brower, pierwszy dyrektor wykonawczy Sierra Club.
Ważne jest, aby zauważyć, że wszystkie te ostatnie przełomy i zmiany dokonują się w sferze geopolityki. W tym parciu ku scentralizowanemu rządzeniu cała uwaga jest skupiana na kwestii wojny i pokoju. Przypuszczalnie każdy chce pokoju i stabilności między narodami. Zaoferowano nam atrakcyjnego drewnianego konia o nazwie Pokój, ale nie słyszymy wiele o tym, co jest w środku tego konia. Strzeż się elit niosących dary.

W rzeczywistości wiemy sporo na temat tego, co znajduje się wewnątrz drewnianego konia, ale tutaj mam miejsce tylko na jeden przykład lub dwa. Agenda 21 jest jednym z najbardziej przerażających elementów jakie koń w sobie zawiera. Ten program zaczyna się od uzasadnionych obaw dotyczących stabilności i przekształca je w Zielonego Potwora, który ma na celu mikro-zarządzanie każdym aspektem naszego życia, do tego stopnia, że ​​stary reżim sowiecki wydaje się nieomal wolną przedsiębiorczością w porównaniu z Agendą 21. Zalecamy każdemu, kto nie zna Agendy 21, aby się z nią zapoznał.

Nawet w sferze stosunków międzynarodowych, są pewne przerażające sygnały, w szczególności w zakresie ataków dronów. Należałoby mieć nadzieję, że te diaboliczne maszyny zostaną zakazane całkowicie, jeśli idziemy w kierunku bardziej harmonijnego świata. Ale nie, ONZ już rozważa kwestię dronów i chce ustanowić jakiś system ocen, aby odróżnić dobre ataki z dronów od złych ataków z dronów.

Co przywołuje ponownie całą kwestię "terroryzmu". Jak już stwierdziłem powyżej, a dowody są naprawdę przygniatające, wiele z tego, co nazywa się "terroryzmem" jest w rzeczywistości albo rządowymi operacjami fałszywej flagi, albo działaniami najemników pracujących dla zachodnich agencji wywiadowczych w dążeniu do destabilizacji lub zmiany jakiegoś reżimu. Jeśli pozór ten będzie kontynuowany, pozór że cały ten "terroryzm" jest prawdziwy i że w imię walki z nim wolności obywatelskie muszą nadal być uśmiercane, wówczas nasz drewniany koń nie jest już tak atrakcyjny, jak mogłoby się początkowo wydawać.

Są dwie rzeczy, których możemy być pewni, jeśli chodzi o naszego drewnianego konia. Po pierwsze, ONZ będzie organizacją mikro-zarządzania społeczeństwem, poprzez nieodpowiadające przed nikim biurokracje, takie jak MFW, IPCC, WHO, itp. Po drugie, z tak wieloma naszymi tradycyjnymi systemami celowo poddanymi destabilizacji, możemy się spodziewać, że podane nam będzie "rozwiązanie", w ramach nowego paradygmatu kulturowego i gospodarczego3.

Richard K. Moore

Źródło: http://news-beacon-ireland.info

O autorze:

Richard K. Moore, pracował w Dolinie Krzemowej, po zakończeniu pracy przeszedł na emeryturę i przeniósł się do Irlandii w 1994 roku, aby rozpocząć swoją "prawdziwą pracę" - zrozumienie, jak działa świat i jak możemy uczynić go lepszym. Wieloletnie badania i pisarstwo osiągnęły kulminację w jego szeroko znanej książce "Ucieczka z Matrix-a: Jak, my ludzie, możemy zmienić świat (The Cyberjournal Project, 2005).
1Szczegółowy opis sposobu wywołania I Wojny Światowej znajduje się w książce "Hidden History: The Secret Origins of the First World War".
http://www.amazon.co.uk/Hidden-History-Secret-Origins-First/dp/1780576307

2"Confessions of an Economic Hit Man". http://www.amazon.com/Confessions-Economic-Hit-John-Perkins/dp/0452287081

3We wcześniejszym artykule opublikowanym w New Dawn i globalresearch.ca, dość szczegółowo opisałem rodzaj zmian kulturowych jakie Bogowie Pieniądza najprawdopodobniej dla nas przygotowali:http://www.globalresearch.ca/the-elite-plan-for-a-new-world-social-order/27188

NWO: SYNHEDRYN PUTIN JAKO ZAPLECZE DLA PLANU ROTHSCHILDA

Bank Rothschilda rozpoczął nabór/selekcję gojów do żydowskiego projektu chipizacji populacji MSUwos. Projekt zakłada wstępną rekrutację 6 tysięcy gojów na wyższe poziomy w hierarchii społecznej NWO.

Zabezpieczeniem dla projektu MSUwos są rosyjskie służby specjalne, co możemy przeczytać na polskiej stronie projektu:


Będzie to nowa elita świata. Każdy z gojów posiadać będzie znak czerwonego cielca na czole (do użytku wewnętrznego), chip wszczepiony w palec oraz złotą kartę kredytową Rothschildów z dostępem do nieograniczonych zasobów finansowych. Chip będzie zawierać: nr goja w projekcie, GPS, nr karty kredytowej oraz numer 666. Na oficjalnej stronie projektu możemy przeczytać:

 „Z gojów ulepimy nowych żydów. 

Goje otrzymają żydowską mentalność. Goje otrzymają szabat rozszerzony na cały tydzień.” Już teraz można zapisać się do grupy selekcji podpisując formalną umowę. Każdy goj, który wyraża chęć przystąpienia do programu, otrzymuje indywidualne kierownictwo i zaczyna pracować dla żydów. Program gwarantuje „uzdrowienie sytuacji życiowej oparte wyłącznie o logikę żydowską, ducha żydowskiego”. 

Program wymaga posłuszeństwa, które jest egzekwowane poprzez 24 godzinną inwigilację przy pomocy kamer, podsłuchów oraz Internetu. Po podpisaniu umowy goj otrzymuje „bardzo szczegółowe działania rozpisane na cały tydzień” — staje się w ten sposób szabas-gojem usłużnym na każde zawołanie. Finałem selekcji jest pozyskanie 6 tysięcy gojów – jest to tzw. poziom 1.
 Każdy członek tej nowej elity dostanie dostęp do bazy pozostałych 6000 żydowskich gojów — są to kontakty biznesowe, które posłużą pomnażaniu pieniędzy. Robienie interesów jest dozwolone tylko pomiędzy członkami projektu. 2% zarobionych pieniędzy zostanie automatycznie, poprzez chip, odprowadzone do rządu światowego.
Tzw. 2 poziom utworzą goje, którzy w zamian za oznakowanie swojego domu poprzez wywieszenie gwiazdy Dawida oraz masztu z flagą Izraela; poprzez oznakowanie swojego samochodu gwiazdą Dawida oraz poprzez noszenie opaski z gwiazdą na ramieniu otrzymają dostęp do żydowskiej sieci biznesowej ze wszystkimi materialnymi profitami z tego płynącymi. Celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której Polacy (i inne narody) zaczną masowo nawracać się na judaizm deklarując swoje żydowskie pochodzenie. Gdy to nastąpi istnienie Państwa Izrael nie będzie już potrzebne – cały świat stanie się Izraelem. Warto dodać, iż Żydom realizującym ten projekt wmawia się, iż dzięki temu wrogowie Izraela będą bezsilni, wszak Izrael będzie wszędzie więc nie będzie wiadomo, kogo należy atakować, gdzie uderzyć. W istocie wszystkie organizacje terrorystyczne zwalczające Izrael są kierowane przez Sanhedryn a projekt jest realizacją planów antychrysta.

Zabezpieczeniem dla projektu MSUwos są rosyjskie służby specjalne, co możemy przeczytać na polskiej stronie projektu: „Ostrzegam! Jakiekolwiek działanie osób trzecich, instytucji – państw, na niekorzyść projektu spotka się z natychmiastowym poinformowaniem władz Federacji Rosyjskiej. W natychmiastowym trybie zostaną wyciągnięte konsekwencje polityczne, prawne, zawodowo-personalne.”

Równolegle Bank Rothschilda rozpoczął tworzenie rządu światowego, który będzie kontrolowany i zarządzany przez Sanhedryn. W rządzie tym docelowo znajdzie się 6 przywódców-gojów — pierwszym z nich jest Władimir Putin. 27 stycznia 2014 roku odbyły się w Polsce obrady Knesetu. W obradach wzięli udział m.in. emisariusz Władimira Putina. Obecnie Rosja na powrót stała się mocarstwem realizującym żydowską politykę najwyższego szczebla. Podczas gdy niższe poziomy synagogi szatana na zachodzie — takie jak Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków Międzynarodowych — publicznie zastanawiają się w jaki sposób zdobyć przewagę strategiczną nad Rosją — Putin jest już po słowie z Sanhedrynem.

Podstawą działania synagogi szatana jest podział niewolników na zwalczające się frakcje, przy czym każda frakcja zawsze jest kontrolowana przez synagogę. Z realizacją tej filozofii mamy obecnie do czynienia w kontekście konfliktu Rosja — Zachód, jednak służby zachodnie często nie mają świadomości czym w istocie jest Rosja. Zarówno siły zachodnie jak i Rosja realizują odgórne polecenia swoich żydowskich zwierzchników. Celem jest ukazanie Rosji jako antyżydowskiej siły aby po raz kolejny oszukać chrześcijan. Rosyjska „opozycja” wobec żydów jest pozorną opozycją kontrolowaną przez Sanhedryn w finalnej rozgrywce o władzę nad światem.Misternym planem Sanhedrynu jest obalenie żydowskiej władzy niższego szczebla i jej marionetkowych rządów przy równoległym wypromowaniu władzy wyższego szczebla synagogi jako wyzwolicieli ludzkości. Co dla jednych jest sufitem, dla innych jest podłogą. Żydowskie projekty nagłaśniane przez żydowską agenturę wpływu, takie jak — Grupa Bilderberg, Komisja Trójstronna czy Rada Stosunków Międzynarodowych — zostaną obalone a marionetkowe, demokratyczne rządy upadną. Jak czytamy w księdze Daniela antychryst „obróci wniwecz potężnych i naród świętych”. Dlatego mamy dzisiaj do czynienia z upublicznieniem informacji o „tajnych planach globalistów” — jest to operacja dezorientacji której celem jest uczynienie w oczach opinii publicznej, z kolejnej żydowskiej siły, Rosji, globalnego lidera który zrzuca żydowskie jarzmo. Obalenie żydowskiej władzy niższego szczebla rozpocznie proces oddolnego nawracania się narodów na judaizm w ramach poziomu 2 o którym napisaliśmy wyżej. W ten podstępny i szatański sposób po raz kolejny narody świata zostaną oszukane przez szatana i jego popleczników.Sanhedryn planuje przetasowanie całego systemu i rewolucyjną zmianę której fundamentem jest projekt chipizacji całej populacji. W istocie jest to znamię bestii opisane przez św. Jana w Apokalipsie. Wkrótce czeka nas załamanie całego globalnego systemu finansowego. Światowe waluty upadną a w ich miejsce wprowadzona zostanie jedna waluta elektroniczna. Projekt Banku Rothschilda jest początkiem tego procesu, na razie znamię bestii przyjmowane jest dobrowolnie, jednak po globalnym resecie finansowym stanie się ono koniecznością: „A iżby żaden nie mógł kupić ani sprzedać, który ma cechę, albo imię bestyi, albo liczbę imienia jéj”. (Obj. XIII, 17). Przyjęcie znamienia otworzy przed ludźmi świat bogactwa i dobrobytu – będzie to materialny raj na ziemi do którego przyłączy się większość populacji ludzkości.

Sytuacja w Polsce

Rację ma generał Dukaczewski który twierdzi, że to nie polskie służby specjalne ale służby Federacji Rosyjskiej stoją za publikacją taśm „Wprost”. Niestety generał, czy z braku wiedzy, czy z innych powodów, nie dopowiada, iż służby rosyjskie są jedynie narzędziem swoich żydowskich mocodawców. Taśmy zostały opublikowane dokładnie w przeddzień posiedzenia rządu na którym planowano obrady o zmianie ustawy o NBP. O tym, dlaczego zmiana ustawy o NBP jest śmiertelnym zagrożeniem dla żydowskiej okupacji Polski pisaliśmy tutaj i tutaj (linki). Obalenie rządu Tuska oraz wpływu polskich służb specjalnych (które podlegają pod służby amerykańskie i niemieckie, które podlegają pod służby żydowskie) jest elementem globalnego „strącania z tronów” światowej elity. Afera Taśmowa to typowa technika Intoksykacji. Chodzi o oszukiwanie za pomocą metod subtelniejszych niż zwykłe kłamstwo. Dlaczego rząd i ABW nie wiedzą kto nagrał i przekazał taśmy z prywatnymi rozmowami ministrów? Ponieważ w ten proceder zaangażowany jest bliski partner, do którego polskojęzyczna władza posiada zaufanie – Żydzi. Partner ten przeprowadza w Polsce zmianę swoich marionetek a robi to rękami rosyjskich służb specjalnych.

Kolejny etap okupacji i grabieży Polski to bankructwo kraju, które spowoduje wstrzymanie świadczeń państwa – wypłaty rent i emerytur, świadczeń zdrowotnych, zasiłków socjalnych itd. Wyjściem z kryzysu będzie wyprzedaż pozostałości własności polskiej, spółek skarbu państwa, nieruchomości, lasów, — a później akceptacja żydowskiego systemu finansowego opartego na elektronicznej walucie oraz chipie RFID. W zamian za bezpieczeństwo finansowe Polacy nawrócą się na judaizm a Polska stanie się częścią światowego Izraela. Osobą oddelegowaną do realizacji tego planu jest Ozjasz Goldberg. Ozjasz twierdzi, że jest prześladowany przez „reżymowe media” ponieważ nie jest człowiekiem układu okrągłego stołu – i tak faktycznie jest. Ozjasz został oddelegowany z wyższych poziomów synagogi szatana, dlatego niski poziom piramidy czyli żydo-komunistyczny układ okupujący obecnie Polskę nie wie z kim ma do czynienia. Cały spryt żydowskich architektów polega na tym, że goje zawsze dobrowolnie wybierają swojego pana. Niezależnie od tego, czy wygrają białe czy czarne – zwycięzcą pozostaje organizator turnieju.

Czasy ostateczne

Świątynia Jerozolimska jest już wybudowana i gotowa do przeniesienia. Przeniesienie świątyni na górę Syjon w Jerozolimie będzie ostatnim krokiem przygotowania ziemi na przyjście mesjasza żydów – antychrysta zapowiedzianego przez św. Jana w Apokalipsie.

Kościół w Filadelfii

Nie wiadomo ile prawdy jest w prawdzie lecz sam fakt nie napawa optymizmem zważywszy ,że ociera się o Biblijną Apokalipsę ze wszystkimi jej aspektami. I przyjedzie diabeł na chujowym koniu w pełnej erekcji. 

Z drugiej zaś strony można też dopatrywać się pewnej formy niezadowolenia ze strony amerykańskiej na posunięcia Banku Rothschildów i zmiany jago kierunku z zachodu na wschód. Żyd żydem , ale oni są tam , gdzie jest pieniądz i silna władza ocierająca się o doktrynę. Wystarczy wpompować duże miliardy - nie wiem czy dolarów, euro lub ich zamienniki w postaci złota i innych dóbr tej Ziemi, aby moc w efekcie wyciągnąć ... i tu nie ma skali na zyski. Ślad fizyczny po tych manewrach zniknie jak i po żydach jako kraju w sposób namacalny - po prostu zleją się z tłumem. Jak podają różne źródła Państwo Izrael Fizycznie ma przestać po roku 2025. 
WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

USA BANDOW: Żadne względy bezpieczeństwa nie przemawiają za tym, "by Stany Zjednoczone ryzykowały wojnę o Warszawę".

BYŁA AKCJA - JEST REAKCJA !!
Jego zdaniem bowiem żadne względy bezpieczeństwa nie przemawiają za tym, "by Stany Zjednoczone ryzykowały wojnę o Warszawę". 
Bandow twierdzi, że "Polska nigdy nie była strategicznie ważna dla Waszyngtonu"."Ci, którzy najmocniej się przyssali do smoczka USA..."Zdaniem Bandowa wypowiedź Sikorskiego na temat sojuszu z USA powinna być "sygnałem do przebudzenia dla Ameryki". Autor uważa, że "ci, którzy najmocniej przyssali się do amerykańskiego smoczka, zdają się okazywać najmniej szacunku Ameryce" i powtarza, że "prawdziwym frajerem w tym układzie jest Waszyngton".


W tym kontekście Bandow wyraża opinię, że "Waszyngton powinien ponownie rozważyć, kogo chroni przed kim, rezerwując wartościowe sojusze dla krajów, które w zamian oferują coś znaczącego Ameryce".

Autor uważa, znów nawiązując do słów Sikorskiego, że w relacjach Polski z USA rzeczywiście są "frajerzy", ale są nimi Amerykanie, a nie Polacy.
"To Polska powinna pokazać, że jest warta wsparcia USA"Jego zdaniem Waszyngton nie powinien spieszyć się z zapewnianiem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, że Ameryka zrobi wszystko, by chronić Polskę przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami. - Zamiast tego Warszawa powinna zademonstrować, dlaczego jest warta wsparcia Waszyngtonu - napisał Bandow.
http://wiadomosci.gazeta.pl/

Tak szczerze - Polacy wszędzie nadstawiają dupę w obronie czyichś interesów , a są za to najbardziej dyskryminowani i izolowani .
 Dlaczego tak się dzieje? 
Pewnie dlatego ,że Pan Bóg obdarzył nas darem altruizmu i zrozumieniem co to znaczy niedola lecz nie dał nam wystarczająco rozumu ,żeby nie dawać się wciągać w brudne gierki.
Za to teraz każe nam się całować po dupach - to jakiś absurd.

W.BR: Zboczeniec napadł i zgwałcił 90-latkę w miejscowości Rochdale

W Wielkiej Brytanii zboczeniec napadł i brutalnie zgwałcił 90-letnią staruszkę. Kobieta jak zawsze spokojnie szła do sklepu, gdy nagle została zaatakowana! I to w biały dzień, na środku ulicy. Zwyrodnialec podbiegł do niej i zaciągną w krzaki, a później zgwałcił!
Gwałciciela staruszki szuka policja w Wielkiej Brytanii. Zboczeniec napadł na 90-latkę w miejscowości Rochdale. O całej sprawie informował serwis news.sky.com. Kobieta wybrała się do sklepu, by kupić sobie jedzenie. Wolnym krokiem szła podpierając się laską. Nie przypuszczała nawet, że za chwilę zostanie zgwałcona! Napastnik podbiegł do niej i zakrył dłonią usta, by staruszka nie mogła krzyczeć, a później siłą zaciągną w pobliskie krzaki. Tam zgwałcił biedaczkę!

Zwyrodnialec dopadł 90-letnią staruszkę i ją zgwałcił!

90-latka w czasie brutalnego gwałtu straciła przytomność, a gdy się ocknęła zboczonego napastnika już nie było. Uciekł! Kim był, nie wiadomo. Jedyne co jest pewne, to fakt, że to biały mężczyzna. Wystraszona i oszołomiona kobieta wróciła wezwał resztkami sił doszła do sklepu, a tam zajęli się nią pracownicy i zadzwonili po policję.

Wszyscy mieszkańcy Rochdale są zszokowani tym co się stało. W głowach im się nie mieści, jak mężczyzna mógł zrobić coś takiego?! Są przerażeni, że mogło to spotkać ich babki czy matki. Miejscowi policjanci szukają zboczeńca i obiecują, że go złapią. Sprawa jest jednak bardzo trudna, ale policja ma nadzieje, że jest ktoś kto widział wtedy ofiarę i gwałciciela.

www.se.pl/