sobota, 16 maja 2015

UKRAINA: Mistrz czekolady podpisał ustawę - UPA stała się święta

...    a My Polacy pamiętamy Wołyń, Polesie  i 100 tysięcy ofiar mordu ukraińskiego przez osławione UPA. Kakaowy Piotruś nadał status weterana  z wszystkimi jego namaszczeniami oraz zaznaczył iż wszyscy , którzy dopuszczą się zniesławiania UPA będą surowo ukarani.  No cóż co banda to banda , a UPA nie było niczym innym jak tylko zwykłą bandą .


Prezydent Ukrainy złożył podpis pod ustawą, która uznaje prawny status uczestników walk o niepodległość kraju w XX wieku, w tym członków Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).

Zgodnie z ustawą, której projekt wniósł syn komendanta UPA Jurij Szuchewycz, za bojowników walk o niezawisłość Ukrainy są uznani wszyscy ci, którzy uczestniczyli w różnorodnych formach walki o niezależność kraju w XX wieku.Czy ustawa o UPA jest wymierzona w Polaków? 

"Państwo uznaje, że bojownicy o wolność w XX wieku odegrali główną rolę w odrodzeniu ukraińskiej państwowości, proklamowanej 24 sierpnia roku 1991" - głosi ustawa.

Przewiduje ona możliwość zapewnienia weteranom i ich rodzinom zniżek i innych socjalnych gwarancji, uznaje odznaczenia i stopnie wojskowe walczących o niepodległość, które przyznano im w formacjach, w jakich służyli.

Ustawa zakłada też karanie wszystkich tych, którzy okazywaliby lekceważenie dla weteranów, negowali celowość ich walki.W wyniku działań UPA zginęło około 100 tys. Polaków

UPA walczyła podczas drugiej wojny światowej zarówno przeciw Niemcom, jak i ZSRR. Od wiosny 1943 roku prowadziła także działania zbrojne przeciwko ludności polskiej Wołynia, Polesia i Galicji Wschodniej, zmierzające do jej całkowitego usunięcia z tych terenów. Oblicza się, że w wyniku działań UPA zginęło około 100 tys. Polaków.


http://fakty.interia.pl/swiat/news-ustawa-uznajaca-prawny-status-bojownikow-o-wolnosc-w-tym-czl,nId,1734602#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome