wtorek, 16 czerwca 2015

ONZ ZA DEPOPULACJĄ LUDNOŚCIChristiana Figueres, sekretarz wykonawczy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, stwierdziła w wywiadzie, że Ziemia jest już za bardzo obciążona ludźmi i powinniśmy przyjrzeć się planom wyludniania planety.
Podczas wywiadu dla organizacji Climat One Sekretarz ONZ Christina Figures powiedziała, że ludzkość jest strasznym obciążeniem dla naszej planety i według analiz ONZ do roku 2050 populacja wzrośnie do 9 miliardów co stanowi prawdziwe zagrożenie.

Prowadzący wywiad Greg Dalton zapytał: „Czy nie jest prawdą, że ​​zatrzymanie wzrostu populacji będzie jednym z największych czynników wpływających na dalszy wzrost emisji gazów cieplarnianych?”

Christina Figures odpowiedziała: „Są naciski w systemie, aby pójść w tę stronę. Na pewno możemy coć zmienić, prawda? Możemy zmienić te liczby. (…) Naprawdę, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zmienić te liczby, ponieważ już dzisiaj przekraczamy możliwości nośne planety. (…) Powinniśmy zrobić wszystko co tylko jest możliwe.”

Sekretarz ONZ udzieliła wywiadu Gregowi Daltonowi, założycielowi organizacji Climat One. Greg przez 6 lat był członkiem oraz wiceprezydentem organizacji The Commonwealth Club of California. Organizacja ta została założona w 1903 roku, liczy 21 tysięcy członków i sponsoruje około 40 konferencji każdego roku, tematami konferencji są: polityka, ekonomia, kultura i ochrona środowiska, wśród członków są politycy, ekonomiści, naukowcy i dziennikarze. Organizacja Climat One działa pod patronatem The Commonwealth Club of California i, jak zapewnia jej założyciel, ma być ona pomostem między przedstawicielami biznesu, władzami a społeczeństwem.

Climat One jest to publicznym forum, które poszukuje ekstremalnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jest to oddział Kalifornijskiej organizacji z siedzibą w San Francisco, regularnie odwiedzany przez polityków i prezesów największych korporacji.

Wypowiedz sekretarz ONZ, mimo że wzbudza uzasadnione obawy, nie jest niczym nowym w planach globalistów. Oficjalna plan klimatyczny ONZ został opisany przez UNFCC jako „kompletne przekształcenie struktury gospodarczej świata”.

Kilka dni wcześniej Figueres w wywiadzie dla Bloomberg News pochwaliła chiński rząd za egzekwowanie stosowania przymusowych aborcji i przymusowej sterylizacji, ponieważ jeśli chodzi o zmiany klimatu to Chiny są zdecydowanie największym emitentem gazów cieplarnianych. Figueres zauważyła, że podział partyjny w Kongresie Stanów Zjednoczonych jest „bardzo szkodliwy” dla przechodzenia ustawodawstwa w zakresie ochrony klimatu, lepszym rozwiązaniem jest system stosowany przez Komunistyczną Partie Chin, która określa te zasady na mocy dekretu.

Pomimo faktu, że wielu naukowców podważa wiarygodność badań, którymi kieruje się ONZ, to radykalni ekolodzy, urzędnicy, politycy i koncerny jednogłośnie wskazują emisje CO2 jako główną przyczynę zmian klimatycznych oraz zagrożenie dla świata.

W zeszłym roku ponad tysiąc naukowców z najbardziej renomowanych uczelni przedstawiło 321 stronicowy raport „The Climate Depot”, w którym sprzeciwiają się danym publikowanym przez ONZ, raport został przekazany na ręce sekretarza ONZ. W raporcie możemy przeczytać, że: „Ponad 1000 międzynarodowych naukowców ma odmienne zdanie na temat efektu cieplarnianego, rzekomo spowodowanego przez człowieka.”

Cały plan walki z globalnym ociepleniem doskonale wpisuje się w projekt NSSM200 opracowany przez Henry Kissinger przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych. Ten żydowski internacjonalista był doradcą kilku prezydentów USA, członkiem spotkań Bilderberg i Komisji Trójstronnej, bliskim przyjacielem najbardziej wpływowej dynastii bankierów Rothschild (w wywiadzie z 12 maja 2014 Lynn Rothschild opowiedziała o spotkaniu Grupy Bilderberg w 1998, gdzie Henry Kissinger przedstawił ją swojemu przyjacielowi bankierowi Evelyn de Rothschild) oraz co najbardziej bulwersujące jest on także laureatem pokojowej nagrody Nobla.

Plan Kissingera MSSM200 został przyjęty jako oficjalna polityka USA przez prezydenta Geralda Forda w listopadzie 1975 roku. Projekt został odtajniony 7 marca 1989 roku.

Poniżej kilka cytatów z raportu odnośnie stosowania aborcji jako skutecznego środka depopulacji:

– „Żaden kraj nie zmniejszy wzrostu populacji bez uciekania się do aborcji” – strona 182.

– „aborcja, legalna i nielegalna stała się najbardziej rozpowszechnioną metodą kontroli płodności w dzisiejszym świecie” – strona 183.

– „prowadzenie badań w zakresie: 1) trwałe i wszechobecne rodzaje aborcji. 2) powszechny brak techniki bezpiecznej aborcji…” – strona 185.

W raporcie znajdziemy również zalecenia odnośnie zarządzania minerałami, paliwami, wodą oraz jedzeniem w odniesieniu do największego problemu jakim jest według raportu nadmierny przyrost populacji na świecie.

Wyludnienie powinno być priorytetem polityki zagranicznej wobec trzeciego świata, ponieważ gospodarka USA będzie wymagała dużej i rosnącej ilości minerałów z zagranicy, zwłaszcza z krajów mniej rozwiniętych.