piątek, 1 sierpnia 2014

Anty-Chrystusowa doktryna ortodoksyjnej judejskiej 'młodzieży'Anty-Chrystusowa ulotka ortodoksyjnej judejskiej 'młodzieży' pełna nauk o ortodoksyjnym judaizmie, dobrze znanym papieżom Novus Ordo [fragment]

Orthodox Judaic 'youths' anti-Christ pamphlet rife with teachings of Orthodox Judaism well known to Novus Ordo Popes

http://mauricepinay.blogspot.com/2014/05/orthodox-judaic-youths-anti-christ.html

24.05.2014

Mondoweiss opublikował kopię broszury (poniżej) wręczanej przez ortodoksyjną 'młodzież' judejską w Jerozolimie w proteście przeciwko wizycie papieża Franciszka. Wbrew hasbarowej treści i dystrybutorom ulotki jako "ekstremistyczna", jest to prawdziwe przedstawienie tyranii i brzydoty religii ortodoksyjnego judaizmu, bo każdy kto poświęci trochę czasu na znalezienie jego źródła – nieocenzurowanych tekstów Maimonidesa, kodyfikatora ortodoksyjnego judaizmu cytowanego w tej broszurze, zobaczy to sam.[…]

Ulotka nawiązuje do 7 'praw noahidzkich', które ortodoksyjny judaizm zamierza narzucić na wszystkie nie-judejskie narody. Wiemy o tym, że papieże Novus Ordo są świadomi tej 2-stopniowej tyranii ortodoksyjnego judaizmu, bo ich komisja stosunków religijnych z 'Żydami' oficjalnie uznała 'prawa noahidzkie' w 2007, co udokumentowaliśmy HERE.

Ponadto, papież "święty" Jan Paweł II zacytował nauki Maimonidesa zawarte w ostatnim akapicie broszury nawiązując do ery mesjańskiej (według rabinów), co udokumentowaliśmy w 2007 HERE.

Ulotka równie szczerze potwierdza, że ortodoksyjny judaizm uznaje pełną odpowiedzialność za egzekucję Chrystusa, co udokumentowaliśmy HERE.

Możemy także zauważyć, że, jak powiedziałem wczesniej, tzw. "ekstremistyczni" terroryści naprawdę są umiarkowanymi [I've said earlier, the so-called "extremist" price tag terrorists are in fact moderates], gdyż oni mają nakaz, między innymi, zniszczenia chrześcijańskich 'bałwochwalczych' ołtarzy. A zatem graffitowanie bluźnierstw i przerzynannie opon to nic wielkiego w porównaniu z tym co ma nadejść, kiedy ta 'młodzież' zostanie zachęcona do stosowania nauk ich religii, ortodoksyjnego judaizmu.

I na koniec, widzimy, że ci wyznawcy ortodoksyjnego judaizmu wykorzystuję ortodoksyjny judejski akronim "Yeshu" oznaczający 'niech imię i pamięć o Jezusie zostanie wymazane'. Udokumentowaliśmy to, że ulubiony obraz papieża Franciszka zawiera ten sam bluźnierczy atak na Jezusa Chrystusa HERE.

Więc jak możemy się przekonać, wbrew wrabianiu tych wyznawców ortodoksyjnego judaizmu jako ekstremistów antypapieskich, oni i papieże Novus Ordo są na tej samej stronie anty-Chrystusowej.

Tekst zamieszczonej poniżej ulotki:
Do Narodów świata


Kiedy przybywasz z wizytą na Ziemię Świętą, ziemię Izraela, powinieneś wiedzieć iż jest to ziemia którą B-g nam dał, jego wybranemu ludowi – narodowi Izraela. To stąd B-g nakazał nam głosić światu jego nauki i ideę monoteizmu. Poważnie podchodzimy do tego obowiązku, i dlatego uważamy, że musimy mówić do was szczerze.


Każdy człowiek na świecie ma obowiązek przestrzegania 7 przykazań danych Adamowi i Noemu. Pierwsze przykazanie to zakaz bałwochwalstwa. Każda religia która nie wierzy w Jedność B-ga narusza to przykazanie, łącznie z chrześcijaństwem, jak napisał Rambam w Mishneh Torah: "Chrześcijanie są bałwochwalcami" (Avodah Zara 9:4)

Biblia uczy, że po wejściu na ziemię Izraela naród żydowski ma obowiązek zniszczenia wszelkiej pamięci jałowego kultu bałwochwalstwa na tej ziemi. "Wywrócicie ołtarze, połamiecie ich stele, aszery ich ogniem spalicie, porąbiecie w kawałki posągi ich bogów. Zniweczycie ich imię na tym miejscu" (Pwt 12:3). To odnosi się do wszystkich form bałwochwalstwa łącznie z kościołami i klasztorami we współczesnym Izraelu.

Wiara chrześcijańska oszukała cały świat twierdząc, że Bóg był ucieleśnieniem Yeshu. Ponadto, w imię tego 'odkupienia' powodowała wielkie cierpienia i śmierć. Rambam pisze: "Nawet chrześcijanin Yeshu, który postrzegał się jako mesjasz i został zabity przez sąd, był przepowiedziany przez Daniela. Jak mówi: 'ludzie zrobią dla siebie wizję i zostaną oszukani'. Czy jest większe oszustwo niż to? Wszyscy prorocy stwierdzili, że Mesjasz, odkupiciel Izraela, przywróci ich na tę ziemię, zgromadzi wypędzonych i umocni ich w Torze, a ten człowiek spowodował przesiedlenie Izrarela mieczem, rozproszenie ich pośród narodów, utworzył 'nową' biblię i zwiódł świat by czcił B-gów innych niż Najświętszy". (Mishneh Torah, Prawa króla 11:4)

Papież jest odpowiedzialny za kontynuację oszukiwania milionów ludzi wierzących w fałszywych B-gów. To właśnie to oszustwo doprowadziło mędrców Izraela do tego, że zażądali śmierci Yeshu 2.000 lat temu. W świetle tego jest wyraźne to, że my żydzi nie zgadzamy się na wizytę papieża, a ponadto jest to nawet niezgodne z prawem żydowskim.

Są tacy którzy mówią, że musimy ukrywać prawdę bo to jest niepoprawne politycznie. Ale ci którzy witają papieża źle postępują bo ukrywają prawdę i uniemożliwiają wam pokutę przed B-giem.

Widzicie kłamstwa głoszone przez wiarę chrześcijańską od 2.000 lat. Oni twierdzili, że B-g porzucił naród żydowski, a jesteście naocznymi świadkami tego, że nartód żydowski żyje i ma się dobrze, i B-g nadal się nim opiekuje. Wzywamy was, każdego z osobna, łącznie z szefami Kościoła, byście dostrzegli iż nadszedł czas odejścia od tych kłamstw i bałwochwalstwa, i uwierzyć w jednego B-ga.

Rambam napisał: "Yeshu chrześcijanin i Yshmaelite który przyszedł po nim, przyszli by oczyścić drogę Mesjańskiemu Królowi, który skoryguje świat i nauczy ludzi czcić tylko jednego B-ga. . . kiedy Mesjański Król naprawdę zostanie wyniesiony i ukoronowany, wszyscy ci którzy uznawali fałszywych proroków zrozumieją iż ich ojcowie odziedziczyli kłamstwo, a ich prorocy i przodkowie ich oszukali".

Naród Izraela