wtorek, 29 grudnia 2020

PRZYMUSOWE SZCZEPIENIA OPISANE W PROTOKOŁACH MĘDRCÓW SYJONU

 

Jak widać na powyższych przykładach .. nie są to nowe aranżacje tematu z pod gwiazdy i lichtarza , a przekłady na różne języki co znaczy ,że informacje tego pokroju ukazały się w większych nakładach w różnych regionach europy i świata .Wpadła nam dzisiaj w ręce bardzo interesująca publikacja z roku 1889, autorstwa nie byle jakiego, albowiem samego ALFREDA R. WALLACE, LL.D., brytyjskiego biologa, geografa, naturalisty, podróżnika, ilustratora, autora ponad 1000 publikacji naukowych, w tym 48 książek, odznaczonego Medalem Królewskim, człowieka, którego teorię ewolucji splagiatował… sam Karol Darwin w książce „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”.

Pozycja, o której wspominamy została skierowana do członków brytyjskiego Parlamentu, a nosi tytuł: „VACCINATION. PROVED USELESS & DANGEROUS FROM 45 YEARS OF REGISTRATION STATISTICS” co się na język polski przekłada “SZCZEPIENIA. BEZUŻYTECZNE I NIEBEZPIECZNE UDOWODNIONE NA PODSTAWIE 45 LAT STATYSTYK REJESTRACYJNYCH”, a dla rozwiania wszelkich wątpliwości na wewnętrznej karcie tytułowej czytamy: „DO CZŁONKÓW PARLAMENTU ORAZ INNYCH. 45 lat rejestracji statystyk, udowadniających, że szczepienia są zarówno bezużyteczne, jak i niebezpieczne”.

 


 Jak się można spodziewać, w publikacji mamy szereg dowodów naukowych, wykresów, nie pozostawiających żadnych wątpliwości co do tego, że szczepienia de facto ludziom szkodzą, a dedykacja książki Parlamentowi Brytyjskiemu świadczy o wadze problemu oraz oczekiwaniu uczonego Autora, że powinny niezwłocznie zostać podjęte kroki ustawowe zakazujące szczepień w ogóle, jako kontr-produktywnych, potencjalnie zbrodniczych.

Okazuje się, że dzisiejszy projekt żydowskich psychopatów forsowany w Polsce przez agenta wrażej finansjery Morawieckiego i s-kę, dotyczący przymusowych szczepień, nie jest niczym nowym. Już na stronie 4 zawierającej tezy publikacji możemy przeczytać w punkcie (4.), że „kilka chorób inokulacyjnych (powstałych wskutek wprowadzenia do organizmu patogenu: wirusa, bakterii, grzyba, pasożyta) rozrosło się do alarmujących rozmiarów, jako koincydencja z przymusowymi szczepieniami”.

Alfred R. Wallace ma na myśli przymusowe szczepienia podczas epidemii ospy w XIX w. Dowodowe rejestry szczepień pochodzą z lat 1838-1882 „Podczas epidemii najbardziej destrukcyjnym był rok 1871 i korespondował on z karnymi (pod karą pieniężną) oraz przymusowymi szczepieniami” – pisze Autor, czyli mówiąc wprost, owa destrukcja była wówczas ich skutkiem.

Zatem mordercze przymusowe szczepienia, dokonywane pod restrykcjami prawnymi oraz finansowymi, to sentymentalny powrót zorganizowanego żydostwa do zbrodniczej przeszłości, coś jak miłe wspomnienie sowieckiego gułagu bolszewików z Genrichem (Enochem) Jagodą na czele, czekistą Salomona Rufina zwanego „Feliksem Dzierżyńskim” i kuzynem Jakuba Swierdłowa, tudzież nieodparty urok powojennych, żydowskich obozów koncentracyjnych w Polsce oraz katowni żydokomuny wyposażonych w obcęgi do wyrywania paznokci i nogi od stołów do rozbijania więźniom czaszek a la maniere de Salomon Morel, któremu – jak mówił – szkoda było do tego kul pistoletu.

Najciekawsze jest to, że Komisja Europejska ze zbrodniarką Ursulą von der Leyen na szpicy, na którą już czeka Norymberga 2.0, napaloną na żydowskie szczepionki kabały AstraZeneca, GSK (Moderna), Pfizer et consortes, niczym Cygan na niklowany rower, doskonale zdaje sobie sprawę ze szkodliwości szczepień, o czym świadczy okolicznościowy, 6 – stronicowy artykuł członka Komisji Zdrowia Komisji Europejskiej Thomasa P. Webera, zatytułowany „Alfred Russel Wallace and the Antivaccination Movement in Victorian England”( Alfred Russel Wallace i Ruch Anty-szczepieniowy w Wiktoriańskiej Anglii), dostępny pod tym linkiem.

Książka Alfreda R. Wallace’a uświadomiła nam i potwierdziła fakt, że żydowska kabała ekonomistów, prawników, finansistów, psychologów, socjologów, lekarzy, polityków pod kierownictwem „ojca syjonizmu” Teodora Herzla, której sztandarowy program działania odczytany na Kongresie Syjonistycznym w Bazylei w 1897r., znany jest na całym świecie (to niewątpliwy bestseller) jako tzw. „Protokoły Mędrców Syjonu”, wiedziała wówczas świetnie co pisze w Protokole IX, w paragrafie 18 Protokołów, wymieniając „szczepienia chorób”, jako jedno z narzędzi do osiągnięcia celu ostatecznego, czyli pełnej władzy nad naszymi społeczeństwami, ich zdaniem „gojów”. Wszak negatywne efekty działania szczepionek były skrupulatnie ewidencjonowane już od 1838 roku, a więc od 60 lat…

 

 
Polecamy lekturę „Protokołów Mędrców Syjonu” ze wstępem Benedykta Chmielowskiego i zapewniamy, że jeśli mieliby Państwo wziąć tylko jedną książkę na bezludną wyspę sołowiecką, aby zrozumieć, co się we współczesnym świecie dzieje i dlaczego, to niewielkie rozmiarem, ale jakże bogate treścią „Protokoły” byłyby najlepszym wyborem. Fragment ze wstępu poniżej:

„Protokoły Mędrców Syjonu to lektura obowiązkowa. Jeśli chcemy zrozumieć współczesny świat oraz uzyskać wyjaśnienie dla wielu współcześnie zachodzących procesów, które teoretycznie wydawałyby nie do pomyślenia nie tylko w Polsce, ale na całym niemal świecie, musimy je przeczytać. Wówczas otrzymamy wstrząsające skądinąd odpowiedzi na wiele pytań, takie, których nie podejrzewaliśmy w najdalej idących domysłach, a jednak nie będziemy potrafili zaprzeczyć ich prawdziwości wobec faktów, które są obiektywne. Jak to jest możliwe, że neo-marksizm objaśniany dziś publiczności przez p. Krzysztofa Karonia - choć bez sięgania do praźródła - oraz absurdalna ideologia gender, propaganda dewiacji, zdominowały Europę Zachodnią i z takim impetem wkraczają obecnie do Polski? Czemu służą masowe szczepienia, do których przymuszają obywateli aparatczycy poszczególnych państw? Dlaczego parlamenty poszczególnych krajów stały się scenami żałosnych, pustych występów krasomówczych? Dlaczego sądownictwo jest antypolskie? Skąd wzięły się „walka z terroryzmem” oraz sam terroryzm? Kto i dlaczego utworzył oraz kontroluje całą masonerię świata? Jakie mechanizmy psychologiczne są wykorzystywane dla przejęcia kontroli nad społeczeństwami? Skąd się wzięły kolorowe rewolucje na Ukrainie, w Tunezji, Libii, KOD oraz żółte kamizelki w Paryżu? Jaka jest funkcja złota i dlaczego zniknął parytet dla dolara USA, czyniąc go bezwartościowym kawałkiem papieru? Skąd się wzięły korporacje oraz monopole handlowe i czemu służą, Czy są neoliberalną opcją sowieckich kołchozów? W czyich rękach pozostaje cały kapitał? Skąd wzięły się pieniądze fiducjarne oraz rezerwy cząstkowe w bankowości, jaką pełnią funkcję? Dlaczego Abraham Lincoln oraz John Kennedy zostali rozstrzelani? 13 Dlaczego tłum jest ślepy, a spiskowcy pozostają bezkarni? Skąd się wzięły partie polityczne i jakie realizują cele, najczęściej nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy? Skąd się wziął alkoholizm? Dlaczego na świecie szerzą się narkotyki? Jakie jest zadanie pornografii? Kto zorganizował i przeprowadził tzw. Wielką Rewolucję Francuską? Dlaczego arystokracja oraz intelektualiści „gojów” są postrzegani przez żydostwo jako śmiertelni wrogowie? Kto prowadzi wojnę ekonomiczną z „gojami” i dlaczego? Kim w istocie są prezydenci państw? Dlaczego demoralizacja zakreśla obecnie tak szerokie kręgi? Jaka jest rola prasy, radia, telewizji oraz Internetu, a także kina, teatrów i literatury pod kontrolą żydowską? Skąd się bierze zniewolenie nędzą oraz kredytem? Jaka jest rzeczywista funkcja spekulacji? Skąd się wzięły i jaką pełnią rolę tzw. „kredyty we frankach szwajcarskich”? Dlaczego Izrael ma być uczestnikiem sojuszu… Trójmorza? Jaka jest rola manipulacji psychologicznej w realizacji żydowskiej dyktatury? Dlaczego nie ma nic równie niebezpiecznego dla psychopatycznego żydostwa, jak inicjatywa osobista „gojów”? Czemu służy dług publiczny państwa? Dlaczego dotacje unijne są udzielane gminom na przedsięwzięcia nieprzynoszące zysku?

Na te oraz na wiele innych pytań uzyskamy jasne odpowiedzi po lekturze Protokołów Mędrców Syjonu. Od czasu ich ogłoszenia wiele zostało wykonane, metody zostały ulepszone, z pomocą przyszła technologia, choćby Internet, o który w jednym ze swych ostatnich dokumentów filmowych Werner Herzog pyta filozoficznie: czy może być emanacją szatana? Jednak cel pozostał wciąż ten sam i jest realizowany z żelazną konsekwencją. Jesteśmy obecnie u kresu świata, jaki znamy i wiele wskazuje na to, że jeśli nie nastąpi cud, to wojnę wytoczoną nam przez podstępne kierownictwo żydostwa przegramy, a wówczas powrócą czasy oraz metody krwawego terroru, znanego doskonale rodzinom ~70 milionów Rosjan pomordowanych przez żydowskie NKWD (vide Aleksander Sołżenicyn), a także milionom rodzin Polaków pomordowanych przez żydokomunę. Nie można niestety obronić tezy, że winowajcami tej katastrofy dla ludzkości będą jedynie inspiratorzy, ponieważ nic nie mogliby zrobić bez fanatycznej, karnej armii żołnierzy żydowskich sajanów, a więc każdego żyda, który należy do diaspory i jest zobowiązany zrobić to, o co zostanie „poproszony” w imię partykularnego interesu diaspory, inaczej zostanie z niej wykluczony i utraci wszystkie przywileje, jak etat na koszt obcego państwa, posada w fundacji, etc., albo zginie, co opisywał niedawno Der Spiegel.”

 dane źródłowe

 https://noweateny.pl/Polska/details/358/PRZYMUSOWE-SZCZEPIENIA-COVID-JAKO-NARZDZIE-DOMINACJI-YDOSTWA-OPISANE-PRZEZ-KONKURENTA-DARWINA-ORAZ-W-PROTOKOACH-MDRCW-SYJONU