wtorek, 20 grudnia 2016

Opowieść Biblijna w/g Cezara ...


Badania potwierdziły, że wszystkie elementy historii Jezusa można odnaleźć w biografii Juliusza Cezara. „To będzie potężny szok dla chrześcijan..”
Posted on by Jarek Kefir
Przedstawiam sensacyjne odkrycie z dziedziny historii starożytności.

Jest ono w zasadzie tak samo ważne, jak odkrycia Galileusza, Kopernika, Darwina (?)

Lingwista Francesco Carotta udowodnił, że Jezus Chrystus był tak naprawdę Juliuszem Cezarem, rzymskim cesarzem.

Powiem szczerze, że ta interpretacja historii wcale mnie nie dziwi. Tak naprawdę bardzo niewiele wiemy o antyku i epokach wcześniejszych, jak i o technologiach, jakimi dysponowali starożytni.

Ponadto takie ośrodki władzy jak Cesarstwo Rzymskie przekształcone później w organizację religijną (KRK) tworzyły własną wersję historii, niekoniecznie pokrywającą się z faktami.

Część wiedzy oczywiście została zachowana. Freski w Egipcie sprzed tysięcy lat, przedstawiające współczesne maszyny i pojazdy, wykopaliska, ogromne, zeszklone połacie pustyń (jak po wybuchu nuklearnym), nawet podania w księgach różnych religii.

Wszak Ewangelia Henocha (apostoła Jezusa) zawiera wnioski na temat natury gwiazd i kosmosu, które potwierdziły XX i XXI wieczne obserwacje z teleskopów i misje satelitarne. Na marginesie: Ewangelia Henocha nie została zaakceptowana przez kościół katolicki..Cytuję: ”Carotta: „Wszystkie elementy historii Jezusa można odnaleźć w biografii Cezara”.

Włosko-niemiecki językoznawca i filozof Francesco Carotta w swojej książce Jesus was Caesar (Jezus był Cezarem) dowodzi, że historia Jezusa Chrystusa wywodzi się z rzymskich źródeł. Ponad piętnaście lat badań zaowocowało odkryciem przez Carottę śladów prowadzących do Juliańskich początków chrześcijaństwa i stwierdzenia, że historia Jezusa oparta jest na biografii Juliusza Cezara.


Carotta: ”Ewangelia okazuje się być historią rzymskiej wojny domowej, opowieścią o życiu Cezara – od przekroczenia Rubikonu do zamordowania – która przemieniła się w opowieść o Jezusie, od Jordanu do ukrzyżowania. Jezus jest prawdziwą postacią historyczną, żył jako Gajusz Juliusz Cezar i zmartwychwstał jako Divus Iulius, Boski Juliusz”.

Kult otaczający Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i założyciela chrześcijaństwa, pojawił się w II w. n.e. Jednakże wcześni starożytni historycy nigdy nie wspomnieli o Jezusie i po dziś dzień nie ma żadnego historycznego dowodu jego istnienia. Juliusz Cezar, “syn Wenus” i założyciel Imperium Rzymskiego, został po nagłej, brutalnie zadanej śmierci wyniesiony do statusu Cesarskiego Boga, Boskiego Juliusza. Kult, jaki go otaczał, zanikł, kiedy pojawiło się chrześcijaństwo.Dowody zgromadzone przez Carottę wskazują tak przytłaczające podobieństwo pomiędzy biografią Cezara i historią Jezusa, że przypadek jest wykluczony.
Początki kariery zarówno Cezara, jak i Jezusa, mają miejsce w w sąsiednich krajach na północy – w Galii i Galilei.
Obaj muszą przejść przez pamiętną rzekę – Rubikon i Jordan. Po przekroczeniu obaj spotykają patrona/rywala – Pompejusza i Jana Chrzciciela – i swoich pierwszych wyznawców – odpowiednio: Antoniusza i Kuriona oraz Piotra i Andrzeja.
Obaj nieustannie się przemieszczają, ostatecznie docierając do stolicy – Rzymu i Jerozolimy – gdzie początkowo triumfują, ale następnie doświadczają swojej Pasji.
Obaj mają dobre relacje z kobietami i szczególny związek z jedną konkretną kobietą – Cezar z Kleopatrą, a Jezus z Magdaleną.
Obaj mają nocne spotkania – Cezar z Nikomedesem z Bitynii, Jezus z Nikodemem z Betanii.
Obaj czują powinowactwo z prostymi ludźmi i obaj są w konflikcie z najwyższą władzą – Cezar z Senatem, Jezus z Sanhedrynem.
Obaj mają kontrowersyjny charakter, ale wykazują również chwalebną łaskawość – łaskawość Cezara (clementia Caesaris) i Jezusowe miłowanie wroga.
Obaj mają zdrajców – Brutusa i Judasza. I zabójcę, który początkowo unika kary – drugi Brutus i Barabasz. I jednego, który umywa ręce – Lepidusa i Piłata.
Obaj zostają oskarżeni o obwołanie się królem – królem Rzymian i królem żydów. Obaj mają czerwone królewskie szaty i koronę – wieniec laurowy i koronę cierniową.
Obaj zostają zabici – Cezar zostaje zasztyletowany, a Jezus ukrzyżowany, ale z raną kłutą w boku.
Zarówno Jezus, jak i Cezar, wiszą na krzyżu. Rekonstrukcję ukrzyżowania Cezara można obejrzeć tutaj.
Obaj umierają tego samego dnia roku – Cezar w Idy (15 marca) Jezus 15 nisana.
Obaj są po śmierci deifikowani – jako Divus Iulius i Jezus Chrystus odpowiednio.
Obaj, Cezar i Jezus, używają tych samych słów, np. słynne słowa Cezara „Veni, vidi, vici – przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem – w Ewangelii są przekazane jako „Przyszedłem, umyłem i zobaczyłem, gdzie greckie słowo enipsa, ‘umyłem’, zastąpiło słowo enikisa, ‘podbiłem’.

Wybitni europejscy naukowcy i intelektualiści wiwatują:

„Doniosłość tych informacji jest tego samego rzędu co odkrycia naukowe Darwina i Galileusza”.
– dr Paul Cliteur, University of Leiden, Holandia

“Lektura książki Francesco Carotty była dla mnie fascynująca … prowadząc czytelnika krok po kroku do rozwiązania zawiłej intrygi. Podróż ta była jak wyzwalający i radosny powiew świeżego powietrza”.
– dr Fotis Kavoukopoulos, międzynarodowy ekspert w dziedzinie językoznawstwa, Ateny, Grecja

“Nowe powiązania, które nigdy wcześniej nie były widziane w ten sposób”.
– dr Erika Simon, Niemcy


Książka Francesco Carotty pt Jesus was Caesar. On the Julian Origin of Christianity, jest dostępna na Amazon.

– –
Tłumaczenie: PRACowniA
artykuł na SOTT.net, z komentarzami: ‘As important as the scientific discoveries of Darwin and Galileo’: Linguist Francesco Carotta proves real identity of ‘Jesus Christ’ to be Julius Caesar


Może i jest w tym jakaś część prawdy zawarta..  nawet kometa, która prowadziła trzech króli tzw Gwiazda Betlejemska nosiła też nazwę  komety Cezara ...  ? Czyżby przypadek ? Dziwi mnie tylko jak można kłamać w zaparte tak długo i namiętnie ..  ? zaś jeżeli cała historia o Jezusie oczywiście tę którą znamy jest prawdą ...  to niech pokażą fakty