piątek, 8 listopada 2019

4G, 5G Wifi i technologia mikrofalowa to jeden wielki eksperyment ...?

Według badań Wi-Fi 2,4 GHz
wywołuje zmiany w DNAWyniki badań opublikowanych przez „Science Direct”.

Wielokrotne badania nad Wi-Fi pokazują, że Wi-Fi powoduje stres oksydacyjny, uszkodzenie plemników/jąder, efekty neuropsychiatryczne, w tym zmiany w obrazie EEG, apoptozę, uszkodzenie DNA komórkowego, zmiany hormonalne i przeciążenie wapniem. Każdy z tych efektów jest również spowodowany ekspozycją na inne pola elektromagnetyczne o częstotliwości mikrofalowej, przy czym każdy taki efekt jest udokumentowany w 10 do 16 zrecenzowanych badaniach. Każdy z tych siedmiu efektów EMF jest ustalonym w badaniach efektem Wi-Fi i innych EMF o częstotliwości mikrofalowej.

Znalezione obrazy dla zapytania 5g zabija

Każdy z tych siedmiu efektów jest również wytwarzany jako efekt głównego działania pól elektromagnetycznych, aktywującego kanały wapniowe (VGCC). Podczas gdy aktywacja VGCC poprzez interakcję pola elektromagnetycznego z czujnikiem napięcia VGCC wydaje się być dominującym mechanizmem działania pól elektromagnetycznych to inne mechanizmy wydają się odgrywać niewielką rolę. Niewielkie role obejmują aktywację innych zależnych od napięcia kanałów jonowych, rezonans cyklotronu wapnia i mechanizm magnetorecepcji geomagnetycznej.

Omówiono pięć właściwości nietermicznych efektów EMF. Chodzi o to, że impulsowe pola elektromagnetyczne są w większości przypadków bardziej aktywne niż nieimpulsowe pola elektromagnetyczne; sztuczne pola elektromagnetyczne są spolaryzowane i takie spolaryzowane pola elektromagnetyczne są znacznie bardziej aktywne niż niespolaryzowane pola elektromagnetyczne; krzywe dawka-odpowiedź są nieliniowe i niemonotoniczne; efekty EMF często mają tendencję do kumulowania się; a pola elektromagnetyczne mogą mieć większy wpływ na młodych ludzi niż dorosłych. Te przedstawione wcześniej ogólne ustalenia i dane w odniesieniu do efektów Wi-Fi wykorzystano do oceny przeglądu technologii Wi-Fi wykonanego przez Fostera i Mouldera (F&M). Badanie F&M wykazało, że przeprowadzono siedem ważnych badań nad Wi-Fi, z których każde nie wykazało żadnego efektu.

Jednak żadne z nich nie było badaniami nad Wi-Fi, a każde z nich różniło się od prawdziwego Wi-Fi na trzy różne sposoby. F&M mogli co najwyżej stwierdzić, że nie było żadnych statystycznie istotnych dowodów na efekt działania WiFi. Małe liczby badanych w każdym z tych siedmiu badań F&M pokazują, że w każdym z nich brakuje mocnych danych, aby wyciągać jakiekolwiek merytoryczne wnioski. Podsumowując, istnieje siedem wielokrotnie wykrywanych efektów Wi-Fi, które również były powodowane przez inne podobne ekspozycje na EMF. Każdą z siedmiu należy zatem uznać za ustalone efekty Wi-Fi.

Wi-Fi (znany również jako WiFi lub WLAN) to sieć bezprzewodowa obejmująca co najmniej jedną antenę Wi-Fi podłączoną do Internetu oraz serię komputerów, laptopów i / lub innych urządzeń bezprzewodowych komunikujących się bezprzewodowo z anteną Wi-Fi. W ten sposób każde bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne może komunikować się bezprzewodowo z Internetem. Wszystkie omówione tutaj badania dotyczyły Wi-Fi wykorzystującego pasmo 2,4 GHz, chociaż istnieje również pasmo 5 GHz zarezerwowane do ewentualnego wykorzystania przez Wi-Fi.

Osoby i grupy powiązane z przemysłem telekomunikacyjnym twierdziły, że Wi-Fi nie ma i nie może mieć żadnego wpływu na zdrowie (Foster and Moulder, 2013; Berezow and Bloom, 2017). Jednak w związku z tym, że ekspozycje na Wi-Fi stają się coraz bardziej powszechne, a wiele ekspozycji ma miejsce bez naszej zgody, istnieje duże zaniepokojenie możliwymi skutkami zdrowotnymi związanymi z Wi-Fi. Niniejszy artykuł nie koncentruje się na anegdotycznych raportach, lecz na 23 kontrolowanych badaniach naukowych odnotowujących skutki zdrowotne u zwierząt, komórek, w tym komórek ludzkich w próbkach i u ludzi.

Każdy z efektów opisanych powyżej w 2 do 11 badań ma obszerną literaturę dotyczącą ich występowania w odpowiedzi na różne inne szczegółowo omówione poniżej nietermiczne pola elektromagnetyczne o częstotliwości mikrofalowej. Należą do nich (patrz Tabela 1) ustalenia, że ​​ekspozycje Wi-Fi wywierają wpływ na jądra, prowadząc do obniżenia płodności mężczyzn; stres oksydacyjny; apoptoze (proces, który odgrywa ważną rolę przyczynową w chorobie neurodegeneracyjnej); komórkowe uszkodzenie DNA (proces powodujący mutacje raka i linii zarodkowej); zmiany neuropsychiatryczne, w tym zmiany EEG; zmiany hormonalne.

Na podstawie (wyniki badań): ScienceDirect.com
Źródło: PrisonPlanet