piątek, 29 lipca 2016

KOLBRIN - BIBLIA ZAGŁADY - NISZCZYCIEL W DRODZE ....

Po porażce z Hebrajczykami Egipcjanie zaczęli spisywać Wielką Księgę w staroegipskim hieratyku, która została później przetłumaczona na język fenicki, a później na angielski. Pierwotnie księga ta była wielkości encyklopedii i zawierała bardzo szczegółowe zapiski historyczne. Dwa z nich, godne uwagi, to opis potopu i opis dziesięciu plag jakie dotknęły Egipt. Według tych starożytnych Egipcjan przyczyną plag jakie ich dotknęły było masywne ciało niebieskie Podają również informację, że to samo ciało było przyczyną potopu i zatonięcia Atlantydy. I tak samo jak Hebrajczyk Jeremiasz, nazywali to ciało NISZCZYCIELEM i ostrzegli nas o jego powrocie. To co pozostało z tych starożytnych zapisków zawarte jest w pierwszych sześciu księgach tzw. Biblii Kolbrina


W Księdze Kolbrin, do 1184 przechowywanej w bibliotece opactwa Glastonbury (Anglia), są zaskakująco dokładne informacje o wyglądzie naszej planety obok niezwykłego niebiańskiego obiektu, który jest nazywany Niszczycielem.
Kolbrin składa się z 11 ksiąg. Uważa się, że sześć z nich zostało napisanych przez egipskich skrybów po Exodusie, pięć innych – przez kapłanów celtyckich po narodzeniu Chrystusa. Ale najprawdopodobniej jest to starożytny indyjski dokument, który opisuje kataklizm, w odległej przeszłości Jest też przestrogą dla całej ludzkości, że Destroyer powróci ponownie


Oto tylko niewielka część tego ciekawego dokumentu: teksty z Księgi Rękopisów (Treasury of Life) Rozdziały 2-7. Destroyer – Część 1.
Ludzie zapomnieli o dniach Niszczyciela. I pamiętaj tylko mądry wie, gdzie udał się i powróci o umówionej godzinie. On szalał w niebiosach w ramach Dni Gniewu. A on był jak chmura kłębu dymu z otoczką ognia płomiennego. Usta – Otchłań, płomienie, dym i rozżarzony popiół.

Kiedy nadchodzi czas, tajne Prawa Nieba zaczynają kontrolować gwiazdy, powodując ich przeniesienie w nietrwałości zmodyfikowanej ścieżki, a niebo wydaje duże czerwone światło. Kiedy spadnie krew do Ziemi, Destroyer pojawi się i góry otworzy i będą rzygać daleko wokół ogniem i popiołem. Drzewa zostaną wycięte, a wszystko co żywe będzie umierać. Wody zostaną połknięte przez ziemię, i będą gotować się morzu. Niebo będzie płonęlo ogniem czerwonawym, a oblicze ziemi będzie o odcieniu miedzi. I nastaną Dni Ciemności. Wprowadzony księżycowy miesiąc ruszy.

Ludzie rozproszą się w szaleństwie.Usłyszą wołanie trąbki i walkę Niszczyciela i szukać będą schronienia w jaskiniach. Strach zje ich serca i odwaga odpłynie , jak z pękniętego dzbana woda. Zostaną one wchłonięte przez ogień gniewu i rozpuszczą w oddechu Niszczyciela. Tak było w Dniach Niebiańskiego Gniewu, co minęł, i tak będzie w dni Zagłady, gdy przyjdzie ponownie: LINK_manuskripta_kolbrina/

Tutaj w TheKolbrin.com można zobaczyć fragmenty tych rękopisów w trybie online lub zakupić je w formie papierowej: http://thekolbrin.com/
Refleksja: Patrząc na tekst jako zapis historyczny ok. motyw czerwonego nieba jest mi dosyć bliski…. tak jak i huk związany z Księżycem. Z dalszego opisu można wywnioskować, że to ciało spowodowało duże zaburzenia w polu elektromagnetycznym Ziemi i destrukcyjną siłę żywiołów ( wulkany)