środa, 12 marca 2014

SKĄD SĄ SYJONIŚCI NA UKRAINIE? WĄTEK CZESKI

SKĄD SIĘ BIORĄ CI ŻYDZI PO TAK DOTKLIWYM HOLOKAUŚCIE ? ONI SA WSZĘDZIE JAK TO MOŻLIWE ?


WĄTEK CZESKI MÓWIĄCY KIM SĄ CI TAM ...ŻYDZI.
POD ARTYKUŁEM ZNALAZŁEM TAKI KOMENTARZ , WŁAŚCIWIE JEST ICH TAM WIĘCEJ LECZ JEDEN PRZYKUŁ MOJĄ UWAGĘ ... 

)


~jo se zydek : W czeskiej telewizji pojawiła się koszerna Ukrainka ze Lwowa, Walientina
Liulia i podkablowała swoich współplemieńców.. Posłuchajmy WalientinęLiulia ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych mówi, że: członkowiePrawego Sektora to ukraińscy koszerni, którzy mieszkali w Izraelu,otrzymali obywatelstwo, przeszli szkolenie wojskowe w armii izraelskiej(CAHAL) i wrócili na Ukrainę. Członkowie Prawego Sektora są banderowcami ale jednocześnie są koszernymi bojówkarzami wyszkolonymi w Izraelu.. Wątpliwości co do koszerności Liuli nie ma żadnych. youtube:
Ukrajina: Pravy Sektor jsou ZideLiulia i podkablowała swoich współplemieńców.. Posłuchajmy WalientinęLiulia ze Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych mówi, że: członkowiePrawego Sektora to ukraińscy koszerni, którzy mieszkali w Izraelu,otrzymali obywatelstwo, przeszli szkolenie wojskowe w armii izraelskiej(CAHAL) i wrócili na Ukrainę. Członkowie Prawego Sektora są banderowcamiale jednocześnie są koszernymi bojówkarzami wyszkolonymi wIzraelu..Wątpliwości co do koszerności Liuli nie ma żadnych. youtube:Ukrajina: Pravy Sektor jsou Zide

Ukraińscy Żydzi piszą do Władimira Putina
Ukra­iń­scy Żydzi na­pi­sa­li list do Wła­di­mi­ra Pu­ti­na. Przy­po­mi­na­ją w nim, że po­dob­nie jak Ro­sja­nie miesz­ka­ją­cy na Kry­mie, mówią po ro­syj­sku, więc ich zda­nie po­win­no być ważne dla ro­syj­skie­go pre­zy­den­ta. "Nie­ste­ty, mu­si­my przy­znać, że sta­bil­ność na­sze­go kraju zo­sta­ła za­gro­żo­na. To za­gro­że­nie po­cho­dzi ze stro­ny ro­syj­skie­go rządu, a do­kład­niej - oso­bi­ście od pana. To pana po­li­ty­ka pod­że­ga­nia se­pa­ra­ty­zmów i zwięk­sze­nia uci­sku za­gra­ża nam i wszyst­kim miesz­kań­com Ukra­iny" - piszą.


~Mcx2cx : Znany izraelski historyk wojskowości Martin van Creveld powiedział, że Izrael w jeden przepiękny dzień może być zmuszony do zniszczenia europejskiego kontynentu przy użyciu wszystkich rodzajów broni włącznie ze swoimi zasobami jądrowymi, jeśli odczuje zbliżanie się końca swojego państwa, podkreślając jednocześnie, że Izrael uważa Europę za wrogi cel.
Mówiło się o tym w wywiadzie dla dziennikarzy przeprowadzonym na falach 7 programu żydowskiego Radia i było przetłumaczone w środę na język arabski przez informacyjno – analityczne i badawcze Centrum Prasowe.
„Mamy setki bojowych głowic jądrowych i rakiet, które mogą osiągać różne cele w sercu kontynentu europejskiego, w tej liczbie cele usytuowane dalej od Rzymu, stolicy Włoch”- powiedział Creveld, dodając, że większość stolic europejskich będzie najodpowiedniejszym celem dla sił lotniczych Izraela.
Izraelski historyk potwierdził zdolność Izraela do zniszczenia całego świata jeśli Izrael poczuje, że jest skazany na zniknięcie.
Co się tyczy Palestyńczyków, powiedział historyk, to Izrael obecnie realizuje konkretną strategię w oparciu o masową deportację narodu palestyńskiego i ma zamiar wygnać wszystkich Palestyńczyków bez wyjątku, a znajduje się teraz w oczekiwaniu na odpowiedni moment, żeby dokonać tego czynu.
„Dwa lata temu tylko 7-8% Izraelczyków popierało to rozwiązanie w stosunku do Palestyńczyków, dwa miesiące temu ten wskaźnik zwiększył się do 33%, a dzisiaj według badań ankietowych przeprowadzonych przez Instytut Gallupa wskaźnik ten wzrósł do 55%”- zauważył Creveld.
Historyk podkreślił, że Izrael powinien wykorzystać dowolny incydent, który da mu doskonałą możliwość wypędzenia Palestyńczyków, na przykład tak, jak to miało miejsce w czasie rzezi w Deir Yassin w 1948 roku (o tym wydarzeniu można przeczytać w Wikipedii – autor).
Odpowiadając na pytanie o to czy Izrael nie żywi obaw, że będzie uważany za państwo zbójeckie w przypadku wypędzenia Palestyńczyków, odpowiedział on: „Izrael jest państwem, które nie przejmuje się tym co inni o nim mówią, a wy powinniście pamiętać słowa byłego ministra obrony Mosze Dajana, kiedy powiedział: >Izrael powinien zachowywać się jak wściekły pies żeby wyglądać niebezpiecznie w oczach innych i nie powinien być państwem, któremu można wyrządzić szkodę<

JAK WIDAĆ NIC NIE IDZIE NA ICH RĘKĘ TAK JAK TO SOBIE OBMYŚLILI WIĘC POSTANOWILI OSOBIŚCIE ZAAKCENTOWAĆ SWOJĄ OBECNOŚĆ .

NA KONIEC PODAJĘ ŹRÓDEŁKO I ZAPRASZAM DO PRZEANALIZOWANIA TREŚCI KOMENTARZY POD ARTYKUŁEM . 
http://wiadomosci.onet.pl/ukrainscy-zydzi-pisza-do-wladimira-putina/1t52k