środa, 3 września 2014

LICZBA 16 ?: Módlmy się za Polaków – wzywa słynny nigeryjski mistyk T.B. Joshua

To nie wydarzy się na granicy między Rosją i Ukrainą, lecz w sąsiednim regionie – stwierdził.

Prorok T.B. Joshua ma złe wieści dla Polski

– Módlmy się za Polaków – wzywa słynny nigeryjski mistyk T.B. Joshua, który dziesiątki już razy wprawił świat w osłupienie swymi, jak się okazywało, proroczymi wizjami. Prorok, który przewidział m.in. śmierć Michaela Jacksona i katastrofę smoleńską (są filmy na Youtube, które opublikowano przed tymi wydarzeniami) nie ma dla nas najlepszych wieści. Twierdzi, że nieszczęście wisi nad nami i tylko czekać, jak pogrąży nas ciemna moc ze Wschodu. Tajemniczo podaje też liczbę, która ma się wiązać z nadejściem epoki chaosu i cierpienia...Wschodni kierunek wskazywany jest jako ten, którego należy się obawiać. I nie chodzi o Daleki Wschód, bo T.B. Joshua precyzuje, że chodzi o polskie pogranicze. W swojej ostatniej wizji mówił o samolocie, w którym ma zginąć wiele osób. – 

To nie wydarzy się na granicy między Rosją i Ukrainą, lecz w sąsiednim regionie – stwierdził.

Tragedia ma zapoczątkować wielki kryzys. 

Nie doprecyzował, czy chodzi o kryzys ekonomiczny, czy militarno-polityczny, ale wiązać się ma z nim coś strasznego dla Polski. - I rozpocznie się wewnętrzny konflikt. I zostałem powołany ku temu, by zobaczyć naród, naród polski. Wszyscy módlmy się teraz za Polaków – wezwał.

Czym jest słowo szesnaście?


– pytał sam siebie T.B. Joshua, pozostawiając słuchających bez odpowiedzi. Trudno spekulować, ale pewne jest to, że należy wiązać tę liczbę z wydarzeniem o zasięgu większym niż regionalny. Może nawet o zasięgu globalnym. Joshua bowiem przestrzegał, że niespokojnie zrobi się w Afryce, a prezydent Stanów Zjednoczonych będzie w szpitalu.