niedziela, 30 sierpnia 2015

Według NASA w najbliższych 20 latach - powodzie zabiją 1/3 ludzkości ?

Jedna trzecia ludzkości zagrożona zalaniem. Nie da się temu zapobiec

NASA doszło do takich wniosków po dwóch dekadach badań. Opierano się głównie na zdjęciach satelitarnych. Analizowano w ten sposób poziom wód oceanicznych na planecie Ziemia.

Według naukowców z NASA w najbliższych 20 latach może dojść do zalania 2 miliardów 400 milionów osób. Woda ma zająć obszary do 100 kilometrów w głąb lądu.Tak twierdzą eksperci na działania mogące zapobiec nadchodzącej tragedii jest już za późno. 


Następna powódź będzie miała katastrofalne skutki - topniejące lodowce wprowadziły masy wody ,które będą skutecznie oddziaływać na lądy. Co ważne ? - każde zbliżenie się księżyca do ziemi będzie wzmagać fale pływowe . O tym będą mogli przekonać się już dziś tj. 30.08 2015 ludzie zamieszkujący podatne tereny na przypływy i odpływy - myślę tu o W.Brytanii .  Okaże się wówczas ile jest w tym prawdy?  

Susze i powodzie. Nasz klimat się zmienia

Katastrofalne warunki pogodowe, wzrost temperatur i dalsze globalne ocieplenie - tego, według raportu Światowej Organizacji Metereologicznej (WMO), możemy się spodziewać w najbliżej przyszłości.

Rok 2014, który okazał się najcieplejszym od kiedy prowadzone są pomiary, to część większego klimatycznego trendu - alarmuje WMO. Wysokie temperatury wody w morzach doprowadziły do wyjątkowo intensywnych ulew, powodzi w niektórych krajach i ekstremalnych susz w innych.

Aż 12 wielkich burz uderzyło w Wielką Brytanię na początku 2014 roku, w maju powodzie pustoszyły znaczną część Bałkanów, a miesięczna suma opadów atmosferycznych nad zachodnią Japonią w sierpniu 2014 była 301 procent powyżej normy. W tym samym czasie mieszkańcy znacznej części Stanów Zjednoczonych i północy Chin cierpieli z powodu suszy.

-Rosnący poziom gazów cieplarnianych w atmosferze i zwiększenie temperatury wody w oceanach prowadzi nas do cieplejszej przyszłości- powiedział Michel Jarraud, sekretarz generalny WMO. Dodał, że 14 spośród 15 najcieplejszych lat w historii miało miejsce w XXI wieku.