sobota, 12 listopada 2016

Przywódca duchowy Iranu ostrzega przed końcem świata


BIORĄC POD UWAGĘ POWAGĘ SYTUACJI ORAZ
STATUS OSOBY W KRAJU JAK I NA ŚWIECIE ….
TO NALEŻY ZADAĆ SOBIE PYTANIE ???? CZY FACET JEST NORMALNY NA UMYŚLE CZY TEŻ MY JAKO LUDZKOŚĆ MAMY PROBLEM , A DNI LUDZKOŚCI SĄ POLICZONE…..!!!!Irański przywódca duchowy ajatollah Ali Chamenei po
raz pierwszy wezwał ludność kraju, aby
przygotowywała się do wojny i końca świata – donosi
serwis newsru.com.
Ali Chamenei ogłosił to w niedawnym orędziu do Irańczyków. Wezwał w nim wiernych, by oczekiwali na przybycie dwunastego, „ukrytego” imama Mahdiego. Wedle wierzeń szyitów, powinien on przyjść wraz z Sądem Ostatecznym, aby ocalić świat i zaprowadzić na nim islamski porządek.
Jak podkreślił, kwestia Mahdiego „ma pierwszorzędne znaczenie”. – Dziś obowiązkiem Irańczyków jest przygotowanie się na przybycie wielkiego wodza. Jeśli myślimy o sobie jako o wojownikach dwunastego imama, musimy być przygotowani do wojny – powiedział ajatollah.
– Pod kierunkiem Allaha i z jego niewidzialną pomocą sprawimy, że cywilizacja islamska będzie dominować na świecie. To jest nasz los – dodał.
Jak informowały niedawno irańskie media, władze rozpowszechniają wśród swoich żołnierzy broszurę „Ostatnie sześć miesięcy”, motywując ich, by przygotowywali się na konfrontację ze zbrojącym się w atomową siłę Zachodem.
WP.PL

translate google
Considering the seriousness SITUATION AND
STATUS person in the country and around the world ….
IT should ask yourself?? MAN DOES IS NORMAL IN MY MIND OR AS HUMANITY
We have a problem, and the days are numbered ….. HUMANITY!!
Iranian spiritual leader Ayatollah Ali Khamenei after
for the first time called on the population of the country to
preparing for war and the end of the world – reports
newsru.com service.
Ali Khamenei announced that in a recent address to the Iranians. He called on the faithful to await the arrival of the twelfth, „hidden” Imam Mahdi. According to Shiite belief, it should come with the Last Judgement, to save the world and lead to the Islamic order.
He emphasized that the issue of the Mahdi „is paramount.” – Today is the duty of Iranians to prepare for the arrival of a great leader. If we think of themselves as warriors of the twelfth imam, we must be prepared for war – said the ayatollah.
– Under the guidance of Allah and his invisible means make domestic Islamic civilization will dominate the world. This is our fate – he added.
As recently informed the Iranian media, the authorities circulated among his troops a booklet, „The last six months” by motivating them to prepare themselves for a confrontation with armed the atomic power of the West.