III ŚWIĄTYNIA SALOMONA

III Świątynia Jerozolimska jest kluczowym czynnikiem w planach Lucyfera, odnośnie wprowadzenia NWO. Skąd jest to nam wiadome?

Wiemy nie od dziś ,że polityka prowadzona przez "Izrael" względem Palestyny nigdy nie będzie pokojowa. Może to wydać się głupie i niedorzeczne lecz chęć zbudowania trzeciej świątyni na miejscu Al - Aksy jest priorytetem i planem zamierzonym żydów, a chęć znalezienia odpowiedniego wytłumaczenia światu o posunięciach wraz ze skutkami musi mieć swoje uzasadnienie. 


Ostatnimi czasy wiele mówi się o III Świątyni Salomona, którą to Izrael stara się za wszelką cenę odbudować. Na miejscu byłej świątyni mamy dwa Meczety - Kopuła na Skale - Al Sakhra oraz drugi meczet - Al - Aqsa. Jakakolwiek próba ograniczenia dostępu Muzułmanów do ich najświętszych miejsc kończy się przelewem krwi.


O co w tym wszystkim chodzi? Ogólna oficjalna historia jest opisana w tym linku. - Świątynia Salomona.

Nas oczywiście interesują plany, które są przed nami ukrywane.Masoneria, lucyferiańska organizacja, naszpikowana głównie chazarskimi Żydami planuje od stuleci odbudowę Świątyni. W niemal każdej witrynie masońskiej mamy ukazany obraz często już znany słynnych dwóch kolumn Świątyni, Jachin i Boaz. Obie wyraźnie widoczne na przedstawionych rycinach, u wejścia do świątyni.

Model Świątyni Salomona

O co w tym wszystkim chodzi?

Lucyfer jest pokonany już od momentu zmartwychwstania Chrystusa. Wie on doskonale, że ciąży na mim wyrok śmierci z ręki samego Boga. Nie chce on zejść z pola walki pomiędzy dobrem a złem bez 'swego honoru' i pragnie on zadać Bogu jak największe straty, stara się wywołać Jego srogi gniew a przede wszystkim chce on zabić rękami Boga jak największą ilość mieszkańców ziemi.

Świątynia Salomona jest jego kluczowym instrumentem, ponieważ ma on zamiar umieścić w niej swojego przedstawiciela ziemskiego, którego Słowo Boże nazywa Człowiekiem Bezprawia czy też ostatnim szatańskim królem.

Ten król będzie siedział na tronie w Świątyni Boga podają się za Boga.

W środku świątyni, w najświętszym miejscu, za zasłoną ma być umieszczony posąg czy też obraz enigmatycznej Bestii, który za sprawą Lucyfera ma ożyć. Ludzkość ziemi będzie zmuszana do oddawania pokłonu obrazowi czy też posągowi Bestii. Jeżeli pokłon ten zostanie oddany, Lucyfer daruje życie takiej osobie ale odmowa spotka się z wyrokiem śmierci. Podobnie jak to było za czasów Daniela podczas rządów króla Nabukadnesara.

Za czasów niewiernych królów Izraela Szatan był w stanie przywłaszczyć sobie prawa do świątyni Bożej i w jej wnętrzu czczono Baala oraz innych bogów demonicznych.

Ez 8:(16) I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana. A oto u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, było około dwudziestu pięciu mężów; ci, tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi oddawali pokłon słońcu.

Izraelici za ową zdradę Boga oraz brak posłuszeństwa wobec Jego przykazań zostali srogo ukarani. Pierwsza Świątynia została zburzona w roku 535 p.n.e. Arka Przymierza oraz wszelkie przybory ze złota, srebra czy brązu zostały zabrane przez króla babilońskiego a Arka Przymierza zaginęła i nikt do tej pory nie zdołał jej odnaleźć.

Z tej właśnie przyczyny Szatan już wtedy rościł sobie prawo do Świątyni i jego plan nie uległ zmianie.

Istnieje plan trzech wojen światowych. Dwie się już odbyły - zbliża się trzecia wojna światowa.

"Druga Wojna Światowa zostanie podsycona różnicami pomiędzy faszystami i syjonistami politycznymi. Celem wojny jest zniszczenie nazizmu a polityczny syjonizm musi się wzmocnić na tyle, aby był w stanie ustanowić suwerenne państwo Izrael w Palestynie. W czasie II WŚ międzynarodowy komunizm musi się na tyle wzmocnić, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które będzie ograniczone i zachowane w tym stanie, do momentu. w którym będziemy je potrzebować do wywołania finałowego socjalnego kataklizmu." (link III WŚ)

Celami II WŚ było zniszczenie faszyzmu, ustanowienie państwa Izrael oraz... utworzenie komunistycznego Bloku Wschodniego. Aby utworzyć Izrael Hitler i Stali zgodnie mordowali Żydów ortodoksyjnych a ocaleli Żydzi otrzymywali 'pomoc' aby dostać się do Palestyny.

Dlaczego więc utworzono państwo Izrael?
Izrael musiał objąć panowanie nad Palestyną, głównie Jerozolimą, ponieważ Lucyfer planuje odbudowę Świątyni.
Izrael odegra kluczową rolę w wywołaniu światowego socjalnego kataklizmu.

Wszystkie cele II WŚ zostały osiągnięte. W tym kontekście wiele dotychczas nie rozwikłanych tajemnic wydaje się być zrozumiałych.

Wojna ta była z góry zaplanowana i musiała się odbyć, Polska została w nią wmanewrowana tak przez Zachód jak i Wschód. Pakt Ribentroppa i Mołotowa) Obiecano nam pomoc, która nigdy nie nadeszła, a kolejna zdrada Zachodu w Jałcie wobec Polski oraz morderstwo generała Sikorskiego zdaje się oczywistą konspiracją Zachodu przeciwko Polsce. W tym świetle wszystkie te wydarzenia są logiczne i sensowne.

Wolna Polska nigdy nie była w planach Watykanu czy Syjonistów. Czasy powojenne także to potwierdzają.

Trzeba dodać, że Polska, Niemcy, Ukraina, Litwa część Rosji to były największe skupiska Żydów w większości potomków Chazarów.

Hitler i Stalin mieli więc poważne zadanie - wywrzeć nacisk na Żydostwo, aby w obliczu niechybnej śmierci uciekano do... Izraela.

Tak się też stało i w roku 1948 powstało państwo Izrael. Dopiero wtedy władcy świata, Watykan, Masoneria i Syjoniści (Żydomasoneria) mogli rozpocząć działania w celu odbudowy II Świątyni Salomona. Celem odbudowy nie jest więc chęć wielbienia Boga Izraela ale celem jest wielbienie obrazu Bestii czyli międzynarodowego syjonizmu. Więcej w linku - Czasy końca

Odbudowa 3-ciej Świątyni jest celem dwóch główny organizacji międzynarodowych - Watykanu oraz międzynarodowego Syjonizmu - czyli apokaliptycznej Besti, ujeżdżanej nadal przez Watykan.
Dlaczego dotychczas nie odbudowano III Świątyni?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo interesująca.

Znaczna większość Chrześcijan doskonale wie, że Szatan posiada władzę nad Ziemią, ale owa władza jest wpoważnym stopniu ograniczona przez Boga. Bóg w swej miłości do rodzaju ludzkiego ograniczył w sporym zakresie moc Szatana i nie jest on (Szatan) w stanie on użyć wszystkich broni, jakie posiada do swojej dyspozycji. Co jest także interesujące, istnieje wiele raportów UFO< które jednomyślnie mówią o jakiś niezwykłych siłach, które demobilizują głowice nuklearne. jest sporo tego typu informacji w kręgach badaczy UFO. Moim zdanie wydarzenia te sugerują protekcję Boga.

Totalną władzę Szatan otrzyma w najbliższym czasie i objecie totalnej władzy będzie początkiem finałowego symbolicznego tygodnia, czyli siedmiu lat.

W połowie tego tygodnia Człowiek Bezprawia obejmie władzę i zasiądzie na tronie w III Świątyni. Rozpocznie się straszliwy okres tzw. Wielkiego Ucisku, który będzie trwał 3.5 roku, czyli czas, czasy i połowa czasu.

Podsumowując dotychczasową część artykułu.
Świat pod władzą Lucyfera dąży do odbudowy
3-ciej Świątyni Salomona, oraz do NWO.

Odbudowa Świątyni wydaje się być najważniejszym celem Szatana.
Kilka dowodów na powyższe.

Jednym z wielu dowodów jest logika wydarzeń II WŚ, klęska pod Stalingradem (Hitler celowo te bitwę przegrał) zdrada Anglii i Francji po ataku Hitlera na Polskę, atak ZSRR na Polskę oraz zdrada Zachodu w Jałcie.

Dokument wcześniej cytowany pochodzi z roku 1871! Wszystkie cele tego planu zostały osiągnięte a Polska jako wolny kraj nie była w planach.
Najciekawszy element, który da nam wiele do myślenia.

Syjon jest wzgórzem świątynnym w Jerozolimie, na którym w I-szej Świątyni, za czasów sędziów oraz króli Dawida i Salomona mieszkał sam Bóg.

Ruch syjonistyczny jest ruchem mającym na celu oswobodzenie Syjonu. Nie oznacza to miłości do Izraela czy Żydów ale chodzi tylko i wyłącznie o owo wzgórze. Żydzi są oszukiwani w celach Syjonistów i także są oni skazani na zagładę.

Obecnie większość Żydów ortodoksyjnych zdaje sobie sprawę z tego, że zostali oni wmanewrowani w ów konflikt przez Syjonistów i wielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że jest to śmiertelna pułapka.

Poniżej plan III WŚ według tego samego dokumentu z roku 1871 roku.


"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agenturyIlluminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczeniechrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie."(http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Znamienne jest to, że ponad 62 lata minęły od roku 1948, a Syjon nie jest nadal pod kontrolą Syjonistów!

Jerozolima jest miastem wolnym, do którego mają prawa wszystkie religie świata, jak Islam, Katolicyzm, Kościół Prawosławny i Żydzi.

Izrael nie był nawet w stanie przenieść stolicę z Tel Avivu do Jerozolimy. To nie wygląda na sukces Syjonistów ale na sromotną klęskę. Sytuacja ta ukazuje nam, kto faktycznie kontroluje wydarzenia - Bóg!

Bóg z czasem ustąpi miejsca Lucyferowi na niezwykle krótki okres czasu. Dopiero wtedy Szatan będzie mógł odbudować III Świątynie Salomona i postawić tam swego Człowieka Bezprawia.

55 milionów ludzi zginęło w II WŚ po to, aby Syjoniści mogli objąć kontrolę Syjonu czyli Jerozolimy i nadal to wzgórze nie jest pod ich kontrolą.

Odnośnie tego dokumentu, który istnieje nadal w tym linku - http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Oryginalnie na tej witrynie podawano datę 1871 rok oraz fakt, że kopia tego dokumentu istniała w londyńskim muzeum przez lata. Najprawdopodobniej ze względu na miażdżącą siłę materiału zawartego w tym dokumencie witryna ta wycofuje się z tej daty. tłumacząc, że najstarsza kopia pochodzi z roku 1951, czyli roku wydania książki Carr'a - "Szatan -książę ciemności".

Jednakże na tej samej witrynie jest wzmianka, że list Pike'a do Mazziniego był także wydrukowany w znanej książce biskupa Caro y Rodriguez of Santiago, Chile, który napisał w roku 1925 książkę - "The Mystery of Freemasonry Unveiled." (Sekrety Masonów ujawnione) Według Carr'a, w czasie pisania jego książki list Pike'a był znany powszechnie nie tylko w czasach Carr'a ale i w czasach Rodrigueza Santiago w roku 1925 czyli wiele lat przed drugą wojną światową.

Czyli list Pike'a do Mazziniego - jest to proroctwo czy... diaboliczny plan samego Lucyfera?

Opinie pozostawiam czytelnikom.

Widać wyraźnie, ze Świątynia była oraz jest nadal najważniejszym planem Szatana. Zginęło z jej powodu nie tylko 55 milionów ludzi podczas II WŚ, ale po wojnie wiele ofiar agresji Izraela to ofiary bezpośrednio związane z tym planem. Zwróćmy także uwagę na to, że Szatan nie oszczędził Żydów podczas II WŚ i zginęło ich 6 milionów!

Wróćmy do dowodów na ów szatański spisek. http://www.freemasons-freemasonry.com/larsonwilliam.html

W podanym linku do masońskiej witryny widzimy masońskie plany odbudowy 3-ciej Świątyni. W liku także mamy wyjaśnienie dlaczego są tak potrzebne dwie kolumny, Jachin i Boaz, które stały u wejścia do owej świątyni.

2Kronik 3:15 Wzniósł też przed Świątynią dwie kolumny, których wysokość wynosiła trzydzieści pięć łokci, a głowice na ich szczytach miały po pięć łokci. 2Ch 3:16 Wyrzeźbił ponadto girlandy i umieścił je na kolumnach. Wykonał również sto owoców granatu i umieścił je w owych girlandach. 2Ch 3:17 Kolumny te ustawił przed Świątynią: jedną z prawej, a drugą z lewej strony; prawą [kolumnę] nazwał Jakin, a lewą Boaz.

http://www.excommunicate.net/jachin-and-boaz-a-coincidence-of-pillars/

W powyższym linku mamy więcej wiadomości oraz stwierdzenie, że owe dwie kolumny mają rozmaite znaczenia i są nieodzowną częścią wszystkich loż masońskich.Masoński nagrobek

Jakin i Boaz oznaczają moc i stabilność, Yin i Yang, plus i minus, czarne i białe, dobro i zło. To oczywiście masońskie znaczenia. Są one także opisane jako dwa zewnętrzne słupy żydowskiej Kabały, najostrzejszej formy czarów na świecie. Oczywiście Wikipedia, także nazywana Żydopedią niewiele ci powie o rzeczywistej Kabale. Co jest najciekawsze, według wielu byłych czarowników Kabały (Madonna - wokalistka jest kabalistką!) najbardziej drastyczne jej części są jedynie powtarzane ustnie, i owe przepisy są jedynie dla głęboko wtajemniczonych adeptów. Dla mas Kabała jest niemal bezużyteczną. Aby ją stosować, trzeba mieć odpowiednie inicjacje na odpowiednich etapach i pomyślnie przejść wiele prób. Dopiero wtedy można poznać moc Kabały.

Według tej ryciny widzimy po lewej stronie Pillar of Severity (Kolumna Stanowczości) a po prawej mamy Pillar of Mercy (Kolumna Miłosierdzia). Na górze mamy znaki - oraz +.

Łącząc ową wiedzę możemy podsumować, że Masoneria, czyli wielbiciele Lucyfera, posługują się magią, zwaną Kabałą. Obie formy widzą Świątynię jako niezwykły cel Lucyfera a obie kolumny są znakiem w obu systemach, kabalistycznym i masońskim.

W poniższym linku mamy wyjaśnienie, co w sumie oznacza Świątynia oraz owe dwie kolumny. Oznaczają one według Biblii wejście do Świątyni w której zamieszkuje chwała Boża.

http://lionrroar.blogspot.com/2005/06/twin-pillars-named-boaz-and-jachin.html

Według Masonów i wszelkiej innej maści lucyferianistów ICH świątynia ma być czymś w rodzaju przejścia z jednego wymiaru w drugi, czyli tzw, stargate - brama do czwartego wymiaru. Mówiąc najprościej, są to drzwi czy też brama do inicjacji lucyferiańskiej.

Dokładna kopia Świątyni Boga z zamieszkującym ją samy Lucyferem, do którego mają dostęp jedynie adepci 33 stopnia wtajemniczenia masońskiego.

Poniższy film [EN] ukazuje nam wiele elementów owej symboliki masońsko-kabalistycznej. Są tam ukazane przykłady masońskich i kabalistycznych symboli. Nie trzeba znać angielskiego aby ową symbolikę natychmiast dostrzec i zrozumieć jej znaczenie..


Inny film ukazujący symbolikę owych kolumn.
W tym filmie naciśnij na tekst w środku filmu - Watch on YouTube!

Więcej symboliki w linku - symbolika.htm

Co jest szczególnie interesujące, obie kolumny stały po południowej oraz północnej części świata w odniesieniu do Świątyni. Świątynia posiadała sanktuarium po stronie wschodu, miejsce do składania ofiar na zachodzie a kolumny wyznaczały północ ipołudnie.

Jest to niezwykle ważne w obecnej chwili, ponieważ wieże w Nowym Jorku były nazwanewieżą północną oraz południową - Jakin i Boaz!

Budynek WTC7 był nazwany... 
Solomon Brothers!

(Z boku okładka do filmu - "Stargate".)

W sumie słynne wydarzenie 911 było niczym innym jak mega okultystyczno magicznym kabalistycznym rytuałem, którego celami było symboliczny krok ku nowej erze oraz ofiara ogniowa złożona z ludzi, którzy zginęli w tej zbrodni - ponad 3000 osób. Jeden z samolotów rzekomo dotarł do Pentagonu. Cała tajemniczość wydarzeń 911 niezwykle wyraźnie sugeruje ów diaboliczny spisek a sposób wykonania tej zbrodni świadczy wymownie o tym, że istnieje wielka armia ludzi, którzy są gotowi na wszystko, aby wykonać każde polecenia lucyferiańskich członków Synagogi Szatana.

Jest jeszcze jeden ciekawy element tej zbrodni 911.


Prezydent Bush, junior jest synem Barbary Bush, żony jego ojca. Matka, Barbara Bush jest (najprawdopodobniej) nieślubnym dzieckiem swej szalonej mamy Pauliny Pierce oraz... Alistaira Crowley'a - najpodlejszego człowieka, ojca współczesnego satanizmu oraz największego instrumentu w rozprowadzaniu doktryny lucyferiańskiej czyli nauk demonów.

To Crowley jest odpowiedzialny za zupełne ogłupianie nas za pomocą mediów, które rozpowszechniają jego czyli lucyferińską doktrynę - "Czyń swoją Wolę będzie całym Prawem". Oznacza to dosłownie - Odrzuć Boga i sam decyduj co dobre a co złe. Więcej na temat tej doktryny w linku http://www.zbawienie.com/doktryna.htm

Kto posiadał w tym okresie władzę aby wykonać zadanie 911?

Najprawdopodobniej wnuk satanisty - Crowley'a! G.W. Bush, członek Skull 'n' Bone Society a więc także satanista.(Czaszki i Piszczele - doskonale udowodniony fakt!) Jego ojciec - George Walker Bush, także były prezydent USA oficjalnie nawoływał do ustanowienia lucyferiańskiego NWO!

Dodajmy jeszcze wizerunek głównego dyrygenta podczas zbrodni 911.


Czy to wszystko czyste przypadki?

Najwyraźniej jesteśmy u progu największego oszustwa, do którego władze świata zdążają niezmordowanie i najwyraźniej im się spieszy. Z wielu źródeł docierają informacje, że znacznie przyspieszono działania w celu odbudowy III Świątyni Salomona. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, ze Bóg usunie wszelkie ograniczenia mocy Szatana i rozpęta się na ziemi istne piekło.

Poniższe wersety dokładnie opisują nam sytuację, która może się zrealizować w każdej chwili.

2Tesaloniczan 2:3 Niech was nikt w żaden sposób nie wprowadza w błąd. Bo najpierw musi dojść do odstępstwa i objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, 4 przeciwnik, wynoszący się ponad wszystko, co nazwane jest Bogiem lub odbiera cześć Boską. Zasiądzie on nawet w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, że wam mówiłem o tym, przebywając jeszcze z wami? 6 Wiecie przecież o tej przeszkodzie, która nie pozwala mu działać, aż czas jego nadejdzie. 7 Nieprawość już potajemnie rozwija swoją działalność, najpierw jednak musi ustąpić ten, który ją powstrzymuje. 8 Wtedy wystąpi jawnie ów gwałciciel prawa, ale Pan Jezus powali go tchnieniem ust swoich, zniszczy go w chwili swojego przyjścia.9 Działalności jego towarzyszyć będą za sprawą szatana cuda kłamliwe, znaki i dziwy. 10 Tych, którzy nie umiłowali prawdy mającej ich zbawić, zwiedzie wszelkimi pokusami zła ku ich zgubie. 11 Bóg dopuści, że omamieni błędem wciągnięci zostaną w sidła i dadzą wiarę kłamstwu. 12 Tak wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz upodobali sobie zło, zostaną potępieni.

Są to wersety fałszywego 'apostoła' Pawła i na nich jest oparta cała idea odbudowy owej świątyni.

Jednakże Bóg ma nieco inne plany.


Objawienie 12:7 Nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 8 ale nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. 9 Strącony został wielki Smok, Wąż Starodawny, nazywany diabłem i szatanem, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.10 I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. 11 A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa, i nie umiłowali życia swego aż do śmierci. 12 Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu". 13 A kiedy Smok spostrzegł, że został strącony na ziemię, zaczął prześladować Niewiastę, która porodziła Mężczyznę.

Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że zrzucenie Szatana na ziemię będzie równoznaczne z przyznaniem mu całkowitej władzy nad nią, oczywiście za wyjątkiem wybranych przez Jezusa Chrześcijan. Najprawdopodobniej nastąpi wtedy porwanie a także usuniecie najwierniejszych sług Chrystusa od gniewnego Lucyfera, który:

Objawienie 12:14 A dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby leciała na pustynię na swoje miejsce. Tam ją żywią przez czas i czasy, i połowę czasu z dala od Węża. 15 A Wąż wypuścił z paszczy za Niewiastą wodę jak rzekę, żeby ją rzeka porwała. 16 Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście: otworzyła ziemia swoją paszczę i pochłonęła rzekę, którą Smok wypuścił z paszczy. 17 I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł, by rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań Bożych i mają świadectwo Jezusa.

Istnieje jeszcze jeden element, który najprawdopodobniej się wypełni podczas planowanej III WŚ. ZniszczenieBabilonu Wielkiego.

Czekają nas niezwykłe czasy. Czasy w których zobaczymy cuda szatańskie a także cuda samego Boga. Plany sług Szatana są nam już znane. Pewne plany Boga jeszcze nie, ale mając uszy i oczy otwarte nie ulegniemy presji propagandy szatańskiej i z pomocą Boga będziemy stali po właściwej stronie. Obserwujmy wydarzenia światowe ze szczególnym uwzględnieniem planów odbudowy 3-ciej Świątyni Salomona.

Wiele wskazuje na to, że jest to najważniejszy plan Szatana, którego realizacja zupełnie nie liczy się z ilością ofiar, jakie może pochłonąć ów diaboliczny plan. Niemal codziennie pojawiają się w tym roku (2010) wiadomości o planowanej odbudowe. 300 letnie proroctwo rabinistyczne najprawdopodobniej sprawdza się w tej właśnie chwili.

Fanatycy budują replikę Świątyni Jerozolimskiej - link z dnia 8 października 2009 . (artykuł po polsku)

Artykuł o plakatach na autobusach, nawołujących do odbudowy Świątyni -http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3869329,00.html [EN]

Kolejna prowokacja Izraela przy meczecie Al Aqsa - http://alethonews.wordpress.com/2010/03/25/israels-latest-provocation-at-al-aqsa/ [EN]

Ostatnie wiadomości z zaledwie ostatnich trzech dni!

Najnowsze wiadomości odnośnie Świątyni będą publikowane na blogu - http://thewordwatcher/blogspot.com/