sobota, 30 maja 2015

Będziemy bronić suwerenności Węgier zapowiedział Orban !


Taka polityka jest godna prawdziwego gospodarza ! 

Od czasu upadku imperium sowieckiego nie spotkaliśmy się z tak wyraźnymi, otwartymi zapowiedziami restrykcji wobec Węgier. Będziemy bronić suwerenności naszego kraju wbrew interesom i naciskom unijnych grup biznesowych – zapowiedział Victor Orban.

Węgierscy parlamentarzyści przyjęli w piątek rezolucję oskarżającą Parlament Europejski o naruszanie podstawowych zasad demokracji i ograniczanie suwerenności Węgier.

Rezolucja przyjęta została 269 głosami deputowanych. Rezolucja głosi, że krytyka reform konstytucyjnych na Węgrzech jest sprzeczna z europejskimi wartościami, a PE wykracza poza swoje kompetencje i nadużywa władzy. Węgry mają prawo do równego traktowania, podobnie jak inne kraje Wspólnoty. Nie chcemy Europy, w której ograniczana jest wolność i suwerenność narodowa.

Zdaniem węgierskich parlamentarzystów, ostry ton raportu PE wynika z chęci obrony międzynarodowych korporacji gospodarczych. Podczas parlamentarnej debaty premier Viktor Orbanpodkreślił natomiast, że jego rząd w pełni podpisuje się pod petycją dwóch milionów Węgrów, którzy żądali obniżenia kosztów utrzymania.