niedziela, 21 sierpnia 2016

"Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" - PRZYGOTOWUJE NARÓD NIEMIECKI NA WYPADEK RESETU KRAJUPo raz pierwszy od czasu upadku muru berlińskiego w 1989 r. władze niemieckie zalecają swoim obywatelom gromadzenie zapasów "na wypadek katastrofy" - pisze "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". 

Zgodnie z koncepcją obrony cywilnej, która ma zostać przyjęta przez Radę Ministrów w środę zalecać się będzie odpowiednie zaopatrzenie w wodę pitną (około 10 litrów na osobę), zapasy żywności, energii i środków pieniężnych.
Ma też zostać stworzony niezawodny system alarmowy. Podjęte mają zostać działania na rzecz przygotowania służby zdrowia na wypadek kryzysu. Projekt przewiduje m.in. ograniczenia w ruchu publicznym na wypadek konieczności przemieszczania większych sił wojskowych. Autorzy projektu nie określają dokładnie jaką katastrofę mają na myśli, ale zastrzegają, że atak na terytorium Niemiec, który wymagałby obrony kraju siłami konwencjonalnymi, jest mało prawdopodobny. Mimo to Niemcy muszą być przygotowane na zagrażający istnieniu kraju rozwój wypadków, którego nie można wykluczyć.