wtorek, 28 kwietnia 2015

UPADEK OBYCZAJNOŚCI W EUROPIE ZACHODNIEJ !NIEMIECKA Rada Etyki, oficjalny organ doradczy Bundestagu, Bundesratu i niemieckiego rządu orzekła, że rząd powinien rozważyć zmianę prawa, tak by zalegalizować kazirodztwo. To postanowienie to efekt dyskusji, jaka rozgorzała na nowo po ogłoszeniu przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyroku w sprawie niemieckiego rodzeństwa, żyjącego jak mąż z żoną - informuje thelocal.de.

Według dostępnych danych, relacje kazirodcze między rodzeństwem zdarzają się bardzo rzadko w zachodnich społeczeństwach - stwierdzili członkowie Rady Etyki. Uznali jednocześnie, że ci, którzy w takich relacjach pozostają dowodzą jednak, że ich sytuacja jest bardzo trudna - uważają, że ich podstawowe prawa nie są respektowane, są zmuszani albo do zachowania swojego związku w tajemnicy albo do rozstania.


Zdaniem większości członków Rady Etyki prawo karne nie jest dobrym sposobem, by stanowić granice dopuszczalnych zachowań seksualnych. Uważają oni, że ryzyko urodzenia chorego dziecka nie jest wystarczającym powodem, żeby zabraniać związków kazirodczych. Według przegłosowa­ne­go przez Radę stosunkiem głosów 14 do 9 postanowienia, zawarty w prawie karnym zakaz oznacza głębokie naruszenie prawa do samodecydo­wa­nia o swoim życiu seksualnym.

PEDOFILIA, PEDALSTWO, PEDERAŚCI, LESBY, KAZIRODZTWO, EUTANAZJA I WILE INNYCH PRZYWAR ZACHODNIEGO BRUDNEGO LECZ KOLOROWEGO ŚWIATA WYCZERPUJE PUNKTY W DEKALOGU .

GDYBY BÓG FAKTYCZNIE ROZPRAWIŁ SIĘ Z SODOMĄ I GOMORĄ W SPOSÓB OCZYWISTY JAK PODAJĄ ŹRÓDŁA TO Z PEWNOŚCIĄ TEN WĄTEK MUSI TEŻ ZOBACZYĆ SWÓJ FINAŁ W SPOSÓB NAMACALNY - CZYLI UNICESTWIENIE W TYM WYPADKU CAŁEGO GATUNKU LUDZKIEGO. W PRZYPADKU WSPOMNIANEJ SODOMY I GOMORY BYŁ TO PROCEDER REGIONALNY TAK W DZISIEJSZYCH CZASACH JEST TO JUŻ PROBLEM GLOBALNY - I TYLKO NIELICZNI MOGLIBY LICZYĆ NA JAKIŚ GEST ZROZUMIENIA.


POLSKA JEST JESZCZE KRAJEM , GDZIE TRADYCJE SĄ UTRZYMYWANE NA POZIOMIE NIE POZWALAJĄCEJ NA MAKSIMUM PERWERSJI ZE STRONY ODMIEŃCÓW I TO ICH BOLI .