sobota, 2 sierpnia 2014

ROZPRZESTRZENIAJĄCA SIĘ BŁYSKAWICZNIE EPIDEMIA EBOLI NA KONTYNENCIE AFRYKAŃSKIMAMBASADY I PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W LIBII EWAKUOWANE Z OFICJALNY POWÓD – NIEOKREŚLONE ZAGROŻENIE


A NA SERIO ROZPRZESTRZENIAJĄCA SIĘ BŁYSKAWICZNIE EPIDEMIA EBOLI NA KONTYNENCIE AFRYKAŃSKIM
pracownicy oddelegowani do pomocy w zwalczaniu wirusa są PRZERAŻENI !!
JUŻ MÓWIĄ O NADZWYCZAJNEJ ZJADLIWOŚCI WIRUSA !!!
DO AFRYKI PRZYBYŁO WIELU LEKARZY Z EUROPY – W ŚRÓD PERSONELU WYBUCHŁA PANIKA PO TYM GDY POMIMO ŚRODKÓW OCHRONY ( NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH ) 5 OSÓB ULEGŁO ZAKAŻENIU !!
OFICJALNE DANE O ROZMIARACH EPIDEMII SĄ FAŁSZOWANE LICZBA KRAJÓW W KTÓRYCH STWIERDZONO PRZYPADKI ZACHOROWAŃ JEST O WIELE WIĘKSZA NIŻ PODAWANE W MEDIACH.
wirus Ebola będzie się rozprzestrzeniać, grozi to katastrofą

WHO: ofiar wirusa Ebola jest znacznie więcej

Według WHO w rezultacie zakażenia wirusem w Liberii, Gwinei, Sierra Leone i Nigerii zmarło od marca blisko 730 osób; ponad 1300 zostało zarażonych. Rozwój epidemii postępuje szybciej niż wysiłki, by go powstrzymać - ostrzega WHO. Wczoraj w Konakry, stolicy Gwinei, spotkali się prezydenci krajów dotkniętych epidemią.

WHO: ofiar wirusa Ebola jest znacznie więcej

Licz­ba ofiar wi­ru­sa Ebola na za­cho­dzie Afry­ki może być znacz­nie wyż­sza od ofi­cjal­nej - twier­dzi WHO. Do tej pory ofi­cjal­nie od­no­to­wa­no 1323 przy­pad­ki za­cho­ro­wań, w tym 729 zgo­nów. Zda­niem rzecz­ni­ka Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdro­wia to nie­do­sza­co­wa­nie: praw­do­po­dob­nie fak­tycz­ne licz­by są dużo wyż­sze.


- Obecny stan mobilizacji w poszczególnych krajach (Afryki Zachodniej) i na poziomie międzynarodowym jest niestety bardzo nieadekwatny do skali zagrożenia - powiedziała Chan. WTO w odpowiedzi na "bezprecedensową" epidemię wirusa postanowiła w czwartek wyasygnować 100 mln dol. na walkę z nim. "Pilnie potrzebni są lekarze kliniczni, epidemiolodzy, pielęgniarki i logistycy" - głosi komunikat WTO.

Wirusolodzy wyjaśniają, że wirusem można się zarazić przez kontakt z płynami ustrojowymi chorego, a nawet osoby zmarłej na Ebolę. Mimo to wielu chorych odmawia udania się ośrodków kwarantanny - pisze AP. Śmiertelność wśród chorych wynosi teraz ok. 60 proc. Może ona jednak sięgać 90 proc.

Dr Chan powiedziała, że ryzyko zakażenia znaczących części populacji "nie jest wysokie", ale podkreśliła też, że nie można pozwolić, by ludzie zarażeni przemieszczali się bez przeszkód. - Nieustanne mutacje i adaptacja to mechanizmy przetrwania wirusów i innych mikrobów. Nie możemy pozwolić, by ten wirus dostarczył nam kolejnych niespodzianek - dodała szefowa WTO.

Do symptomów Eboli należą: gorączka, krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne, a w ostatnim stadium choroby - wymioty i biegunka. Zdaniem epidemiologów ryzyko przeniesienia wirusa przez osoby podróżujące z Afryki do Europy czy Ameryki jest niewielkie, dlatego, że w końcowych fazach choroby, kiedy wirus jest najbardziej zakaźny, nikt nie jest już w stanie podróżować, a zakażenie odbywa się wyłącznie przez kontakt z płynami ustrojowymi chorego.

Wirusolodzy podkreślają, że konieczne jest prześledzenie drogi, jaką przebyły osoby zakażone, jeśli podróżowały, a także zbadanie ludzi, którzy weszli kontakt z nimi.

Obama obiecuje pomoc

Barack Obama poinformował, że USA podejmują niezbędne środki ostrożności przed zaplanowanym na przyszły tydzień w Waszyngtonie szczytem USA-Afryka, m.in. wszystkie osoby, przybywające na to spotkanie z krajów dotkniętych epidemią, przechodzą po przylocie do USA badania medyczne.

Administracja waszyngtońska poinformowała, że w związku z epidemią swój przyjazd do Waszyngtonu odwołali już przywódcy Liberii i Sierra Leone.

Prezydent USA powiedział, że amerykańskie Centrum Zwalczania i Prewencji Chorób (CDC) współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, zajmującymi się ochroną zdrowia, w celu zapewnienia pomocy krajom, które zmagają się z Ebolą.

CDC zaapelowało w czwartek do obywateli USA, by zrezygnowali z wszelkich podróży, które "nie są konieczne" do Liberii, Gwinei i Sierra Leone, gdzie rozprzestrzenia się epidemia Eboli.

Afryka Zachodnia - epicentrum epidemii odizolowane

Obszar, na którym wybuchła epidemia wirusa Ebola w zachodniej Afryce, został odizolowany. Poinformowały o tym władze Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Na terenie tych trzech krajów leżą odizolowane przez policję i wojsko tereny. Podkreślono, że mieszkańcom odciętego od reszty świata obszaru zostanie udzielona niezbędna pomoc.

Jak opanować wirusową chorobę Ebola?

Jednym ze sposobów na opanowanie śmiertelnego wirusa jest podawanie eksperymentalnej szczepionki, której jeszcze nigdy nie testowano na ludziach. Jak mówił BBC brytyjski ekspert, profesor Jimmy Whitworth, "tylko w takich sytuacjach jak epidemia można ją przetestować, podać ją ludziom zaraz po kontakcie z wirusem, bo gdy pojawiają się objawy choroby, to jest za późno".

Według oficjalnych danych WHO, do tej pory w czterech krajach na zachodzie Afryki wirusem zaraziły się 1323 osoby; 729 zmarło. Zdaniem ekspertów, rzeczywista liczba ofiar może być dużo wyższa.

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/who-ofiar-wirusa-ebola-jest-znacznie-wiecej/24t7qTrzech Amerykanów zarażonych wirusem ebola zostanie przewiezionych do Stanów Zjednoczonych na leczenie.
http://www.wprost.pl/ar/461024/Zarazeni-ebola-wracaja-do-USA-Donald-Trump-protestuje/
Do tego jeszcze organizują szczyt z krajami afrykańskimi. Głupota czy świadome ściąganie zagrożenia? Potem przeprowadzą masowe szczepienia (pod przymusem?), po których nastąpi depopulacja.