poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Bezmyślność USA to doskonały gwóźdź do trumny dla całej planety.

Starfish Prime
przyczyna wybuchu epidemii raka


W latach 1920. zachorowalność i śmiertelność na raka wynosiła ok. 5%. Obecnie wynosi ponad 50%. Ostatnio dużo mówi się o narastającej epidemii raka. Przyczyny szuka się w GMO, toksynach, niezdrowym stylu życia, itd. Do grona podejrzanych należy zaliczać też mało znany projekt Starfish Prime.


Był to projekt armii USA z lat 1960-1970. W projekcie chodziło o testowanie ładunków nuklearnych w wysokich warstwach jonosfery. Chodziło o to, żeby rakiety wysyłać jak najwyżej jonosfery. W tych warstwach znajduje pas Van Allena – pas radiacyjny – obszar wysokiego promieniowania. Eksperymenty polegały na eksplodowaniu ładunków termojądrowych właśnie w pasie Van Allena dlatego, że jest tam wysokie naładowanie ładunkami elektrostatycznymi i dzięki temu badano w jaki sposób fala dociera do powierzchni Ziemi. Można było obliczyć prędkość grawitacyjną ładunków. Na zdjęciu powyżej eksplozja z 9 lutego 1962 r.

Do dzisiaj te ładunki opadają powoli na ziemię! Możliwe, że obserwowany od 30 lat wzrost zachorowań na raka jest efektem tego eksperymentu.

Na podstawie: Hiperprzestrzeń
Źródło: Altermedium.net