środa, 8 października 2014

BRICS-NWO: bankructwo Ukrainy, które pociągnie za sobą ogłoszenie niewypłacalności Rosji ?

Kraje BRICS utworzą trzon żydowskiego rządu światowego?


BRICS – określenie grupy państw rozwijających się – Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz od 2011 Republiki Południowej Afryki. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw tych państw.

13 kwietnia 2011 wraz z przyjęciem do grupy RPA zmianie uległa nazwa BRIC poprzez dodanie litery "S" (South Africa).

Kraje BRICS nie tworzą sojuszu politycznego (jak np. Unia Europejska) ani formalnego stowarzyszenia handlu. Cele krajów zrzeszonych to:
1.Stworzenie nowego systemu walutowego.
2.Zwiększenie roli państw rozwijających się w światowych instytucjach walutowych.
3.Zreformowanie ONZ.


Syjoniści jak szczury uciekają z tonącego statku .... czyli skąd i dokąd ? Pewnie każdy kojarzy . Wygląda to podobnie jak wycięty wątek z filmu "Nieoczekiwana zamiana miejsc" , gdzie 2 starych pryków zakłada się o dosłownie 1 dolara  jak doprowadzić do ruiny jednego człowieka kosztem drugiego nieświadomego planu w jakim bierze udział. Resztę można sobie samemu dopowiedzieć. 

Sanhedryn odwleka bankructwo Ukrainy aby Rosja i kraje BRICS mogły pozbyć się jak największej ilości dolarów i zakupić jak najwięcej złota, co możemy zaobserwować od dłuższego czasu.

Oficjalnie Rosja co miesiąc wydaje na zakup złota równowartość 500 mln dolarów. Jednak jak ujawnił serwis bankier.pl w kwietniu Rosja kupiła złoto za ponad 1 miliard dolarów. Jednocześnie Moskwa sprzedaje amerykańskie papiery skarbowe. W samym marcu 2014 pozbyła się amerykańskich obligacji o wartości prawie 26 mld dolarów.

Chiny również po cichu skupują złoto. Ostatni raz stan swoich rezerw złota podały w 2009 r., miały one wynosić 1054 tony. Jednak z przecieków WikiLeaks z 2011 r. wynika, że Państwo Środka intensywnie skupowało złoto, które gromadzono w europejskich skarbcach. Do 2011 r. miało dokupić 654 tony złota. Według Jeffreya Nicholsa z telewizji Bloomberg kolejne 388 ton kupiło w 2012 r. i ponad 622 tony w ubiegłym roku.

Równocześnie tylko jednego dnia (3 października) Rosja wydała 980 mln dolarów z rezerw walutowych, rzekomo po to aby stabilizować kurs rubla. Od początku roku z rezerwy Rosji ubyło ponad 40 mld dolarów. Do końca roku pozostał jeszcze jeden kwartał…

Rosja, Chiny, Indie, a w mniejszym stopniu Brazylia i Republika Południowej Afryki rozwijają obecnie własne, niezależne systemy ekonomiczne. Taka polityka krajów z grupy BRICS nie jest przypadkiem. “Cały międzynarodowy system walutowy zbyt jest zależny od sytuacji dolara, a dokładniej od walutowo-finansowej polityki amerykańskich władz. Kraje BRICS chcą to zmienić” – zapowiedział w lipcu tego roku Władimir Putin podczas szczytu krajów BRICS. Tak brzmi oficjalna wersja…

W istocie to właśnie kraje BRICS utworzą trzon żydowskiego rządu światowego. Nie jest to zresztą żadną tajemnicą, możemy o tym przeczytać nawet na polskiej wikipedii:

Cele krajów zrzeszonych to:

Stworzenie nowego systemu walutowego – czytaj: światowej waluty elektronicznej.

Zreformowanie ONZ – czytaj: stworzenie rządu światowego.

To co nas czeka po nowym roku to bankructwo Ukrainy, które pociągnie za sobą ogłoszenie niewypłacalności Rosji (732,04 mld dol. zadłużenia zagranicznego) co doprowadzi do załamania dolara i euro, czego konsekwencją będzie krach obecnego systemu finansowego świata.

W miejsce starego systemu zostanie wprowadzony nowy system tworzony obecnie przez BRICS, oparty na elektronicznej walucie opartej na fizycznym złocie.

Zachodni wierzyciele krajów BRICS postawieni w sytuacji całkowitego załamania się światowego systemu finansowego w zamian za umorzenie długów wobec BRICS przystąpią do nowego systemu.

Wszystkie długi zostaną umorzone.

Rosja, Chiny, Brazylia, Indie, RPA oraz kolejne kraje/unie które przyłączą się do systemu utworzą dziesięcioosobowy rząd światowy.

Cały proces zostanie zakończony w październiku 2017 roku.
Będzie to początek czipizacji całej populacji ludzkiej oraz początek 3,5 letniego panowania antychrysta.
„Próba wprowadzenia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej spowoduje krach finansowego systemu USA i świata. Będziemy musieli odejść od dolara i utworzyć nowy system rozliczeniowo-płatniczy oparty o inne waluty. A mamy doskonałe relacje handlowo-gospodarcze na Wschodzie i na Południu i jesteśmy w stanie nie tylko wyzerować swoją zależność finansową od USA, ale i wyjdziemy na tych sankcjach z wielkim zyskiem dla siebie” – doradca prezydenta Rosji Siergiej Głazjew, marzec 2014.
„Mesjasz powstanie w znaczeniu objęcia kontroli nad sprawami ziemskimi, a rządy pogańskie ustaną; wszystkie narody służyć będą Mesjaszowi i będą Go słuchać. Wtedy boży wybrany naród izraelski znajdzie się na czele światowych spraw, gdyż stanie się on wśród ludzi reprezentantem i narzędziem Królestwa Mesjaszowego. (…) Królestwo Mesjasza będzie błogosławić i podnosić Izrael, aby przez Izrael – w zupełnej zgodzie z Boską obietnicą i przysięgą złożoną Abrahamowi przed przeszło trzydziestoma stuleciami – błogosławieństwo mogło rozciągać się na każdy naród, lud, plemię i język” – Pastor Russell, 9 października 1910 r. Walne Zgromadzenie Syjonistycznych Żydów.

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/brics-trzon-rzadu-swiatowego-antychrysta-2014-10