poniedziałek, 25 stycznia 2016

FRANCUZI MASOWO WRACAJĄ DO WIARY I DO KOŚCIOŁA ?!O niespodziewanym powrocie Francuzów do wiary pisze paryski dziennik La Croix.

Po ubiegłorocznych zamachach Francuzi powracają do Kościoła. 
A TAK WYGLĄDAJĄ KOŚCIOŁY PO SPLĄDROWANIU PRZEZ ISLAMISTÓW - NIECH IM ŁAPY SKU.... USCHNĄ 

Sygnalizują to kapłani z różnych regionów Francji. Zwiększyła się liczba wiernych na bożonarodzeniowych i niedzielnych Eucharystiach. Częściej można też spotkać Francuzów przychodzących do świątyni poza liturgiami. Z reguły są to ludzie w wieku od 30 do 50 lat, dobrze wykształceni, ale o chrześcijańskiej wierze wiedzący niewiele. Niektórzy są nieśmiali, nie szukają kontaktu, chowają się za filarami, inni przeciwnie, chcą się zaangażować, decydują się formację czy kursy ewangelizacyjne. Powracają też całe rodziny.


O niespodziewanym powrocie Francuzów do kościoła pisze paryski dziennik La Croix. Cytuje świadectwa kapłanów z różnych stron Francji oraz wypowiedzi tych, którzy powrócili. Największe fale przypływu były zaraz po zamachach. Ludzie poszukują nowych źródeł, poczuli, jak kruche jest ich życie, pragną oparcia we wspólnocie.

Kapłani, którzy wypowiadają się we francuskim dzienniku wskazują, że negatywny kontekst powrotów wymaga od duszpasterzy wielkiej ostrożności. Ludzie kierują się lękiem, chęcią obrony własnej tożsamości, nastawieniem antymuzułmańskim czy wręcz rasistowskim. Dlatego trzeba ich skierować na właściwą drogę, na prawdziwą Ewangelię Chrystusa – konkluduje ks. Geoffroy de la Tousche, proboszcz z Normandii.

UE Zakaże Chrztu dzieci - zgodnie z orzeczeniem trybunału unijnego mającego wejść w życie w marcu 2016 roku

To jasne, że zakazał chrztu nie tylko heretykom ale i prawosławnym. Przecież w Europie są i prawosławne parafie. Europa zgniła ostatecznie i nieodwracalnie i stoi na progu totalnego zniszczenia. Gniew Boży jej nie ominie… 


Dnia 23 stycznia internetem wstrząsnęły fale oburzenia wywołane przez internautów a wywołane faktem zakazu chrztu niemowląt, poczynając od marca 2016 roku, i wydanym przez Sąd Europejski. Liczne sieci społecznościowe i LiveJournal rozstrząsają tę sprawę i prowadzą dyskusję od rana.
W Sądzie Europejskim tłumaczy się przyjęcie takiej decyzji w ten sposób, że, rzekomo, Sakrament Chrztu jest sprzeczny z interesem dziecka, zgodnie z artykułem 3 Konwencji o Prawach Dziecka, ratyfikowanej 25 maja 1992 roku.


Sensem wspomnianego zakazu wydanego przez Sąd Europejski, według słów wzburzonych blogerów i komentatorów, jest rzekomy brak świadomości noworodka w kwestii wyboru odpowiedniego wyznania. To znaczy, że człowiek sam powinien świadomie wybierać czy chce się ochrzcić czy nie?

A wszystkie próby chrzczenia dziecka w wieku, kiedy nie posiada ono świadomości (niemowlę) są przemocą dokonywaną na osobie i pogwałceniem jej praw. Przeciwnikami swobodnego wyrażania wolnej woli są w tym wypadku rodzice niemowlęcia i Cerkiew, którzy przeprowadzają ten obrzęd według własnego uznania. Jeden z dziennikarzy gazety „The Times”, Andrew McFarrell zgadza się z orzeczeniem Sądu Europejskiego, nazywając go mądrym wyborem: „Dla Europy, wolnej, demokratycznej, świeckiej, sędziowie ze Strasburga odegrali doniosłą i decydującą rolę. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień, nie będzie już nam więcej narzucany obrzęd. Każde z dzieci, w konsekwencji, może w określonym wieku. wybrać religię lub wyznanie, to co bardziej mu odpowiada”.


„Ma się ochotę zobaczyć” – pisze jeden z blogerów, shaya -„jak ten diabelski Sąd Europejski zakaże obrzezania muzułmanom? 
A może zakażą publicznego zarzynania barana? Hindusom zakażą nie spożywania krowy? I jak długo po tym ten najodważniejszy i najbardziej humanitarny sąd jeszcze pociągnie? Razem z całą Europą! Spalą na świętych stosach wszystkich i każdego kto spróbuje się tylko na to targnąć”.

Wolność, równość, braterstwo, demokracja, świeckość!!!

Pytania od Redakcji W-P.

A czy także Sąd Europejski zabroni żydom obrzezania i wychowywania dzieci żydowskich w judaizmie? Czy Sąd Europejski zabroni dokonywania obrzędów i ceremonii judaistycznych? Czy znamienity, humanistyczny, postępowy, wolnościowy (i takie tam bla-bla-bla) Sąd Europejski zabroni żydom przeprowadzania szechity, barbarzyńskiego, rytualnego uboju zwierząt? Czy znamienity Sąd Europejski stanie w obronie wolnej woli dzieci, które są zmuszane do przyjmowania toksycznych i śmiertelnych preparatów pod nazwą szczepionek? Czy znamienity Sąd Europejski zabroni również narzucania nieświadomym dzieciom, w szkole, liberalizmu obyczajowego czyli obrzędów i zwyczajów religii satanistycznej? Są to pytania retoryczne.

środa, 20 stycznia 2016

W BYDGOSZCZY Rada miasta łamała konstytucję?

Rada miasta łamała konstytucję?

Skargi obywateli lądowały w koszu !

100_4544.JPG b  

Radni otrzymali wyniki kontroli przeprowadzonej w trybie nadzoru przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Działalność rady miasta w roku 2014 w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków została oceniona negatywnie.

Jedna trzecia skarg została załatwiona po upływie nakreślonego przez k.p.a. terminu (przekroczenia od dwóch do dziewięciu miesięcy), a 59% skarg w ogóle nie zostało rozpatrzonych. Takie są wyniki kontroli przeprowadzonej w grudniu minionego roku przez inspektorów Wydziału Nadzoru i Kontroli Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Stwierdzone nieprawidłowości skutkują ograniczeniem, a w wielu przypadkach uniemożliwieniem, skorzystania przez obywateli z konstytucyjnego prawa do załatwiania ich spraw w trybie skargowym” – czytamy w wystąpieniu pokontrolnym podpisanym przez wojewodę Mikołaja Bogdanowicza.

Co najmniej raz na kwartał radni powinni odbywać dyżury w swoich okręgach wyborczych i przyjmować skargi od mieszkańców. Na przewodniczącym rady miasta spoczywa obowiązek nadawania im biegu, a skargami na prezydenta zajmuje się komisja rewizyjna rady miasta. Tak stanowi Statut Miasta Bydgoszczy. Ale to tylko teoria.

Podczas posiedzeń rady miasta poprzedniej kadencji, rządząca Bydgoszczą koalicja doprowadziła do nierozpoznania w samym 2014 roku 44% skarg, gdyż zagłosowała za nieprzekazywaniem ich do zbadania przez komisję rewizyjną. We wrześniu 2014 roku wojewoda zwróciła w piśmie do ratusza uwagę na tego typu nieprawidłowość. „Obszerna argumentacja Wojewody spotkała się ze zdawkowym ustosunkowaniem się ówczesnego przewodniczącego Rady do przedstawionych argumentów (…) sprowadzającym się do stwierdzenia, że ten ostatni nie podziela zdania Wojewody w przedmiotowej sprawie” – informuje w wystąpieniu pokontrolnym następca Ewy Mes.

Sprawnie działa tylko jedno ogniwo w kontrolowanym łańcuchu, a mianowicie przyjmowanie skarg. Przy drzwiach sekretariatu Biura Rady Miasta wisi tabliczka informująca o dniach i godzinach przyjmowania interesantów przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Wszystkie skargi i wnioski kierowane do rady miasta są przez pracowników biura skrupulatnie rejestrowane.

Do ustaleń kontroli nie zostały zgłoszone żadne zastrzeżenia.

http://bydgoszcz24.pl/artykul/rada-miasta-lamala-konstytucje-skargi-obywateli-ladowaly-w-koszu edgier25

Szanowni Państwo to też dlatego promujemy jednego Radnego spośród wielu , męża godnego zaufania , człowieka otwartego
na problemy mieszkańców Bydgoszczy ,
a kto nim jest ?
Tak . To jest Bogdan Dzakanowski !
Z tym Radnym możecie się spotykać w każdy czwartek o godz. 17.00 w jego biurze mieszczącym się przy ulicy Śniadeckich 2/4 w Bydgoszczy .
dza.JPGX  

ZAGŁOSUJ NA
 BOGDANA DZAKANOWSKIEGO ! 
POMÓŻ BYDGOSZCZY !
INNI JUŻ TO ZROZUMIELI .
NIE WAHAJ SIĘ DOŁĄCZ DO NAS !

http://www.portalsamorzadowy.pl/ocen-radnych/osoba/bogdan-dzakanowski,1910.html


snapAHD806 2016-01-20, 12_46_39

poniedziałek, 18 stycznia 2016

BYDGOSZCZ: Bogdan Dzakanowski ZAPRASZA na spotkania mieszkańców i rady osiedlowe

Radny Bogdan Dzakanowski organizuje spotkanie dla mieszkańców i rad osiedlowych okręgów 1 - 2 w czwartek dnia 21 stycznia 2016 roku w siedzibie Radnego w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 2/4 o godz. 17.00 . Serdecznie zapraszamy !

 Radny Bogdan Dzakanowski organizuje spotkanie dla mieszkańców i rad osiedlowych okręgów 3 - 4 w czwartek dnia 28 stycznia 2016 roku w siedzibie Radnego w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 2/4 o godz. 17.00 . Serdecznie zapraszamy !

  
Radny Bogdan Dzakanowski organizuje spotkanie dla mieszkańców i rad osiedlowych okręgów 5 - 6 w czwartek dnia 
4 lutego 2016 roku w siedzibie Radnego w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 2/4 o godz. 17.00 . Serdecznie zapraszamy !

Masz ochotę wspomóc inicjatywę ?  Zagłosuj na bezpartyjnego Radnego z Bydgoszczy .  Mieszkańcy mają już dość rządów PO i SLD - jest to jedna z nielicznych szans na poprawę i prawidłowy rozwój miasta .   

Link do strony :wtorek, 12 stycznia 2016

POLACY GROMIĄ ISLAMISTÓW W NIEMCZECH ! Ludność niemiecka jest im wdzięczna !"...DAŁ NAM PRZYKŁAD BANAPARTE JAK ZWYCIĘŻAĆ MAMY.. "


Krwawa bójka Polaków z imigrantami w Niemczech
W niedzielę wieczorem doszło do bójki pomiędzy Polakami a uchodźcami zamieszkujących obóz lub kontenery w niemieckiej miejscowości Adelsheim. W ruch poszły m.in. noże, wskutek czego co najmniej jedna osoba została ciężko ranna.
Dotychczas nie są znane szczegóły zajścia oraz przyczyny konfliktu. Miejscowa policja sugeruje jednak, że pracujący w Adelsheim Polacy oburzyli się, gdy imigranci w niedzielne popołudnie zaczęli przewracać pojemniki na śmieci.

Mieszkańcy Adelsheim stają po stronie Polaków i twierdzą, że to nie Polacy, ale imigranci zakłócają porządek w ich mieście.http://prostozmostu.net/swiat/krwawa-bojka-polakow-z-imigrantami-w-niemczech

niedziela, 10 stycznia 2016

"CZYJE TO INWESTYCJE w BYDGOSZCZY ?" - Zadaje pytanie Radny DzakanowskiW dokumencie jaki znajdziecie powyżej na stronach Urzędu Miasta, Prezydent pisze, że w 2015 roku zrealizowane zostały duże inwestycje w Bydgoszczy.

Czyje to inwestycje?

Rafał Bruski- prezydent Bydgoszczy w opłacanych przez Urząd (czyli z podatków mieszkańców) dodanych do lokalnych gazet insertach chwali się swoimi, rzekomo swoimi sukcesami inwestycyjnymi. Mieszkańcy by o tych sukcesach się dowiedzieć muszą gazety kupić. I tak interes się kręci.


1. Tramwaj do Fordonu. Tramwaj, który nota bene nie jeździ od 1 stycznia 2016 roku z winy prezydenta. W 2010 roku zakończony został przetarg na zakup tramwajów do obsługi fordońskiej linii. Do czasu jej wybudowania miały służyć mieszkańcom na innych trasach. Byłoby bezpieczniej, wygodniej. Niestety pan Bruski zablokował realizację kontraktu z Pesą , powrócił do niego z takim opóźnieniem, że firma nie zdążyła dostarczyć tramwajów do końca 2015 roku. To na pewno nie powód do chwalenia się niezrealizowaną przecież inwestycją. Jej finansowanie, przygotowanie budowy i część projektów przygotowane było przez poprzednią ekipę zarządzającą miastem. Pan Bruski to co mógł to popsuł… i się chwali


2.Przebudowa Węzła Zachodniego została zapoczątkowana jeszcze przez prezydenta Romana Jasiakiewicza. Przebudowa tunelu pod torami była potem odkładana , bo PKP chciało wymusić na mieście finansowanie prawie całości robót. Ta inwestycja także oddana została ze sporym opóźnieniem przy fatalnej logistyce na czym cierpieli kierowcy samochodów stojący w ogromnych korkach. Szkoda jednak, że przy przebudowie Węzła – tak nakazuje logika nie zbudowano skrzyżowania dwupoziomowego. NO cóż – to nie tylko sprawa pieniędzy ale wyobraźni, której jak widać tzw. gospodarzowi miasta nie staje.


3.Basen na Błoniu – to faktycznie inwestycja zrealizowana podczas prezydentury Bruskiego – nie z jego jednak inspiracji , a z inspiracji jednej z radnych. Ta inwestycja w zasadzie przekreśliła możliwość budowy aquaparku, który miał służyć nie tylko mieszkańcom jednej dzielnicy, a wszystkim bydgoszczanom. Ale metoda przypodobywania się jednym , a jednocześnie skłócania mieszkańców jest namiętnie przez prezydenta Bruskiego stosowana. Mają rzekomo powstawać baseny kolejne ale jakoś nie widać ich w inwestycyjnych planach Bydgoszczy.

4, Odtrąbiona jako sukces budowa targowej hali w Myślęcinku , to przecież realizacja pomysłu ekipy poprzedniej. Tyle tylko, że sfinansowano ją za ogromne pieniądze i hala jakoś stoi pusta.

Tak wyglądają rzekome sukcesy prezydenta , o których mieszkańców informuje za ich zresztą pieniądze.

Z poważaniem Wasz Radny
Bogdan Dzakanowski


Podzielona Bydgoszcz - Bogdan Dzakanowski wierny ideałom i tradycji polskiej

Wulgarne zachowania wyznawców KODu to już typowe zachowania ludzi nie mających pojęcia po co tak naprawdę tam przyszli. 
Taka prawda...  żenujące ???? 
Prawdziwi Polacy nigdy nie będą się wstydzić swoich barw narodowych , a ci którzy machają flagami unijnymi są pozbawieni uczucia bycia Polakiem ...  nie wiem może są to ludzie zagubieni w tym zamęcie i praniu mózgu.  

Wyznawcy KODu czy wy nie wiecie do kogo należą media w Polsce ??  To wam przypomnieć trzeba.  Tak ! Są w rękach niemieckich - prasa, telewizja ! .. ale wy to macie w dupie i skaczecie z innymi w rytm biednego burka. Czy do was to nie dociera ,że Polska będąca pod pantoflem Niemiec i Francji  nie masz szans na bogacenie się oprócz jednostek .. Tak . Właśnie tych jednostek , które was wyprowadzają na ulice . 

Następna sprawa to przyjmowanie imigrantów muzułmańskich pod dyktat UE - CO BRAKUJE WAM TEGO ?!  Brakuje wam gwałtów na waszych żonach , córkach , matkach . Brakuje wam zamachów .  Jakim trzeba być ślepcem , aby tego nie dostrzegać !  

czwartek, 7 stycznia 2016

Następny powód - dlaczego warto głosować na Radnego Bogdana Dzakanowskiego !

KIM JEST PAN RAFAŁ MALEWSKI  - NA TEN TEMAT MOŻNA POWIEDZIEĆ WIELE . NAZWISKO ZNANE JUŻ ZA CZASÓW ISTNIENIA MOBILISA , OBCEJ FIRMY DZIAŁAJĄCEJ NA NASZYM RYNKU I WYPROWADZAJĄCEJ PIENIĄDZE Z KASY NASZEGO MIASTA . TERAZ JEST KDD   CZYŻBY TO BYŁ TEN SAM WARIANT I CI SAMI LUDZIE .... ??????
POPIERAMY RADNEGO BOGDANA DZAKANOWSKIEGO ! 
Popieram Radnego z Bydgoszczy ... Dlaczego ? Jeden z powodów ...Pozyskane fundusze na budowę były tylko i wyłącznie przeznaczone na jego budowę co oznacza ,że nikt inny nie mógł łapy na tej inwestycji położyć. Skutkiem tego było dofinansowanie innej budowy przez budżet państwa w naszym regionie i również mostu będącego przeprawą przez Wisłę w Toruniu. Śmieszną i dyskusyjną sprawą okazał się czas otwarcia obu . Imprezy te odbyły się w tym samym czasie. 
- W Toruniu otwarcia dokonali oficjele władz miasta w akompaniamencie władz rządu bo nie inaczej , a w Bydgoszczy ... no cóż ? 
Dlatego My Bydgoszczanie mało wiemy co tak faktycznie dzieje się za kuluarami drzwi urzędów miejskich. Wierzyć możemy tylko takim ludziom jak Bogdan Dzakanowski , który jest osoba otwartą na problemy Bydgoszczan i zdecydowanie walczy o poprawę życia ludzi mieszkających w obrębie miasta o czym inni zapominają.


BOGDAN DZAKANOWSKI niedziela, 3 stycznia 2016

Radny Bogdan Dzakanowski - Zaprasza na spotkanie !

zapraszam Wszystkich Mieszkańców Bydgoszczy, którym zależy na rozwoju miasta i budowie dróg osiedlowych na spotkanie, które odbędzie się 4 stycznia godz 17:00 w siedzibie stowarzyszenia My Bydgoszczanie, ul Śniadeckich 2\4, oraz zapraszam na spotkanie ze mną w każdy czwartek o godzinie 17:00-18:00. Pozdrawiam Wasz Radny Bogdan Dzakanowski
Drodzy Mieszkańcy, kilka dni temu zakończyliśmy 2015 rok i zaczynamy nowy z nowymi nadziejami na poprawę jakości życia i zarządzania w Naszym mieście.

Udało się załatwić:
- przywrócić ulgi dla emerytów, rencistów, krwiodawców i pracowników MZK na przejazdy komunikacją miejską
- zmniejszyć cenę za wywóz „śmieci” niestety na koniec roku została cena znowu podniesiona o 66% czyli niwelując obniżkę i jeszcze podnosząc znacząco koszty, ta sprawa nie może pozostać bez mojej i Waszej reakcji, dlatego do tematu powrócimy.
- wspólnie z pracownikami MZK pokazaliśmy, że potrafimy wspólnie razem działać w interesie Miasta Bydgoszczy
- po 5 latach Radni przyjęli uchwałę obywatelską w sprawie budowy dróg osiedlowych

Prezydent Miasta Bydgoszczy razem z Radnymi PO i SLD na koniec minionego roku moim zdaniem złamali prawo. Dlatego też zapraszam Wszystkich Mieszkańców Bydgoszczy, którym zależy na rozwoju miasta i budowie dróg osiedlowych
ZAGŁOSUJ NA RADNEGO BOGDANA DZAKANOWSKIEGO