czwartek, 2 października 2014

Polska staje się rajem dla różnej formy pederastów !

To wstyd dla gatunku ludzkiego 

Milion Polaków żyje w homoseksualnych związkach, 50 tys. takich par wychowuje dzieci

Takie dane płyną z badań Państwowej Akademii Nauk przeprowadzonych w ramach projektu „Rodziny z wyboru w Polsce”.

Naukowcy z Instytutu Psychologii PAN, którzy sporządzili raport, chcieli sprawdzić, jak wygląda jakość życia osób nieheteroseksualnych w Polsce. Jak zaznaczają, jest to pierwsze tak kompleksowe badanie tego tematu na świecie. Zostało ono rozpisane na trzy lata i swoim zakresem objęło aż trzy tysiące osób w wieku od 18 do 81 lat, które przez minimum pół roku były w związku z osobą tej samej płci.

Czego dowiadujemy się z badania? Między innymi tego, że w związkach osób tej samej płci to matki i ich partnerki znacznie częściej wychowują dzieci niż ojcowie wraz ze swoimi partnerami (ci tylko w 7 proc. przypadków). Zazwyczaj o sytuacji domowej nie wiedzą nauczyciele. Jedynie co czwarty z nich zdaje sobie sprawę, że któryś z jego uczniów jest wychowywany przez osoby nieheteroseksualne. 14 proc. dzieci twierdzi, że nikt w ich otoczeniu nie wie o specyficznej sytuacji rodzinnej.


Z badania wynika też, że 65 proc. homoseksualistów, którzy żyją w związku mieszka razem, a aż 93 proc. pozostałych planuje wspólne mieszkanie w przyszłości. Niemal co dziesiąty badany (9 proc.) zadeklarował posiadanie dzieci, przy czym zdecydowana większość z nich urodziła się w ich poprzednich, heteroseksualnych związkach. Zaledwie 8 proc. dzieci homoseksualistów urodziło się, gdy homoseksualnie partnerzy byli z sobą w związku (w znaczniej mierze były to związki dwóch kobiet).

Przytłaczająca większość badanych, aż 90 proc., deklaruje, że jest szczęśliwa i zadowolona ze swojego związku. Najważniejsze wartości życiowe to dla nich udany związek (78 proc.), zdrowie (51 proc.) i przyjaciele (28 proc.). Związki osób nieheteroseksualnych są też o wiele bardziej partnerskie niż par różnopłciowych. Badani zapewniają, że większość domowych obowiązków wykonują wspólnie. Ponadto aż 97 proc. z nich swojego partnera lub partnerkę uważa za członka rodziny, podczas gdy wg danych CBOS związki osób tej samej płci jako rodzinę traktuje tylko 14 proc. ogółu społeczeństwa (23 proc. jeśli w związku wychowywane są dzieci).