niedziela, 7 sierpnia 2016

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakazał wykreślenie Reduty Ordona z rejestru zabytków ... ?
W 2015 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków uznał Redutę za cenny zabytek „z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe”. Zaznaczał wówczas, że jest to również cmentarz poległych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz szturmujących Redutę Rosjan, a także świadectwo zdarzenia bardzo ważnego dla tożsamości Narodu Polskiego.


Jednak właściciele działek, na których terenie znajduje się część Reduty, zaskarżyli tę decyzję, wskazując na uchybienia w procesie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał im rację – uchylił decyzję o wpisie Reduty do rejestru zabytków i nakazał ponownie rozpatrzyć całą sprawę.

W bezpośrednim sąsiedztwie Reduty znajduje się Ośrodek Kultury Muzułmańskiej, zbudowany przez Ligę Muzułmańską RP. Pieniądze na budowę pochodziły m.in. z Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

WarszawawPigulce.pl / niezłomni.com / Kresy.pl